API serwisu wklej.org oparte jest na protokole XML-RPC
Wklej.org w pełni korzysta z dobrodziejstw kodowania UTF-8
dodaj_wpis
Służy do dodawania publicznej wklejki, a oto argumenty według kolejności: tresc - dodaje tresc naszej wklejki syntax - typ skladni autor - nick key - klucz api z panelu
dodaj_prywatny_wpis
Służy do dodawania prywatnej wklejki, a oto argumenty według kolejności: tresc - dodaje tresc naszej wklejki syntax - typ skladni autor - nick key - klucz api z panelu
Opcja "autor" jest niepotrzebna jeśli używamy klucza api
A tutaj snipet z naszego skryptu
  if key:
    if options.private:
        result = rpc_srv.auth_dodaj_prywatny_wpis(tresc, options.syntax, key)
    else:
        result = rpc_srv.auth_dodaj_wpis(tresc, options.syntax, key)
  else:
    if options.private:
      result = rpc_srv.dodaj_prywatny_wpis(tresc, options.syntax, options.author)
    else:
      result = rpc_srv.dodaj_wpis(tresc, options.syntax, options.author)