Anonim / 2 lata, 10 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
:: Tomasz Zdziech
:: agron@helpdeski.pl


echo off
::DANE
set DIRECTORY=H:\BACKUP_FOLDER

echo FORFILES!!!!!
:: Wyszukiwanie po dacie (starsze niż xx dni)
:: forfiles /p %DIRECTORY% /d -7 /c "cmd /c del @path"

:: /p - sciezka rozpoczecia
:: /d - data
:: /c - komenda

:: echo FOR!!!!
:: wyszukac najstarsze pliki można także przez polecenie for
:: for /f "skip=5 delims=" %%F in ('dir %DIRECTORY%\*.* /b/o-d') do del %DIRECTORY%\%%F
:: zostawia 5 najmlodszych backupów