Anonim / 2 lata, 10 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
:: Tomasz Zdziech
:: agron@helpdeski.pl

echo off

::Sciezki
set ZIPPATH=C:\Program Files\7-Zip
set FILESPATH=H:\BACKUP_FOLDER

::Rozszerzenie pliku
set EXTENSION=bak

:: 1. leci po plikach o rozszeżeniu .bak
:: 2. kasuje znaleziony plik .bak.7z jesli byl
:: 3. pakuje znaleziony plik do .bak.7z
:: 4. kasuje plik .bak

for /f %%F in ('dir %FILESPATH%\*.%EXTENSION% /b') do del %FILESPATH%\%%F.7z & "%ZIPPATH%\7z.exe" a %FILESPATH%\%%F.7z %FILESPATH%\%%F & del %FILESPATH%\%%F