anemo / 9 lat, 7 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
-------------------------------------------------------------------------------
 KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT
 29 sierpień 2008 11:04:58
 System operacyjny: Microsoft Windows XP Home Edition, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)
 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.1
 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus29/08/2008
 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus1161317
-------------------------------------------------------------------------------

Ustawienia skanowania:
	Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone
	Skanuj archiwa: tak
	Skanuj pocztowe bazy danych: tak

Obszar skanowania - Mój komputer:
	A:\
	C:\
	D:\
	E:\

Statystyki skanowania:
	Liczba skanowanych obiektów: 41518
	Liczba wykrytych wirusów: 2
	Liczba zainfekowanych obiektów: 5
	Liczba podejrzanych obiektów: 0
	Czas trwania skanowania: 00:45:45

Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Common Client\ccSubSDK\submissions.idx	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Common Client\settings.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Common Client\volatile.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Common Client\{0530644E-92DF-4E22-A8D0-278492F55FA6}.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Common Client\{0E1E5C7A-6C9F-4271-AB53-D27853E38C4B}.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Common Client\{767CA4CD-CBEF-4DB4-A66A-43AC31CB3B1B}.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\LiveUpdate\2008-08-29_Log.ALUSchedulerSvc.LiveUpdate	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBConfig.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBDebug.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBDetect.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBNotify.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBRefr.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBSetCfg.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBSetCfg2.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBSetDev.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBSetLoc.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBSetUsr.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBStHash.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\BBValid.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\Shl_{47589717-4225-4EA4-96A4-8507C182F021}.ldb	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\Shl_{47589717-4225-4EA4-96A4-8507C182F021}.sds	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\SPPolicy.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\SPStart.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SPBBC\SPStop.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SRTSP\SrtErEvt.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SRTSP\SrtETmp\009AAE8A.TMP	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SRTSP\SrtMoEvt.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SRTSP\SrtNvEvt.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SRTSP\SrtScEvt.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SRTSP\SrtTxFEvt.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\SRTSP\SrtViEvt.log	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Dane aplikacji\Symantec\NPMDataStore\CIMStore.xml	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012008082920080830\index.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\temp\Sma2.tmp	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\Ja\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty
C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\ANDRZEJ KROK\Norton AntiVirus\AVApp.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\ANDRZEJ KROK\Norton AntiVirus\AVError.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\ANDRZEJ KROK\Norton AntiVirus\AVVirus.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EPERSIST.DAT	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NFWEVT.LOG	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDALRT.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDCON.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDDBG.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDFW.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDIDS.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSYS.log	Object is locked	pominięty
C:\Program Files\Hitman Pro\packages\sdsetup.exe/file66	Zainfekowanych: not-a-virus:Monitor.Win32.KeyLogger.dq	pominięty
C:\Program Files\Hitman Pro\packages\sdsetup.exe	Inno: zainfekowany - 1	pominięty
C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase	Object is locked	pominięty
C:\System Volume Information\_restore{09BE882B-94D6-4F67-AD82-C593753DE6A0}\RP1\change.log	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\EventCache\{4EDC8F53-4870-4ED8-B7D2-BFDF7BE4C41F}.bin	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\Sti_Trace.log	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\ACEEvent.evt	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\default	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SAM	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\software	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\system	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\h323log.txt	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\Temp\JETA24A.tmp	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\TempFile	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\wiadebug.log	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\wiaservc.log	Object is locked	pominięty
C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log	Object is locked	pominięty
D:\INSTALKI\daemon4121-lite.exe/stream/data0050	Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.Shopper.r	pominięty
D:\INSTALKI\daemon4121-lite.exe/stream	Zainfekowanych: not-a-virus:AdWare.Win32.Shopper.r	pominięty
D:\INSTALKI\daemon4121-lite.exe	NSIS: zainfekowany - 2	pominięty
D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase	Object is locked	pominięty
D:\System Volume Information\_restore{09BE882B-94D6-4F67-AD82-C593753DE6A0}\RP1\change.log	Object is locked	pominięty

Proces skanowania został zakończony.