Anonim / 8 lat, 7 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
GMER 1.0.15.14972 - http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-07-23 19:55:06
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2


---- System - GMER 1.0.15 ----

Code \??\C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\catchme.sys pIofCallDriver

---- Kernel code sections - GMER 1.0.15 ----

?   C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\catchme.sys   Nie można odnaleźć określonego pliku. !
?   C:\WINDOWS\system32\Drivers\PROCEXP90.SYS    Nie można odnaleźć określonego pliku. !

---- EOF - GMER 1.0.15 ----