Anonim / 3 lata, 10 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
# AdwCleaner v3.212 - Log utworzony 22/06/2014 o 17:23:22
# Aktualizacja 05/06/2014 przez Xplode
# System operacyjny : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Użytkownik : Asik - ASIK-KOMPUTER
# Ścieżka : C:\Users\Asik\Desktop\AdwCleaner.exe
# Opcja : Usuń

***** [ Usługi ] *****


***** [ Pliki / Foldery ] *****

Folder Usunięto : C:\Users\Asik\AppData\Local\genienext
Folder Usunięto : C:\Users\Asik\AppData\Roaming\newnext.me
Folder Usunięto : C:\Users\Asik\Documents\Mobogenie
Plik Usunięto : C:\Users\Asik\daemonprocess.txt

***** [ Skróty ] *****


***** [ Rejestr ] *****

Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\biclient_RASAPI32
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\biclient_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BingBar_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MobogenieAdd
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_samsung-new-pc_RASAPI32
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_samsung-new-pc_RASMANCS
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\InstallCore
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Softonic

***** [ Przeglądarki internetowe ] *****

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17126


-\\ Mozilla Firefox v30.0 (pl)

[ Plik : C:\Users\Asik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oidezywa.default\prefs.js ]


-\\ Google Chrome v26.0.1410.64

[ Plik : C:\Users\Asik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Usunięto [Extension] : dhdepfaagokllfmhfbcfmocaeigmoebo
Usunięto [Extension] : hphibigbodkkohoglgfkddblldpfohjl
Usunięto [Extension] : kdcnnmifdmlmjffdgeieikcokcogpbej
Usunięto [Extension] : kincjchfokkeneeofpeefomkikfkiedl
Usunięto [Extension] : kkkeikdkpjenmoiicggnnodbkebafgpc
Usunięto [Extension] : pgmfkblbflahhponhjmkcnpjinenhlnc

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [2269 octets] - [22/06/2014 17:12:00]
AdwCleaner[S0].txt - [2048 octets] - [22/06/2014 17:23:22]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [2108 octets] ##########