Patrykovsky / 4 lata, 7 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
*RECCONECT :
auto 1000 if [$ss != 1] {if [$sstime != 0] set $ss 1} | if [$connected != 1 && $ss == 1] {wait (1 * 60 * 1000) | reconnect | wait 2000 | openbpitem | set $ss 0} | if [$connected != 1 && $ss != 1] {reconnect | wait 2000 | openbpitem}

*SPALANIE MANY :
auto 200 mphigher 20 say 'exura'

*ANTY-PARAL :
auto 100 if $paralyzed {if [$hppc == 100] {say 'Utani Gran Hur' | end} | if [$hppc < 80] {say 'Exura Gran' | end} | if [$hppc < 100] {say 'Exura' | end}}
 
*RE-ATTACK :
auto 200 attack target 

*UTAMO VITA : 
auto 200 manashield

*3 LUB WIECEJ POTWORÓW :
auto 200 if [$monstersaround.1 >= 3] {say 'exori'}

*ANTY-IDLE : 
auto 10000 turnn | turns 

*UTANA VID : 
auto 1500 listas 'Auto-utana' | ifnot $invisible {say 'Utana Vid' | wait 800} 

*JEZELI 3 POTWORY EXORI A JAK 5 EXORI GRAN :
auto 100 if [$monstersaround.1 >= 5] {say 'Exori Gran' | wait 1900 | end} | if [$monstersaround.1 >= 3 {say 'Exori' | wait 1900}

*BIJE EXORI GDY NIE MA NIKOGO NA EKRANIE A JAK JEST EXORI HUR :
auto 100 isattacking ifplayeronscreen {exori hur 100 | end} | if [$monstersaround.1 >= 1 && $mp >= 120] {say 'exori' |wait 1630}

*RZUCA MW W TO SAMO MIEJSCE :
auto 1 keepmagwall

*LECZY LUDZI Z FRIENDS LISTY :
auto 200 sio 80 friend 

*ZAMIENIA SOFTY NA NOWE :
auto 200 equipboots 3549 

*WALI UE GDY 4 POTWORY :
auto 100 if [$mcount."$m.distance <= 1" >= 4] say 'Exevo gran mas vis' | wait 1900

*JAK SKONCZA SIE SOFTY UBIJA POTWORY I DAJE LOGA :
auto 1000 if [$bootsslot.id == 6530] {setfollowwaypoints off | logout} 

*EXIVUJE OSTATNIA EXIVOWANA OSOBE :
exivalast

*GDY POSTAC PADNIE WLANCZA SIE ALARM :
auto 100 dontlist | if [$hp == 0] {playsound 'playeronscreen.wav' | flash}

*ANTY RS :
auto 100 ifnoplayeronscreen if [$monstersaround.1 >= 1 && $mp >= 100] {say 'exevo gran mas frigo' | wait 100} |isattacking
ifplayeronscreen if [$monstersaround.1 >= 1 && $mp >= 40] {say 'Exori frigo' | wait 800}

*ANTY PUSH :
auto 100 listas "Anti push enabled" | if [$itemcount.3031 >= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 2 | wait 300} | if [$itemcount.3035>= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3035 2 | wait 300} | if [$itemcount.283 >= 1] {dropitems 283 | wait

*ZAMIENIA GP NA PLATYNKI :
auto 200 listas 'Gold coin - platinum coin' | stackitems | if [ $itemcount.3031 >= 100 ] equipbelt 3031 | if [$beltslot.id == 3031 && $beltslot.count == 100] useitem 3031

*ZMIENIA ADDON COMMANDERA :
auto 200 setoutfit "name" 12

*LICZBA OSOB NA EKRANIE :
say 'Players on screen: [$playersaround.20] i Rasta

*ALARM GDY PK :
auto 500 ifplayerattacking { flash | playsound monster.wav}

*SKONCZA SIE SD BIJE FRIGO :
auto 100 {if [$itemcount.IDSD == 0] && istargeting} say 'exori frigo'

*COMBO UE :
auto 10 if [$curmsg.sender == 'fix' && $curmsg.content == 'Exevo Gran Mas Frigo'] {say 'Exevo Gran Mas Frigo' | wait 1900}

*PONIZEJ 30% HP ZAKLADA ENERGY RINGA, ZDEJMUJE I ZAKLADA INNEGO :
auto 200 if [$hppc <= 30] {equipring 'id energy ringa'} | if [$hppc >= 90] {equipring 'id dwarven ringa'} 


:LKJHGFDFGHJKJak sa kolo ciebie 3 potwory (widzi ich 4 kratki od siebie) i jak nie ma gracza + ma uzyc czar jak bedzie wiecej niz 1500 many bedzie bil z 'exevo gran mas frigo', 
a gdy bedzie czlowiek lub jak bedzie mniej niz 3 potwory (liczac 4 kratki ode mnie) to zeby bilo z exori frigo.

auto 1000 ifnoplayeronscreen { if [$monstersaround.4 >= 3 && $mp >= 1500] { say 'exevo gran mas frigo' } } | ifplayeronscreen { if [$attacked.ismonster] { say 'exori frigo' }

-----------
Zaklada "Ston Skin Amulet" 
 
auto 50 if [$amuletslot.id != 3081] equipammy 3081

 Bije z runy o id 3187 
 
auto 500 useoncreature 3187 target

 Anty paral 
 
auto 150 healparalysis utani hur

 Bije z SD + reattack 
 
auto 100 useoncreature 3155 target | wait 500

 Gdy masz x hp urzyje UHa 
auto 200 if [$hp <= X] useoncreature 3160 self

Leczenie przyjaciela UH-ami
auto 200 foreach 'shootableplayers' $blok {if [$blok.name == 'TuWpiszImieGracza' && $blok.hp < X] uhpc 100 '$blok.name'} 

Re-attack
auto 200 attack target

!soft gdy sie skoncza.
 id zepsutych softow: 6530
auto 500 if [$bootsslot.id == 6530] say !soft

Szybkie zatrzymywanie cavebota i targetingu
if [$targetingon || $waypointson] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Paused' | settargeting off | setfollowwaypoints off | stopattack} else {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Resumed' | settargeting on | setfollowwaypoints on}

Alarm, jezeli GM wysle Ci wiadomosc albo pojawi sie czerwona wiadomosc
auto 100 if [$curmsg.sender ? 'GM ' || ($curmsg.isredtext && $curmsg.isbroadcast)] {playsound 'gmdetected.wav' | flash}

Auto lod po restarcie
auto 1000 listas 'Anti Idle' | set $MIN 14 | turns | wait 300 | turnn | wait 300 | turne | wait 300 | turnw | wait [$MIN * 60000]

Skrypt bedzie leczyl wszystkich przyjaciol ultimate healthpotionem
 Dodaj kolegow do 'List'
auto 200 safe uhealth 70 friend

Jak zaznaczy target to atakuje z czaru "exori flam"
auto 250 isattacking say 'Exori Flam' 

Sprawdzanie pozycji x y z
auto 100 listas '$posx$ $posy$ $posz$'

Reconect po deadzie
auto 200 if [$hp == 0] { reconnect } | wait 1000 | 

Auto haste, kazdy rodzaj mozna ustawic
auto 100 if [$hastetime <= 2000] say 'utamo tempo san'

Auto "exura sio" na przyjaciela.
auto 200 sio 90 FriendName 

Auto Utana vid (sam wrzuca utana vid jak sie skonczy)
auto 200 if [$invisible <= 300] say 'utana vid' 

 
Zmienia wyglad danego gracza np. w potwora
auto 2000 setoutfit 'NickGracza' 110 

automatyczne siohanie przyjaciol
 jak ma sie wiecej niz 2k many
auto 200 if [$mp >= 2000] sio 70 friend | wait 800

gdy nastapi godzina 12:25:31, nasza postac bedzie juz zalogowana
auto 200 if [$systime == 12:25:31] connect 'swiat' 'login' 'haslo' 'nick postaci'

Alarm gdy Pk
auto 2000 listas 'AlarmPK' | if [$attacker.isplayer == 1] {playsound 'playeronscreen.wav' | flash}

Alarm gdy X Cap
auto 2000 listas 'AlarmCAP' | if [$cap =< X] {playsound playeronscreen.wav | flash}

Alarm Bezczynnosci
auto 2000 listas 'Alarm Bezczynnosci' | if [ $standtime >= 60*1000 ] {playsound playeronscreen.wav | flash}

Anty-Trap czyli przechodzenie przez skrzynki, parcele, boxy
auto 200 listas 'Anty-Trap' | allowwalk 145 398 831 832 833 834 897 898 899 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2984 2983 649 2774 6114 2523 6372 7864 2812 2981 2808 2811 6371 2807 6115 2809 2810 2468 2470

Auto Utito Tempo
auto 500 listas 'Utito Tempo' | if [$strengthtime == 0] say 'utito tempo'

Msg Box czyli widzimy 6 ostatich wiadomosci w lewym dolnym rogu [Trzeba miec zaznaczone w HUD "On-Screen Info Enabled"] od siebie dodam ze jest to swietna opcja
auto 100 listas 'MSG Box'| listboxsetup 1 [$screenleft+6] [$screenbottom-2] 6 4500000 'up' | if $curmsg.isprivate { ifnot $curmsg.isbotlook { listboxaddline 1 $setcolor 237 242 '$systime [$curmsg.sender]: [$curmsg.content]' }}

Jesli nasza stamina spadnie do 14h bot stanie, zgubi pz i sie wyloguje
auto 1000 listas 'Log if 14h stamina' | if [$stamina <= 60*14] {setcavebot off | $battlesign == 0] logout}

"Combo" leczenie [Spell + Potion]
 W miejsce NICK trzeba wpisac nick naszej postaci np Alex.
 W miejsce SPELL trzeba wpisac jakis czar leczacy np Exana Mort, badz Exura Gran
 W miejsce ID trzeba wpisac ID potiona.

auto 10 if [$curmsg.sender == 'NICK' && $curmsg.content == 'SPELL' && $curmsg.isdefault] useoncreature ID self

Rzuca magic walla tak aby odgrodzic dany cel od Twoich wrogow
 Wrogow dodac do 'List'
auto 50 mwallcover target 


Rzuca magic wall w miejsce, ktore ochroni Cie on przed najwieksza iloscia wrogow
 Wrogow dodac do 'List'

auto 50 mwallshield

Jesli przypadkiem zaznaczysz kogos z danej gildii (lub swojej) to skrypt go odznaczy
auto 100 if [$target.haslookinfo && $target.guild == 'NAZWA GILDI'] {stopattack | clear $target}

Wyswietla aktualne hp postaci w liczbie i w procentach Wrogow dodac do 'List'
auto 100 dontlist | setpos 100 100 | setcolor 745769 | displaytext 'HP: $hp $hppc %'

Wyswietla aktualna mane postaci w liczbie i w procentach
auto 100 dontlist | setpos 100 100 | setcolor 745769 | displaytext 'MP: $mp $mppc %'

Ilosc postaci, ktore znajduja sie wogol postaci
auto 100 dontlist | setpos 100 100 | setcolor 745769 | displaytext 'Gracze wogol postaci: $playeraround.1'

losc kolegow (dodanych w lists), ktorzy aktualnie sa na ekranie
auto 100 dontlist | setpos 100 100 | setcolor 745769 | displaytext 'Przyjaciele na ekranie: $friendcount'

Ilosc wrogow (dodanych w lists), ktorzy aktualnie sa na ekranie
auto 100 dontlist | setpos 100 100 | setcolor 745769 | displaytext 'Wrogowie na ekranie: $enemycount'

Ilosc potworow, ktore znajduja sie wokol postaci
auto 100 dontlist | setpos 100 100 | setcolor 745769 | displaytext 'Potwory wokol postaci: $monsteraround.1'

Jesli postac posiada ponizej 50 SD wylacza cavebota i probuje sie wylogowac
auto 1000 if [$itemcount.'Sudden Death Rune'< 50] {setfollowwaypoints off | logout}

Jesli postac jest w pz wylaczy targeting a jesli jest poza pz wlaczy go.
auto 2000 if $inpz settargeting off | ifnot $inpz settargeting on 

Zamiana w szczora poprzez uzycie czaru Utevo res ina
auto 500 if [$self.outfit != 21] say 'Utevo Res Ina 

Jesli braknie SD bedzie bic z exori frigo.
auto 200 isattacking {if [$itemcount.'Sudden Death' < 2] say 'Exori Frigo'} 

Dash za potworem. Jesli zamiast NAZWA_STWORZENIA podstawisz Dragon, to postac bedzie "dashowac" za celem (dragonem)
auto 50 dashchase NAZWA_STWORZENIA9*&()_+)(*&^%&*(

-------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~?HASTE SCRIPTS?~~~~
	UTANI HUR
auto 200 if [$hp > 2500] haste
	UTANI GRAN HUR HP 1500
auto 200 if [$hp > 1500] stronghaste
	UTANI GRAN HUR
auto 200 ifnothasted say 'UTANI GRAN HUR'
	ANTI PARA SH
auto 100 listas 'Anti - Paralyze' | healparalysis 'UTANI GRAN HUR'

-------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~?HEAL SCRIPTS?~~~~
	UH FRIEND
auto 100 listas 'UH Friend' | uhpc 90 friend 
	SIO FRIEND
auto 100 safe if [$hppc >= 89] { if [$mppc >= 20] { sio 80 friend } else { uhpc 80 friend } }

-------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~?SUPPORT SCRIPTS?~~~~
	MANA TRAINER UTANA VID
auto 1000 listas 'Mana Trainer' | if [$mppc >= 100] say utana vid
	RECONNECTER
auto 100 ifnot $connected { reconnect | wait 1000 }
	ANTI-IDLE
auto 200 listas 'Dance' | turnn | wait 200 | turne | wait 200 | turns | wait 200 | turnw | wait 200 | turnn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~?PVP SCRIPTS?~~~~
	RE-ATTACKER
auto 100 dontlist | isnottargeting attack target
	ANTI-PUSH
auto 100 listas 'Anti Push: ON' | dropitems 283 284 285 | ifnot [$topitem.$posx.$posy.$posz == 3031] dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 2 | ifnot [$topitem.$posx.$posy.$posz == 3492] dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3492 2
	TRASH ONDER JE
auto 10 listas 'Push MAXX' | moveitemonground $posx [$posy-1] $posz $posx $posy $posz|moveitemonground $posx [$posy+1] $posz $posx $posy $posz|moveitemonground [$posx-1] [$posy-1] $posz $posx $posy $posz|moveitemonground [$posx-1] $posy $posz $posx $posy $posz|moveitemonground [$posx-1] [$posy+1] $posz $posx $posy $posz| moveitemonground [$posx+1] [$posy-1] $posz $posx $posy $posz|moveitemonground [$posx+1] $posy $posz $posx $posy $posz|moveitemonground [$posx+1] [$posy+1] $posz $posx $posy $posz
	UTAMO VITA RE-USER
auto 100 safe if [$mshieldtime <= 3000] say 'UTAMO VITA'
	ANTI ANTI PUSH
auto 30 collectitems 'backpack' 3031 | collectitems 'backpack' 3492
	UE COMBO
auto 10 listas 'UE Combo' | foreach 'newmessages' $ue if ?$ue.content == 'exevo gran mas frigo' && $ue.sender == 'Faronix'] say 'exevo gran mas frigo'
	UE COMBO
auto 1 listas 'Combo ue' | clear $wait | set $ComboLeader 'Zythox' | set $ComboLeaderUe 'Exevo gran mas frigo' | set $YourUe 'Exevo gran mas frigo' | if $wait wait 1 | foreach 'newmessages' $j if [$j.sender == $ComboLeader && $j.content ? '$ComboLeaderUe'] {say '$YourUe' | set $wait 1}	

-------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~?HUNT SCRIPTS?~~~~
	EXORI 3 MONSTERS
auto 1000 listas 'Special Exori' | if [$monstersaround.1 >= 1 && $playersaround.3 == 0] say 'exori'

_________________________________________


-------------------------------------------------------------ELFBOTSCRIPTS-------------------------------------------------------------

allstarz.no-ip.info

AUTO BUY/SELL ITEMS
auto 1 buyitems ID CANTIDAD
auto 1 buyitems 238 100
auto 1 stackitems
auto 1 sellitems ID Y CANTIDAD

auto 100 npcsay sell 29 sabre l npcsay yes
auto 100 buyitems 3273 100

AUTO RESPONDER
auto 100 listas 'Auto Responder' | if [$curmsg.isprivate] {pm '$curmsg.sender' Auto Msg - No Here, dejame el mensaje por ventrilo'

CHANGE SOFT
auto 200 if [$bootsslot.id == WORN_SOFT_BOOTS_ID]{equipboots SOFT_BOOTS_ID | wait 3000}

INMORTAL
auto 10 listas 'Ring mana Shield' | hplower 1000 equipring 3051 | hphigher 1800 unequip 'ring' ' backpack'

AUTO UTEVO RES INA
auto 200 say utevo res ina '"Demon (goblin) | wait 49980

EXORI GRAN IN X %
auto 100 listas 'Exori Gran' | exorigran 50

VIEW 2 SQM MORE OF TIBIA
Scrollview

AUTO RECOLLECTOR AROUND OF YOURSELF
auto 1 listas "Up Monedas " | collectitems 'backpack of holding' '3031' '3035' '3725' '3043' '9019' '6390' '8063' '8060' '3253 ' '3606' '3775' '6529' '3492' '3588'

auto 1 listas "Up Monedas " | collectitems 'brocade backpack' '3031' '3035' '3725' '3043' '9019' '6390' '8063' '8060' '3253 ' '3606' '3775' '6529' '3492' '3588'

auto 1 listas "Up Monedas " | collectitems 'golden backpack' '3031' '3035' '3725' '3043' '9019' '6390' '8063' '8060' '3253 ' '3606' '3775' '6529' '3492' '3588'

auto 1 listas "Up Monedas " | collectitems 'backpack' '3031' '3035' '3725' '3043' '9019' '6390' '8063' '8060' '3253 ' '3606' '3775' '6529' '3492' '3588'

DWARVEN RING IF EFREET ON SCREEN/ IF NOT TAKE OFF RING
auto 200 set $mons 'Efreet' | if [$mons.isonscreen == 1]{equipring 'D-RING_ID' | wait 300000 | moveitems 'D-RING_ID' 'BACKPACK_NAME'}

FISHING ROD ON WATER ELEMENTALS
auto 200 useongrounditem 3483 9582

AUTO RINGS
auto 10 equipring 3053

SOFT BOOTS LOW MANA, BOH HIGH MANA
auto 200 mplower 800 equipboots 6529 | mphigher 1400 equipboots 3079

STOP HUNTING AND LOG OUT IF NO SOFT
auto 200 if [$sbtime == 0]{setfollowwaypoints off | wait 1000 | while [$battlesign == 0]{wait 5000} | logout}

STOP CAVEBOT AND TARGETING
if [$targetingon || $waypointson] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Paused' | settargeting off | setfollowwaypoints off | stopattack} else {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Resumed' | settargeting on | setfollowwaypoints on}

KNIGHTS EXORI GRAN COMBO
auto 100 if [$curmsg.sender == 'Lmfao' && $curmsg.content == '1' && $curmsg.isdefault] {say 'exori gran' |wait 1500}

STOP BOT IF 20 SD LEFT
11:18 Alsatia [142]: auto 100 listas 'Empty SD' | if [$itemcount.'sudden death rune' <= 20] {setfollowwaypoints off | if [$battlesign == 0] logout |foreach'shootablemo

AUTO SSA AT X%
auto 10 listas 'Auto SSA' | set $pc 40 | if [$hppc < $pc && $winitemcount.3081 >= 1 && $amuletslot.id != 3081] {equipammy 3081 | wait 90}

COMANDER OUTFIT
auto 500 setoutfit 'Blon' 127

PARALYZE HUNT
auto 100 listas 'HuStrong Haste' | if [$inpz == 0 && $hasted == 0 && $mp > 100 && $monstersaround.5 == 0] say 'Utani Gran Hur "Run As u Can | if [$paralyzed && $mp >= 20 && $monstersaround.5 >=1] '

auto 100 listas 'HuStrong Haste' | if [$inpz == 0 && $hasted == 0 && $mp > 100 && $monstersaround.5 == 0] say 'Utani Hur "Party Rock People | if [$paralyzed && $mp >= 20 && $monstersaround.5 >=1] '

EXORI X IF NO SD
auto 200 listas 'shooter' | if [$itemcount.'sudden death rune' <= 1 && $target.distance <= 3 && $target.ismonster] say exori vis

UE AT X MONSTER AND NO PLAYERS AROUND
auto 200 if [$monstersaround.4 >= 4 && $playersaround.8 == 0] {say 'exevo gran mas frigo'}
auto 200 if [$monstersaround.4 >= 2 && $playersaround.8 == 0] {say 'exori'}

ANTIPUSH
1. auto 100 listas 'Anti Push: ON' | dropitems 283 284 285 | ifnot [$topitem.$posx.$posy.$posz == 3031] dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 2 | ifnot [$topitem.$posx.$posy.$posz == 3492] dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3492 2

2. auto 10..30 listas 'Anti Push' | if [$topitem.$posx.$posy.$posz != 3031] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 $rand.1.4 | wait 100..200} 

AUTO SD
Auto 1 safe sd target

AUTO UTANI TEMPO HUR
auto 200 listas 'autoHaster' | if [$hasted == 0] say 'utani tempo hur'

ML TRAIN
auto 200 listas 'Mlvl Train' | if [$mppc >= 98] say utana vid

auto 200 listas 'Mlvl Train' | if [$mppc >= 98] say Exori

auto 200 listas 'Mlvl Train' | if [$mppc >= 98] say Utito Tempo

IF X MONSTERS USE X SPELL
auto 200 listas 'Exori 3 monsters' | if [$monstersaround.1 >= 2] ifnoplayeronscreen istargeting mphigher 120 say 'Exori"

AUTO SIO FRIEND
auto 200 listas 'Sio Friend' | safe sio 90 friend

PAUSE CAVEBOT
if [$targetingon || $caveboton] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Paused' | stopattack | settargeting off | setcavebot off | wait 400 | end} | if [$targetingon == 0 || $caveboton == 0] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Resumed' | settargeting on | setcavebot on | wait 400}

IF PLAYER STOPED 10 SEC, PLAY ALARM
auto 200 if [$standtime >= 10*1000] {playsound 'stopped.wav' | flash}

ANTI PARALYZE
auto 10 safe ifplayerattacking healparalysis 'utani gran hur'
auto 10 safe ifplayerattacking healparalysis 'utani tempo hur'

ENEMY OUTFIT CHANGER
auto 100 dontlist | foreach 'allplayers' $en if [$en.isenemy] setoutfit $en.name 128

CHANGE GOLD TO PLATINUM
auto 200 listas 'Gold coin - platinum coin' | stackitems | if [ $itemcount.3031 >= 100 ] equipbelt 3031 | if [$beltslot.id == 3031 && $beltslot.count == 100] useitem 3031

CHANGE PLATINUM TO CRYSTAL
auto 200 listas 'Platinum - Crystal' | stackitems | if [ $itemcount.3035 >= 100 ] equipbelt 3035 | if [$beltslot.id == 3035 && $beltslot.count == 100] useitem 3035

ADVANCED HEALING
auto 100 clear $pot | if [$hppc <= 30 && $mp < 160] {uh self | set $pot 1} | if [$mppc <= 70 && $pot == 0] {smana self | set $pot 1} | if [$hppc <= 60 && $mp >= 160] {say 'Exura Vita' | wait 300 | end} | if [$hppc <= 75 && $mp >= 70] {say 'Exura Gran' | wait 300 | end} | if [$hppc <= 90 && $mp >= 20] {say 'Exura' | wait 300 | end} | if $pot wait 500

auto 100 clear $pot | if [$hppc <= 30 && $mp < 160] {uh self | set $pot 1} | if [$mppc <= 70 && $pot == 0] {smana self | set $pot 1} | if [$hppc <= 75 && $mp >= 160] {say 'Exura Vita' | wait 300 | end} | if [$hppc <= 85 && $mp >= 70] {say 'Exura Gran' | wait 300 | end} | if [$hppc <= 95 && $mp >= 20] {say 'Exura' | wait 300 | end} | if $pot wait 500

auto 10 clear $pot | if [$hppc <= 30 && $mp < 160] {uh self | set $pot 1} | if [$mppc <= 70 && $pot == 0] {smana self | set $pot 1} | if [$hppc <= 95 && $mp >= 160] {say 'Exana Mort' | wait 300 | end} | if [$hppc <= 95 && $mp >= 70] {say 'Exana Mort' | wait 300 | end} | if [$hppc <= 0 && $mp >= 20] {say 'Exura' | wait 300 | end} | if $pot wait 500

AUTO UTITO TEMPO
auto 10000 say 'Utito tempo'

RECONNECT
auto 100 ifnot $connected { reconnect | wait 6000 }

HEAL FRIENDS WITH POTION
auto 100 set $potionid 7643 | set $perc 80 | set $dist 2 | clear $best | set $lowest 100 | foreach 'screenplayers' $fr {if [$fr.distance <= $dist && $fr.hppc < $perc && $fr.hppc < $lowest && ($fr.isfriend || $fr.issubfriend)] {set $lowest $fr.hppc | set $best $fr}} | if [$hppc <= $perc] set $best $self | if $best {dashchase $best.id | useoncreature $potionid $best.id | wait

TRADE HELPER
auto 100 listas 'Trade Helper'| tradesay 'SELLING BLA BLA BLA' | wait [$rand.120.240*1000]

AUTO DANCE
1. auto 100 listas 'Anti-Idle' | if [$self.dir == 0] {set $dir 0 | set $firdir 'turnn' | set $secdir 'turns'} | if [$self.dir == 1] {set $dir 1 | set $firdir 'turne' | set $secdir 'turnw'} | if [$self.dir == 2] {set $dir 2 | set $firdir 'turns' | set $secdir 'turnn'} | if [$self.dir == 3] {set $dir 3 | set $firdir 'turnw' | set $secdir 'turne'} | if [$time > $idletime] {exec $secdir | wait 1500 | exec $firdir | wait 1500 | if [$self.dir == $dir] $idletime [$time+60]}

2. auto 1 Dontlist | turnn | wait 1 | turne | wait 1 | turns | wait 1 | turnw

NAVIGATION PERFECT COMBO
navsay 'combo Gmomey'

COMBO UE
auto 100 if [$curmsg.isdefault && $curmsg.sender == 'Venom' && $curmsg.content == 'exevo gran mas flam'] {say 'exevo gran mas flam' | wait 1630}
auto 100 if [$curmsg.isdefault && $curmsg.sender == 'Venom' && $curmsg.content == 'exevo gran mas frigo'] {say 'exevo gran mas frigo' | wait 1630}

ENEMY LIST AUTOMATICAMENTE, SI NO ESTA EN FRIEND LIST
auto 200 foreach 'allplayers' $oo {if [$oo.isfriend == 0 && $oo.isenemy == 0] setrelation '$oo.name' 'enemy'}

CHANGE X VOCATION OF ENEMY LIST OUTFIT
auto 100 foreach 'allplayers' $l {if [$l.isenemy || $l.issubenemy] {setoutfitcolor $l.name 123 123 123 123 3 | if [$l.issorcerer] setoutfit $l.name 130 | if [$l.isdruid] setoutfit $l.name 144 | if [$l.isknight] setoutfit $l.name 134 | if [$l.ispaladin] setoutfit $l.name 152}}

MWALLTRAPER
auto 100 listas 'MW' | safe {set $y $target.posy | set $x $target.posx | if [$target.posx > $posx] inc $x | if [$target.posx < $posx] dec $x | if [$target.posy > $posy] inc $y | if [$target.posy < $posy] dec $y | {useongroundxyz [3180] [$x] [$y] [$target.posz]}}

ATACK MAGE LVL 200 OR LESS
auto 200 foreach 'screenplayers' $bt if [$bt.isenemy && $bt.level < 200 && $bt.ismage] {attack $bt | sd $bt}

SOFT CHANGER
auto 1000 if [$bootsslot.id == 6530 && $itemcount.3549 > 0]{equipboots 3549}

HEAL FRIEND
auto 100 set $potionid 238 | set $perc 40 | set $dist 1 | clear $best | set $lowest 100 | foreach 'screenplayers' $fr {if [$fr.distance <= $dist && $fr.hppc < $perc && $fr.hppc < $lowest && ($fr.isfriend || $fr.issubfriend)] {set $lowest $fr.hppc | set $best $fr}} | if [$hppc <= $perc] set $best $self | if $best {dashchase $best.id | useoncreature $potionid $best.id | wait 300}

MWALLCOMBO ELFBOT
auto 100 dontlist | set $x [$leader.posx-3] | set $y [$leader.posy-3] | set $z [$leader.posz]
auto 100 dontlist | setrelation '$name' '0' | set $leader $creature.'$lastnavmsg.sender' | set $random $rand.1.7
auto 100 dontlist | foreach 'newmessages' $nav1 if [$nav1.isnavi && $nav1.content == 'mwn'] {useongroundxyz 3180 [$x+$random] [$leader.posy-4] [$z]}
auto 100 dontlist | foreach 'newmessages' $nav1 if [$nav1.isnavi && $nav1.content == 'mwe'] {useongroundxyz 3180 [$leader.posx+5] [$y+$random] [$z]}
auto 100 ´´dontlist | foreach 'newmessages' $nav1 if [$nav1.isnavi && $nav1.content == 'mws'] {useongroundxyz 3180 [$x+$random] [$leader.posy+4] [$z]}
auto 100 dontlist | foreach 'newmessages' $nav1 if [$nav1.isnavi && $nav1.content == 'mww'] {useongroundxyz 3180 [$leader.posx-5] [$y+$random] [$z]}

DASH LIKE A MAGEBOT
if [$key.04] {set $mousedash 1}
auto 1 dontlist | if [$mousedash == 1 && $key.04] {dash} | if [$mousedash && $standtime > 2000] {set $mousedash 0}

STAMINA BUYER
auto 1000 listas 'Buy Stamina' | if [$stamina <= 2520] say '!stamina'

---------------------------------------------------------------MAGEBOTCOMMANDS-----------------------------------------------------------------

1. autosay exori vis ->says the spell if u have a target

2. autorune xxxx ->shoot rune if u have target

3. say spell ->says the spell

4. self xxxx ->use item on self like mana potion or uh/ if it is a manapotion it wont use if u are near full

5. target xxxx ->shoot rune on target

6. ring xxxx ->equip ring

7. amul xxxx ->equip amulet

8. ANTIPUSH ->keep 1-2 gp under u at all times from an open container

9. AUTOGRANHUR-> Turns on Automatic cast Great Haste, Press again to turn off(disable)

10.AUTOHUR->   Turns on Automatic Cast Regular Haste, Press again to turn off

11.EXORIMAX -> same as autosay exori vis, but instead of exori vis, it chooses the best strike spell(based on monster 
weakness) from targeting.txt

-11. SDMAX ->auto traced sds from enemies.txt

12. SDMAX1 ->shoots a singe traced sd from enemies.txt

13. SDLAST1 ->shoots a single traced sd on the last target

14. SDLAST ->auto traced sd on the last target

15. RMAX xxxx -> same as SDMAX but uses runes with ID xxxx

16. RMAX1 xxxx -> same as SDMAX1 but uses runes with ID xxxx

17. PARAMAX  -> same as SDMAX but with paralyze runes

18. PARAMAX1  -> same as SDMAX1 but with paralyze runes

19. MWALLMAX  -> tries to continuously target (or enemy from enemies.txt) with magic wall runes.

20. MWALLMAX1 -> shoots a single magic wall to try to block or trap target.

21. MWALLCOMBO -> If you are leader your team will shoot an mwall line where you click. If you are not leader just gives you an mwall crosshair

22. FOLLOW ->first use the tibia follow on a char before pressing this hotkey (escape cancels)

23. SSA1-> Loads a single stone skin amulet

24. AUTOSSA -> Autoloads stone skin amulets

25. SSAFAST xxxx -> Spams SSA loading every xxxx milliseconds(default 300)

26. ATKMAX -> Automatically Attacks an enemy from enemies.txt

27. SPRINT -> Speedhack. You must hold down this key while tapping arrow keys.(Default is the DELETE key)

28. CHANGEALL ->Changes everyones outfit to a random outfit (CHANGEALL xxxx will change to the number xxxx)

29. CHANGESELF ->Changes your outfit to a random outfit (CHANGESELF xxxx will change to the outfit number xxxx);

30. GOUP    ->Your character will use ladders,rope holes that are next to him

31. LOGOUT   ->Your character will logout as soon as PZ is gone

32. UEMAX   ->Leader uses this to make other chars cast their uecombo spell if they are in range

33. PUSHMAX and PUSHMAXD -> Pushes chars on enemy list or if you look at or target a character

34. STOPMANA  -> Stops the Auto Mana Refiller until you press Escape

35. GFBCOMBO xxxx  -> If you are leader your team will shoot a GFB rune combo with rune xxxx where you click. If you are not leader just gives you an xxxx crosshair

36. SDNEAR  -> Shoots an SD on the target from enemies list that is closest to your you and your team

37. MWALLBEHIND->Shoots an Magic Wall behind your character

38. DODGE Escape to trappeds

___________________


1. auto 200 haste -- utani hur

2. auto 100 healparalysis utani hur <-- anty paral

3. auto 200 manashield --utamo vita jak się skończy
 
4. auto 200 equipammy 3081 -- zakłada ssa

5. auto 10000 eatfood --jedzenie fooda

6. auto 100 if [$mp > 200 && $monstersaround.2 >= 3] ifnoplayeronscreen { say 'exevo mas san' | wait 100 } --exevo mas san gdy 3 potwory i nikogo na ekranie.

7. auto 1000 if [$bhttp://www.tmpl.info/ootsslot.id == 6530] say !soft zmienia softy komenda

8. auto 3000 useoncreature 3150 target Uderza w potwora z runy o danym ID (domy?lne ID 3150) 

9. auto 200 listas 'Gold coin platinum coin' | stackitems | if [ $itemcount.3031 >= 100 ] equipbelt 3031 | if [$beltslot.id == 3031 && $beltslot.count == 100] useitem 3031 Zmiana GP na platynki/cc itp.

10. auto 500 skin 1 4025 4047 4011 4057 4052 4062 Wycinanie skórek z minosów

11. auto 200 equipboots 6259 Zmiana zużytych softów na nowe

12. auto 200 if [$invisible <= 300] say 'utana vid' Auto UtAnA vId (sam wrzuca utana vid jak się skończy)(vid)

13. auto 100 dontlist | if [$hppc <= 30] equipring MIGHTRINGID auto 100 dontlist | if [$hppc <= 30] equipring MIGHTRINGID
 
14. auto 100 listas "Anti push enabled" | if [$itemcount.3031 >= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 2 | wait 300} | if [$itemcount.3492 >= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3492 2 | wait 300} | if [$itemcount.283 >= 1] {dropitems 283 | wait 300} | if [$itemcount.284 >= 1] {dropitems 284 | wait 300} | if [$itemcount.285 >= 1] {dropitems 285 | wait 300} Anty push.Rzuca pod siebie GP 
 
15. auto 100 listas 'Anti Poison' | if [$poisondmg >= 5 && $mp >= 30] {say 'Exana Pox' | wait 900} Exana pox gdy jeste?my zatruci (odejmuje po 5)

16. auto 100 dontlist | ifgm {settargeting off | setcavebot off} Jezeli pojawi sie GM wylacza Cavebotta i targeting.

17. magwall target Magwall target czyli rzuca Magic Walle 2 kratki przed "twarz" jeżeli mamy jš zaznaczonš.(F12)

18. spyup spydown Patrzenie na poziomy niżej lub wyżej

19. exivalast Exiva ostatnio osobę jakš szukali?my (exivowali?my)

20. auto 15000 stackitems Łšczenie GP, food itp.

21. auto 100 mphigher 2200 say 'exevo gran mas frigo' Mana trainer (1000 to liczba many)

22. auto 200 pickupitems ID Podnoszenie itemów o danym ID z ziemi (free items)

23. auto 100 ifnot $connected { reconnect | wait 1000 } Automatyczne logowanie po kicku lub crashu serwera

24. auto 8000 say "utito tempo Utito Tempo- Char sam wrzuca czar ,,Utito Tempo"

25. auto 10000 turns | turnn Anty IDLE

26 auto 200 equipammy 3081 Wkładanie stone skin amuletów!

27 auto 100 isattacking ifplayeronscreen {exorihur 100 | end} | if [$monstersaround.1 >= 1 && $mp >= 120] {say 'exori' |wait 1630} Exori- bije exori gdy nikogo nie ma na ekranie gdy ktos sie pokaze bije exori hur

28. auto 1 keepmagwall Rzuca MW cały czas w to samo miejsce
 
29. auto 500 listas 'Charge' | ifnot $hasted say 'utani tempo hur' Po wpisaniu komendy bot automatycznie będzie rzucał czar "utani tempo hur" gdy się on skończy.

30. auto 10 if [$curmsg.sender == 'NICK LIDERA COMBO' && $curmsg.content == 'JAKI CZAR'] {say 'JAKI CZAR' | wait 1900} Ten skrypt pozwala walnšć Combo ue lub innego czaru 

31. auto 200 equipboots 6529 Skrypt na zmiane softów 

32. auto 100 if [$mcount."$m.distance <= 1" >= 4] say 'Exevo gran mas vis' | wait 1900 Wali z Ue gdy 4 potworki 

33. auto 100 if [$hastetime <= 2000] say 'utani hur' | if [$mshieldtime <= 2000 say 'utito tempo'  Bot sam trzyma zarówno Haste jak i utito tempo

34. auto 100 if [$hastetime <= 2000] say 'utani gran hur' | if [$mshieldtime <= 2000 say 'utamo vita'  Bot sam trzyma zarówno Strong Haste jak i Mana Shield. 

35. auto 100 if [$mppc < ilo?ć many] useoncreature id pota self Manaruna/pot na manę: 

36. auto 200 sd enemy Gdy zobaczy wroga na ekranie automatycznie uderzy w niego sd!

37. auto 200 mplower 1000 equipboots 6529 | mphigher 5000 equipboots 3556 <333 softy

38. auto 1000 useoncreature 268 nick Mój ulubiony skrypt chyba , bot manasuje wybrana osobę wybranym potem (268 to id pota)

39. auto 2000 if [$cap <50] {setcavebot off | settargeting off | playsound 'disconnected.wav'}  Gdy mamy poniżej 50capa bot wyłšcza nam cavebota i targeting i włšcza się alarm

40. auto 2000 if [$standtime >= 45*1000] playsound playeronscreen.wav  Bot piszczy gdy przez dany czas nie będziemy nic robić (tzn bez czynno?ć )

41. auto 1500 listas 'Auto-utana' | ifnot $invisible {say 'Utana Vid' | wait 800} Bot trzyma utane vid

42.auto 200 charge Bot trzyma utani tempo hur:

43. auto 200 swiftfoot  Bot trzyma utamo tempo san

44. auto 620000 say !save zapsuje dane (vexoria)

45.  auto 500 dontlist | mphigher 1000 say 'utana vid'

46. auto 100 isattacking ifplayeronscreen {exori con 100 | end} | if [$monstersaround.1 >= 2 && $mp >= 120] {say 'exevo mas san' |wait 1630} - 1 exori con 2 exevo mas san

47. auto 200 dontlist | setoutfit "Master Pojjara'co" 309 - widzienie gracza jak potwor

48. auto 1000 ifnoplayeronscreen if [$monstersaround.1 >= 1 && $mp >= 0] {say 'exevo gran mas frigo' | wait 0} | ifplayeronscreen if [$monstersaround.1 >= 1 && $mp >= 0]{sd target} - wali ue jak nie ma na ekranie gracza a jak jest to sd 

49. auto 500 if [$monstersaround.3 <= 1 ] { if [$target] { useoncreature ITEMID target } } else ifnoplayeronscreen { if [$mp >= 3000] { if [$monstersaround.3 >= 2] { say 'Exevo Gran Mas Vis' } } } - bot walil sd w target gdy jest 1 potwor, a jak jest wiecej niz 1 to wali exevo gran mas vis. jakby ktos czul sie na silach to takze by sie przydala taka opcja aby bot nie walil ue gdy gracz jest na ekranie.

50. auto 100 if [$monstersaround.3 > 0 ] say 'exevo gran mas frigo' - ue nawet gdy gracz na ekranie

51. auto 1000 listas "FWB" | if ?$bootsslot.id == 9020] say !recharge fire - naladowanie fwb

52. auto 100 pickupitems - zbiera co jest pod toba

53. auto 500 listas 'Change SD/Frigo' | countitemsvisible 3155 | if [$count > 5 && $attacked] sd target | countitemsvisible 3155 | if [$count < 5 && $attacked] say 'exori frigo' - gdy sie skoncza sd wali exori frigo

54. auto 200 isnotonscreen 'Dragon Lord' stronghaste - gdy nie ma potwora na ekranie wrzuca utani gran hur

55.auto 2000 | listas 'AlarmPK' | if [$attacker.isplayer == 1] {playsound playeronscreen.wav | wait 1000} PK aLaRm

56. auto 2000 | listas AlarmCap | if [$cap < xx]{playsound playeronscreen.wav | wait 100} - gdy xxx capa alarm piszczy
 
57. auto 2000 | listas 'AlarmSD' | if [$itemcount.'tekst' < xx]{playsound playeronscreen.wav | wait 1000}  - gdy sd xxx troche do przerobienia AlARM

58. auto 1000 if [$itemcount.'great spirit potion' < 300] playsound monster.wav - Mniej jak 300 GSP Alarm

59.auto 100 ifnoplayeronscreen if [$monstersaround.2 > 0] say 'exori venoficus flabra' | ifplayeronscreen if [$monstersaround.3 > 0] useoncreature 3187 target -Wali ue przy graczu sd (3187) 

60. auto 100 if [$curmsg.content ? 'has' && $curmsg.isstatus] {playsound 'elfng.wav'} - Jesli ktos zaloguje z VIP'a wlancza sie alarm :d

61. auto 200 if [$mppc < 55] useoncreature 3159 self - mana runa 

62. auto 200 hplower XXX useoncreature XXX self -lecznie uhem

63. auto 1 listas 'Might Ringi' | equipring 3048 - zmiania might ringow

64. auto 100 if [$bootsslot.id != 6549] equipboots 6529 - zmienia softy komenda

65.uto 5000 ifnot $connected {reconnect | wait 2000 | openbeltitem | wait 2000 | openbpitem | end} - zaloguje po restarcie servera

66. auto 100 if [$mp > 200 && $monstersaround.2 >= 3] ifnoplayeronscreen { say 'exori' | wait 100 } - exori gdy 3 potwory

67. auto 100 listas "Anti push enabled" | if [$itemcount.3031 >= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 2 | wait 300} | if [$itemcount.3725 >= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3725 2 | wait 300} | if [$itemcount.283 >= 1] {dropitems 283 | wait - anty push gp i platyny

68. auto 1 useoncreature 238 "nick" - potowanie siebie gmp

69. auto 100 listas "Reconnect" | ifnot $connected { reconnect | wait 7000 } - zaloguje jak padnie postac

70. auto 1 mplower 3000 {setfollowwaypoints off | wait 3000} | mphigher 8000 {setfollowwaypoints on | wait 3000} | if [$standtime >= 15*1000] useoncreature 238 self | wait 1