Anonim / 3 lata temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
System errors:
=============
Error: (02/23/2015 09:39:49 AM) (Source: bowser) (EventID: 8003) (User: )
Description: Przeglądarka główna odebrała anons serwera z komputera SONY-VAIO-M.
Komputer ten zachowuje się tak, jakby był przeglądarką główną dla domeny w transporcie NetBT_Tcpip_{7C5F334A-2567-4ED9-B852-918D510CB6CC}.
Przeglądarka główna właśnie jest zatrzymywana albo wymuszany jest wybór.

Error: (02/23/2015 07:42:08 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14349) (User: )
Description: 0x800700b7

Error: (02/23/2015 07:42:08 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14353) (User: )
Description: 00x800700b7http://+:10243/WMPNSSv4/2811996591/

Error: (02/23/2015 07:42:08 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14349) (User: )
Description: 0x800700b7

Error: (02/23/2015 07:42:08 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14353) (User: )
Description: 00x800700b7http://+:10243/WMPNSSv4/2811996591/

Error: (02/23/2015 07:42:07 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14349) (User: )
Description: 0x800700b7

Error: (02/23/2015 07:42:07 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14353) (User: )
Description: 00x800700b7http://+:10243/WMPNSSv4/2811996591/

Error: (02/23/2015 07:42:07 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14349) (User: )
Description: 0x800700b7

Error: (02/23/2015 07:42:07 AM) (Source: WMPNetworkSvc) (EventID: 14353) (User: )
Description: 00x800700b7http://+:10243/WMPNSSv4/2811996591/

Error: (02/23/2015 07:38:07 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego: 
ccSet_NAV


Microsoft Office Sessions:
=========================
Error: (12/11/2012 05:45:42 PM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions) (EventID: 7001) (User: )
Description: ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version: 12.0.6425.1000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session lasted 195 seconds with 180 seconds of active time.  This session ended with a crash.

Error: (12/03/2012 01:59:36 PM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions) (EventID: 7001) (User: )
Description: ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version: 12.0.6425.1000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session lasted 90 seconds with 60 seconds of active time.  This session ended with a crash.

Error: (12/03/2012 01:47:19 PM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions) (EventID: 7001) (User: )
Description: ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version: 12.0.6425.1000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session lasted 46 seconds with 0 seconds of active time.  This session ended with a crash.

Error: (12/01/2012 05:40:06 PM) (Source: Microsoft Office 12 Sessions) (EventID: 7001) (User: )
Description: ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version: 12.0.6425.1000, Microsoft Office Version: 12.0.6425.1000. This session lasted 584 seconds with 240 seconds of active time.  This session ended with a crash.


==================== Memory info =========================== 

Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU P4600 @ 2.00GHz
Percentage of memory in use: 87%
Total physical RAM: 1782.71 MB
Available physical RAM: 218.1 MB
Total Pagefile: 3565.41 MB
Available Pagefile: 1308.26 MB
Total Virtual: 8192 MB
Available Virtual: 8191.82 MB

==================== Drives ================================

Drive c: (Packard Bell) (Fixed) (Total:277.99 GB) (Free:173.89 GB) NTFS

==================== MBR & Partition Table ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 298.1 GB) (Disk ID: 0FE17A9D)
Partition 1: (Not Active) - (Size=20 GB) - (Type=27)
Partition 2: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=278 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== End Of Log ============================