Anonim / 8 lat, 7 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
Uruchomiony z: c:\documents and settings\radix2\Pulpit\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\radix2\Pulpit\CFScript.txt
AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804E5358-FFA4-00CD-0D24-347CA8A3377C}
AV: AntiVir PersonalEdition Classic Virus Protection *On-access scanning enabled* (Updated) {804E5358-FFA4-00F1-0D24-347CA8A3377C}
AV: avast! antivirus 4.7.892 [VPS 90817-0] *On-access scanning enabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Outdated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA !!

FILE ::
"c:\documents and settings\NetworkService\Dane aplikacji\ehilo.exe"
"c:\documents and settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\qaqetajy.dll"
"c:\documents and settings\radix2\delself.bat"
"c:\documents and settings\radix2\msword98.exe"
"c:\program files\Common Files\ovejekosow.bin"
"c:\program files\Common Files\unaxeli.com"
"c:\windows\asuluc.dll"
"c:\windows\dihuv.com"
"c:\windows\hilopabyg.dat"
"c:\windows\ixagoqyh.dll"
"c:\windows\mucadep.exe"
"c:\windows\system32\braviax.exe"
"c:\windows\system32\delself.bat"
"c:\windows\system32\eferyrudy.vbs"
"c:\windows\system32\wihede.vbs"
"c:\windows\TEMP\6A.tmp"
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Usunięto  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\dikylag.dat
c:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\ekojaheqak.pif
c:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\ofobomuq.reg
c:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\qabuqute.ban
c:\documents and settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\umanusal._sy
c:\documents and settings\NetworkService\Dane aplikacji\ehilo.exe
c:\documents and settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\qaqetajy.dll
C:\found.000
c:\found.000\dir0000.chk\blastcln.log
c:\found.000\dir0000.chk\mrt.log
c:\found.000\dir0000.chk\mrteng.log
c:\found.000\dir0000.chk\NetSetup.LOG
c:\found.000\dir0000.chk\PASSWD.LOG
c:\found.000\dir0000.chk\Setup\Backup\INTPPM_Backup.bak
c:\found.000\dir0000.chk\Setup\UpdSh.bak
c:\found.000\dir0000.chk\Setup\UpdSh.log
c:\found.000\dir0001.chk\userenv.bak
c:\found.000\dir0001.chk\userenv.log
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\actconn.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\actdone.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\activ.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\activerr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\activsvc.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\actlan.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\adeskerr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\adrdyreg.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\apolicy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\aprvcyms.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\areg1.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\aregdial.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\aregdone.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\aregsty2.css
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\aregstyl.css
c:\found.000\dir0002.chk\actsetup\ausrinfo.htm
c:\found.000\dir0002.chk\actshell.htm
c:\found.000\dir0002.chk\agtcore.js
c:\found.000\dir0002.chk\agtscrp2.js
c:\found.000\dir0002.chk\agtscrpt.js
c:\found.000\dir0002.chk\dialmgr.js
c:\found.000\dir0002.chk\dslmain.js
c:\found.000\dir0002.chk\dtsgnup.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error.js
c:\found.000\dir0002.chk\error\cnncterr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error\dialtone.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error\hndshake.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error\isp2busy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error\noanswer.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error\pberr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error\pulse.htm
c:\found.000\dir0002.chk\error\toobusy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\dslmain\dsl_a.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\dslmain\dsl_b.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\dslmain\dslmain.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\iconnect\icntlast.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\iconnect\iconnect.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\isptype\isptype.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\bulzano.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\bulzanom.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but1_dwn.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but1_idl.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but1_up.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but2_dwn.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but2_idl.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but2_up.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but3_dwn.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but3_idl.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but3_up.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but4_dwn.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but4_idl.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\but4_up.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\clicking.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\desktop3.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\heidelb.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\heidelbm.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\mouse4.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\mouseimg.gif
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\paris.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\parism.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\pisa.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\pisam.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\prague.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\praguem.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\tyrol.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\tyrolm.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\venice.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\venicem.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\verona.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\images\veronam.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_a.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_b.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_c.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_d.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_e.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_f.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_g.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_h.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_i.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_j.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\mouse\mouse_k.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\sconnect\scntlast.htm
c:\found.000\dir0002.chk\html\sconnect\sconnect.htm
c:\found.000\dir0002.chk\iconnect.js
c:\found.000\dir0002.chk\icserror\icsdc.htm
c:\found.000\dir0002.chk\icsmgr.js
c:\found.000\dir0002.chk\images\arrow.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\backdown.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\backoff.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\backover.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\backup.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\btn1.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\btn2.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\btn3.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\bullet1.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\clickerx.wav
c:\found.000\dir0002.chk\images\clickhr.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\dialtone.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\dialup.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\greenshd.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\grn_btn.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\hand1.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\hand2.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\intro.wmv
c:\found.000\dir0002.chk\images\magnify.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\merlin.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\monitor.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\monitor2.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\mouse.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\mousewn1.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\mslogo.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\newbtm1.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\newbtm8.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\newmark1.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\newmark8.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\newtop1.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\newtop8.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\nextdown.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\nextoff.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\nextover.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\nextup.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\oemcoa.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\oemlogo.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\prodkey.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\progress.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\qmark.acs
c:\found.000\dir0002.chk\images\qmark.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\redshd.gif
c:\found.000\dir0002.chk\images\skipdown.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\skipoff.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\skipover.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\skipup.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\thanks10.png
c:\found.000\dir0002.chk\images\thanks8.png
c:\found.000\dir0002.chk\images\title.wma
c:\found.000\dir0002.chk\images\wpaback.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\wpabtm.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\wpaflag.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\wpakey.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\images\wpatop.jpg
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\ispcnerr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\ispdtone.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\isphdshk.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\ispins.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\ispnoanw.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\isppberr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\ispphbsy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isperror\ispsbusy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\isptype.js
c:\found.000\dir0002.chk\migip.dun
c:\found.000\dir0002.chk\migrate.isp
c:\found.000\dir0002.chk\migrate.js
c:\found.000\dir0002.chk\migrate.obe
c:\found.000\dir0002.chk\migx25a.dun
c:\found.000\dir0002.chk\migx25b.dun
c:\found.000\dir0002.chk\migx25c.dun
c:\found.000\dir0002.chk\mousetut.js
c:\found.000\dir0002.chk\msobcomm.dll
c:\found.000\dir0002.chk\msobdl.dll
c:\found.000\dir0002.chk\msobe.isp
c:\found.000\dir0002.chk\msobmain.dll
c:\found.000\dir0002.chk\msobshel.dll
c:\found.000\dir0002.chk\msobshel.htm
c:\found.000\dir0002.chk\msobweb.dll
c:\found.000\dir0002.chk\msoobe.exe
c:\found.000\dir0002.chk\obeip.dun
c:\found.000\dir0002.chk\oobebaln.exe
c:\found.000\dir0002.chk\oobeinfo.ini
c:\found.000\dir0002.chk\oobeutil.js
c:\found.000\dir0002.chk\phone.inf
c:\found.000\dir0002.chk\phone.obe
c:\found.000\dir0002.chk\reg.isp
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rcnterr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rdtone.htm
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rhndshk.htm
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rnoansw.htm
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rnomdm.htm
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rpberr.htm
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rpulse.htm
c:\found.000\dir0002.chk\regerror\rtoobusy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\sconnect.js
c:\found.000\dir0002.chk\setup\act_plcy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\acterror.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\activate.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\au_plcy.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\autoupdt.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\badeula.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\badpkey.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\compname.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\dialup.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\drdyisp.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\drdymig.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\drdyoem.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\drdyref.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\dtiwait.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\fini.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\hnwprmpt.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\iconn.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\ics.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\ident1.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\ident2.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\isp.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\ispwait.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\jndom_a.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\jndomain.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\keybd.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\keybdcmt.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\migdial.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\miglist.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\migpage.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\neweula.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\neweula2.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\oempriv.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\Oobedisc.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\oobestyl.css
c:\found.000\dir0002.chk\setup\prodkey.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\prvcyms.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\refdial.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\reg1.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\reg3.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\regdial.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\security.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\timezone.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\username.htm
c:\found.000\dir0002.chk\setup\welcome.htm
c:\found.000\dir0002.chk\updshell.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_fr.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_road.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_road.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_road_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_road_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_robust.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_robust.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_robust_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_robust_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_secure.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_secure.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_secure_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\best_secure_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\bluearrow.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\bot_bar.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_data.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_data.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_data_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_data_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_fr.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_multiple.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_multiple.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_multiple_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_multiple_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_networks.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_networks.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_networks_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_networks_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_wizard.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_wizard.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_wizard_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\connected_wizard_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\control_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\default.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\desktop_screen_shot.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\desktop_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\end_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\folder_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\footer.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\gradient.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\icon_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img004b.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img014.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img033.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img033a.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img034.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img040.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img046.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img060.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img068.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img072.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img074a.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img089.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img100.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img103.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img109.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img110.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img116.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img121.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img123.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img126.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img136.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\img149.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\intro_logo.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\logo.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_best.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_best_down.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_blank.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_connected.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_connected_down.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_gray.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_safe_easy.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_safe_easy_down.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_start_here.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_start_here_down.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_unlock.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\nav_unlock_down.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\pen_icon.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\question_icon.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\read_icon.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_better.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easier.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_better.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_better_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_better_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_easier.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_easier_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_easier_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_faster.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_faster_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_easy_faster_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_faster.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\safe_fr.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\scripts.js
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\spacer.gif
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_control.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_desktop.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_ending.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_files.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_fr.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_icons.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_menu.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_taskbar.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\start_windows.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\style.css
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\taskbar_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\ul_logo.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_built.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_built.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_built_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_built_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_fr.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_optimized.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_optimized.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_optimized_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_optimized_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_playing.htm
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_playing.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_playing_big.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\unlock_playing_ghost.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\htmlTour\window_up.jpg
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\intro.swf
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\intro.txt
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\nav.swf
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\nav.txt
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment1.swf
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment1.txt
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment2.swf
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment2.txt
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment3.swf
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment3.txt
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment4.swf
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment4.txt
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment5.swf
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\segment5.txt
c:\found.000\dir0003.chk\mmTour\tour.exe
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\snd.htm
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud1.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud2.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud3.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud4.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud5.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud6.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud7.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud8.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Audio\Wav\wmpaud9.wav
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Cnt\contents.htm
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Cnt\wmploc.js
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Css\controls.css
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Css\wmptour.css
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\bktr.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\bktrh.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\cloapp.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\cloapph.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\cnt.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\cntd.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\cnth.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\taoff.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\taoffh.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\taon.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\taonh.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\tpause.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\tpauseh.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\tplay.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\Btn\tplayh.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\mplogo.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\mplogoh.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\tourbg.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\videobg.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\vidsamp.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm1.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm2.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm3.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm4.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm5.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm6.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm7.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm8.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Img\WMarks\wm9.gif
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Scr\controls.js
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Scr\events.js
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Scr\tour.js
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Video\copycd.wmv
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Video\mdlib.wmv
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Video\nuskin.wmv
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Video\rtuner.wmv
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\Video\viz.wmv
c:\found.000\dir0003.chk\WindowsMediaPlayer\wmptour.hta
c:\program files\Common Files\ovejekosow.bin
c:\program files\Common Files\unaxeli.com
C:\RECYCLER
C:\RECYCLER(2)
c:\recycler(2)\S-1-5-21-1214440339-436374069-725345543-1003(2)\INFO2
c:\windows\asuluc.dll
c:\windows\dihuv.com
c:\windows\hilopabyg.dat
c:\windows\ixagoqyh.dll
c:\windows\mucadep.exe
c:\windows\system32\eferyrudy.vbs
c:\windows\system32\wihede.vbs

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sterowniki/Usługi  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Legacy_{DEF85C80-216A-43AB-AF70-1665EDBE2780}


(((((((((((((((((((((((((  Pliki utworzone od 2009-07-19 do 2009-08-19 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-08-19 06:16 . 2009-08-19 06:16	--------	d-----w-	C:\PC_Antispyware2010
2009-08-19 05:52 . 2008-10-24 11:10	453632	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys
2009-08-19 05:42 . 2009-08-05 09:08	205312	-c----w-	c:\windows\system32\dllcache\mswebdvd.dll
2009-08-18 13:02 . 2009-08-18 13:08	619200	-c--a-w-	c:\windows\system32\dllcache\ntfs.sys
2009-08-18 13:02 . 2009-08-18 13:08	619200	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
2009-08-18 12:39 . 2009-08-19 06:02	--------	d-----w-	c:\program files\a-squared Free
2009-08-18 11:48 . 2006-09-25 15:39	16352	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2009-08-18 11:48 . 2006-09-25 15:39	36176	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2009-08-18 11:48 . 2006-09-25 15:37	24560	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys
2009-08-18 11:48 . 2006-09-25 15:40	85952	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys
2009-08-18 11:48 . 2006-09-25 15:40	87424	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys
2009-08-18 11:48 . 2006-09-25 15:45	666240	----a-w-	c:\windows\system32\aswBoot.exe
2009-08-18 11:48 . 2006-09-25 15:37	90112	----a-w-	c:\windows\system32\AVASTSS.scr
2009-08-18 11:48 . 2009-08-18 11:48	--------	d-----w-	c:\program files\Alwil Software
2009-08-18 11:42 . 2009-08-18 11:42	--------	d-----w-	c:\program files\Lavasoft
2009-08-18 11:37 . 2009-08-18 11:37	--------	dc-h--w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\{EF63305C-BAD7-4144-9208-D65528260864}
2009-08-18 10:48 . 2004-08-04 12:00	24661	----a-w-	c:\windows\system32\spxcoins.dll
2009-08-18 10:48 . 2004-08-04 12:00	13312	----a-w-	c:\windows\system32\irclass.dll
2009-08-18 10:21 . 2009-08-18 10:21	--------	d--h--w-	C:\$AVG8.VAULT$
2009-08-18 08:54 . 2009-08-18 08:54	--------	d-----w-	c:\documents and settings\radix2\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\AVG Security Toolbar
2009-08-18 08:53 . 2009-08-18 08:30	--------	d-----w-	c:\windows\Debug
2009-08-18 08:34 . 2009-08-18 09:16	1480736	--sha-w-	c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat
2009-08-18 08:34 . 2008-07-08 12:54	148496	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\33992776.sys
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 08:24	11952	----a-w-	c:\windows\system32\avgrsstx.dll
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 08:24	108552	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 08:24	27784	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 08:24	--------	d-----w-	c:\windows\system32\drivers\Avg
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 08:24	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\AVG Security Toolbar
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 08:24	335240	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 08:24	--------	d-----w-	c:\program files\AVG
2009-08-18 08:24 . 2009-08-18 11:57	--------	d-----w-	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\avg8
2009-08-18 07:42 . 2009-08-18 07:42	--------	d-----w-	c:\windows\ERUNT
2009-08-18 07:33 . 2009-08-18 07:33	--------	d-----w-	c:\program files\TeaTimer (Spybot - Search & Destroy)
2009-08-18 07:33 . 2009-08-18 07:33	--------	d-----w-	c:\program files\SDHelper (Spybot - Search & Destroy)
2009-08-18 07:33 . 2009-08-18 07:33	--------	d-----w-	c:\program files\File Scanner Library (Spybot - Search & Destroy)
2009-08-18 07:33 . 2009-08-18 07:33	--------	d-----w-	c:\program files\Misc. Support Library (Spybot - Search & Destroy)
2009-08-18 06:09 . 2009-08-18 06:09	--------	d-----w-	c:\windows\system32\wbem\Repository
2009-08-17 05:40 . 2009-08-18 08:53	--------	d-----w-	c:\windows\system32\oobe
2009-08-13 13:18 . 2009-08-13 13:18	--------	d-----w-	c:\windows\ServicePackFiles

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sekcja Find3M  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-08-19 06:00 . 2004-08-04 12:00	853786	----a-w-	c:\windows\system32\perfh015.dat
2009-08-19 06:00 . 2004-08-04 12:00	243118	----a-w-	c:\windows\system32\perfc015.dat
2009-08-18 08:42 . 2009-08-18 08:34	2804	--sha-w-	c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx
2009-08-18 06:45 . 2009-08-18 06:45	11227	----a-w-	c:\program files\Common Files\ymogoj.ban
2009-08-18 05:56 . 2006-05-09 10:50	--------	d-----w-	c:\program files\Bestia
2009-08-05 09:08 . 2004-08-04 12:00	205312	----a-w-	c:\windows\system32\mswebdvd.dll
2009-08-03 11:36 . 2009-08-19 06:17	38160	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-08-03 11:36 . 2009-08-19 06:17	19096	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-07-24 05:47 . 2009-04-23 06:10	1	----a-w-	c:\documents and settings\radix2\Dane aplikacji\OpenOffice.org\3\user\uno_packages\cache\stamp.sys
2009-06-05 07:46 . 2005-12-23 10:08	655872	----a-w-	c:\windows\system32\mstscax.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  SR_Search  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

[-] 5D407322AA69AC6E7B17C81B48DEB327	619200	c:\windows\system32\dllcache\ntfs.sys
[7] 19A811EF5F1ED5C926A028CE107FF1AF	574464	\RP874\A0123408.sys
\RP450\A0089679.sys [x] 

[-] 5D407322AA69AC6E7B17C81B48DEB327	619200	c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
[7] 19A811EF5F1ED5C926A028CE107FF1AF	574464	\RP874\A0123407.sys
\RP450\A0089681.sys [x] 
.
------- Sigcheck -------

[-] 2009-08-19 06:44	29184	C4000A48F953D36167A7DF84F98A2634	c:\windows\system32\dllcache\beep.sys
[-] 2009-08-19 06:44	29184	C4000A48F953D36167A7DF84F98A2634	c:\windows\system32\drivers\beep.sys

[7] 2007-02-09 11:23	574976	05AB81909514BFD69CBB1F2C147CF6B9	c:\windows\$hf_mig$\KB930916\SP2QFE\ntfs.sys
[7] 2004-08-04 12:00	574592	B78BE402C3F63DD55521F73876951CDD	c:\windows\$NtUninstallKB930916$\ntfs.sys
[-] 2008-04-13 19:15	574976	78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA	c:\windows\SoftwareDistribution\Download\85612d9569f9a4d033130e1ccf6503f1\ntfs.sys
[-] 2009-08-18 13:08	619200	5D407322AA69AC6E7B17C81B48DEB327	c:\windows\system32\dllcache\ntfs.sys
[-] 2009-08-18 13:08	619200	5D407322AA69AC6E7B17C81B48DEB327	c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Wpisy startowe rejestru  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"StatusClient 2.6"="c:\program files\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe" [2004-02-27 61440]
"TomcatStartup 2.5"="c:\program files\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe" [2004-05-20 188416]
"avgnt"="c:\program files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [BU]
"TWCU"="c:\program files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" [2006-03-29 364544]
"HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2005-04-15 77824]
"VTTimer"="VTTimer.exe" - c:\windows\system32\VTTimer.exe [2004-01-15 49152]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

c:\documents and settings\radix2\Menu Start\Programy\Autostart\
is-VB6NH.lnk - c:\documents and settings\radix2\Pulpit\Virus Removal Tool\is-VB6NH\startup.exe [2009-8-18 65536]
Skr˘t do siec.lnk - C:\siec.bat [2006-1-3 281]

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" /background

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"FirewallDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Toolbox\\jre\\bin\\javaw.exe"=
"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=
"c:\\Program Files\\JSTPlus\\JSTPLUS.exe"=
"c:\\Program Files\\JSTPlus\\JBPlus.exe"=
"c:\\Program Files\\Sputnik\\budzet pro\\budzet.exe"=

R1 NmPar;MosChip PCI Parallel Port;c:\windows\system32\drivers\NmPar.sys [2006-10-11 76416]
R1 nmserial;MosChip PCI Serial Port;c:\windows\system32\drivers\NmSerial.sys [2007-04-18 62080]
R2 ServiceDBfC;ServerDBfC;c:\progra~1\SERVER~1\ServerDBfC.exe [2007-05-11 921600]
S0 avgntmgr;avgntmgr;c:\windows\system32\drivers\avgntmgr.sys --> c:\windows\system32\drivers\avgntmgr.sys [?]
S1 avgntdd;avgntdd;c:\windows\system32\DRIVERS\avgntdd.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\avgntdd.sys [?]
.
Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2009-05-04 c:\windows\Tasks\WGASetup.job
- c:\windows\system32\KB905474\wgasetup.exe [2009-05-04 20:18]
.
- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

HKLM-Run-Regedit32 - c:\windows\system32\regedit.exe
HKLM-Run-braviax - (no file)
HKU-Default-Run-braviax - (no file)


.
------- Skan uzupełniający -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.com
mDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
mSearch Page = hxxp://www.google.com
mStart Page = hxxp://www.google.com
mWindow Title = 
uInternet Settings,ProxyOverride = <local>
mSearchAssistant = hxxp://www.google.com
IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
TCP: {124AD6B5-18A8-4258-BCBF-C47B7B25DBEE} = 192.168.0.250,194.204.152.34
TCP: {91BD5A30-19D3-47F8-B036-6D773409A7BA} = 192.168.0.250,194.204.152.34
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\radix2\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\6qe9bdol.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo! Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.pl
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://us.yhs.search.yahoo.com/avg/search?fr=yhs-avg&type=yahoo_avg_hs2-tb-web_us&p=

---- FIREFOX - SPOSÓB POSTĘPOWANIA ----
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.enforce_same_site_origin", false);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.cache_size", 51200);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.ogg.enabled", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.wave.enabled", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("media.autoplay.enabled", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("browser.urlbar.autocomplete.enabled", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("capability.policy.mailnews.*.wholeText", "noAccess");
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("dom.storage.default_quota",   5120);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("content.sink.event_probe_rate", 3);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.http.prompt-temp-redirect", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("layout.css.dpi", -1);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("layout.css.devPixelsPerPx", -1);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("gestures.enable_single_finger_input", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("dom.max_chrome_script_run_time", 0);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.tcp.sendbuffer", 131072);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("geo.enabled", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.remember_cert_checkbox_default_setting", true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr", "moz35");
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-cjkt", "moz35");
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.blocklist.level", 2);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.restrict.typed", "~");
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.urlbar.default.behavior", 0);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.history",   true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.formdata",  true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.passwords",  false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.downloads",  true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.cookies",   true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.cache",    true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.sessions",  true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.offlineApps", false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.clearOnShutdown.siteSettings", false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.history",         true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.formdata",        true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.passwords",        false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.downloads",        true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.cookies",         true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.cache",          true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.sessions",        true);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.offlineApps",       false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.cpd.siteSettings",      false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("privacy.sanitize.migrateFx3Prefs",  false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.ssl_override_behavior", 2);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("security.alternate_certificate_error_page", "certerror");
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.autostart", false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.privatebrowsing.dont_prompt_on_enter", false);
c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("geo.wifi.uri", "https://www.google.com/loc/json");
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-08-19 08:41
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ... 

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 

skanowanie ukrytych plików ... 


c:\windows\system32\braviax.exe 11264 bytes executable

skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 1

**************************************************************************
.
--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3736)
c:\windows\system32\msi.dll
.
------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------
.
c:\windows\system32\acs.exe
c:\program files\a-squared Free\a2service.exe
c:\program files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
c:\program files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
c:\windows\system32\HPZipm12.exe
c:\program files\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe
c:\windows\system32\braviax.exe
c:\windows\system32\HPBPRO.EXE
.
**************************************************************************
.
Czas ukończenia: 2009-08-19 8:46 - komputer został uruchomiony ponownie
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-08-19 06:46
ComboFix2.txt 2009-08-18 13:35