Anonim / 2 tygodnie, 4 dni temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
create table Adres(
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
ulica varchar2(50),
nrbudynku int,
nrlokalu int,
kod_pocztowy int,
miasto varchar2(50)
);

create table budynek(
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
nazwa varchar2(50),
adres int REFERENCES ADRES(ID)
);

create table sala(
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
budynek int REFERENCES BUDYNEK(ID),
nazwa varchar2(10)
);

create table TytulNaukowy (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
nazwa varchar2(20)
);


create table Wykladowca  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
imie varchar2(50),
nazwisko varchar2(50),
adres int REFERENCES ADRES(ID),
tytul int REFERENCES TYTULNAUKOWY(ID)
);

create table kierunek  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
nazwa varchar2(100)
);

create table grupa  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
nazwa varchar2(50),
kierunek int REFERENCES KIERUNEK(ID)
);

create table student  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
imie varchar2(50),
nazwisko varchar2(50),
adres int REFERENCES ADRES(ID),
nr_albumu int NOT NULL,
grupa int REFERENCES GRUPA(ID)
);

create table Charakter  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
nazwa varchar2(50)
);

create table Przedmiot  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
nazwa varchar2(50),
ects int
);

create table Zajecia  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
przedmiot int references PRZEDMIOT(ID),
charakter int references CHARAKTER(ID),
sala int references SALA(ID),
wykladowca int references WYKLADOWCA(ID),
grupa int references GRUPA(ID),
dzien varchar2(5)
);

create table Ocena  (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
student int references STUDENT(ID),
zajecia int references ZAJECIA(ID),
ocena_koncowa decimal(2,1),
data_zaliczenia date
);