Anonim / 2 lata, 6 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:24-08-2015
Uruchomiony przez aa (administrator) BIURO-ED2275846 (25-08-2015 16:24:49)
Uruchomiony z C:\Documents and Settings\aa\Pulpit
Załadowane profile: aa (Dostępne profile: aa)
Platform: Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (X86) Język: Polski
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

() C:\WINDOWS\system32\WLTRYSVC.EXE
(Broadcom Corporation) C:\WINDOWS\system32\BCMWLTRY.EXE
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
(Broadcom Corporation) C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.EXE
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
() C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MobileBrServ\mbbService.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [igfxhkcmd] => C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [77824 2013-09-17] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] => C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe [1236992 2013-09-17] (Broadcom Corporation)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [4085896 2014-08-04] (AVAST Software)
Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\BTTray.lnk [2013-09-17]
ShortcutTarget: BTTray.lnk -> C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2014-08-04] (AVAST Software)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci..)

HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-1177238915-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
SearchScopes: HKLM -> {0191A6B0-1154-4C22-9182-23A95BBE92D9} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-448539723-2139871995-1177238915-1003 -> {0191A6B0-1154-4C22-9182-23A95BBE92D9} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2014-05-02] (Skype Technologies)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{C041D7FB-4E4E-4993-B791-2F7E82896DD0}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\aa\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\hdlblho9.default
FF DefaultSearchEngine: Google 
FF SelectedSearchEngine: Google 
FF Homepage: hxxp://www.wp.pl/
FF Keyword.URL: hxxp://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ddc&hsimp=yhs-ddc_bd&type=616_pr__alt__ddc_dss_bd_com&p=
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_232.dll [2015-08-12] ()
FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-07-16] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-07-16] (Google Inc.)
FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\aa\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\hdlblho9.default\searchplugins\google-.xml [2015-05-14]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Documents and Settings\aa\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\hdlblho9.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2014-11-29]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2013-09-18]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
FF Extension: Microsoft .NET Framework Assistant - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2013-10-17]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [arthurj8283@gmail.com] - C:\Documents and Settings\aa\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\hdlblho9.default\extensions\arthurj8283@gmail.com

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2013-12-14]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2014-01-12]
CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-05-17]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2014-08-04]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [50344 2014-08-04] (AVAST Software)
R2 btwdins; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe [266295 2006-01-17] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Mobile Broadband HL Service; C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MobileBrServ\mbbservice.exe [239184 2013-01-28] ()
R2 wltrysvc; C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe [1093632 2013-09-17] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 AR9271; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\athuw.sys [1763584 2011-07-28] (Atheros Communications, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 aswHwid; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHwid.sys [24184 2014-08-04] ()
R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys [67824 2014-08-04] (AVAST Software)
R1 AswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys [55112 2014-08-04] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys [49944 2014-08-04] ()
R1 aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [779536 2014-11-21] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [414520 2014-08-04] (AVAST Software)
R1 aswTdi; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [57800 2014-08-04] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys [192352 2014-08-04] ()
R3 BCM43XX; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\bcmwl5.sys [424320 2013-09-17] (Broadcom Corporation)
R3 btaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\btaudio.sys [328061 2006-01-17] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BTDriver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\btport.sys [30459 2006-01-17] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 BTKRNL; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\btkrnl.sys [850474 2006-01-17] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 BTSERIAL; C:\WINDOWS\system32\drivers\btserial.sys [23271 2006-01-17] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BTWDNDIS; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\btwdndis.sys [148900 2006-01-17] (Broadcom Corporation.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 Cam5603D; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BisonCam.sys [775936 2006-06-30] (Bison Electronics. Inc. )
S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
R3 EMSCR; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\EMS7SK.sys [61056 2013-09-17] (ENE Technology Inc.)
R3 ESDCR; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ESD7SK.sys [40064 2013-09-17] (ENE Technology Inc.)
R3 ESMCR; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ESM7SK.sys [74752 2013-09-17] (ENE Technology Inc.)
R3 HSFHWAZL; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HSFHWAZL.sys [209664 2013-09-17] (Conexant Systems, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 HSF_DPV; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HSF_DPV.sys [988800 2013-09-17] (Conexant Systems, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 mdmxsdk; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [12672 2013-09-17] (Conexant) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
R3 winachsf; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys [730112 2013-09-17] (Conexant Systems, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-08-25 16:24 - 2015-08-25 16:25 - 00010631 _____ C:\Documents and Settings\aa\Pulpit\FRST.txt
2015-08-25 16:24 - 2015-08-25 16:24 - 01690112 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\aa\Pulpit\FRST.exe
2015-08-25 16:24 - 2015-08-25 16:24 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\aa\Pulpit\FRST-OlderVersion
2015-08-22 09:10 - 2015-08-22 09:10 - 00000754 _____ C:\WINDOWS\WORDPAD.INI
2015-08-17 14:37 - 2015-08-17 14:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2015-08-17 10:24 - 2015-08-17 10:24 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DatacardService

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-08-25 16:25 - 2013-09-14 14:24 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Temp
2015-08-25 16:24 - 2015-05-14 12:29 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-08-25 16:24 - 2013-09-14 14:24 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\aa\Pulpit
2015-08-25 16:04 - 2013-09-18 17:45 - 00000364 ____H C:\WINDOWS\Tasks\avast! Emergency Update.job
2015-08-25 16:04 - 2013-09-14 14:23 - 00032422 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2015-08-25 15:59 - 2014-01-12 17:52 - 00001032 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-08-25 15:59 - 2013-09-14 15:36 - 00000159 _____ C:\WINDOWS\wiadebug.log
2015-08-25 15:59 - 2013-09-14 15:36 - 00000050 _____ C:\WINDOWS\wiaservc.log
2015-08-25 15:59 - 2013-09-14 14:23 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-08-25 15:58 - 2013-09-14 14:24 - 00000188 ___SH C:\Documents and Settings\aa\ntuser.ini
2015-08-25 15:58 - 2013-09-14 14:24 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\aa
2015-08-25 15:58 - 2013-09-14 13:48 - 01432994 _____ C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-08-25 15:57 - 2013-12-09 19:35 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\aa\Dane aplikacji\Skype
2015-08-25 14:57 - 2014-01-12 17:52 - 00001036 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-08-25 14:28 - 2013-09-16 08:11 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-08-25 14:23 - 2014-04-08 21:16 - 00002267 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Skype.lnk
2015-08-24 13:54 - 2013-09-14 14:24 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-08-22 09:00 - 2014-01-12 17:54 - 00001819 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Google Chrome.lnk
2015-08-17 14:54 - 2013-09-17 15:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2015-08-17 10:25 - 2015-05-17 07:48 - 00007449 _____ C:\WINDOWS\setupapi.log
2015-08-17 10:24 - 2013-09-14 15:33 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji
2015-08-12 21:28 - 2013-09-16 08:10 - 00778440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2015-08-12 21:28 - 2013-09-16 08:10 - 00142536 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-08-12 05:09 - 2013-12-09 18:55 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2015-08-12 05:09 - 2013-09-25 18:45 - 129304528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2015-08-09 21:11 - 2013-12-09 19:35 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Skype
2015-07-26 20:14 - 2001-07-22 02:17 - 00002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2013-09-14 14:36 - 2015-05-18 15:06 - 0045568 _____ () C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Temp\Quarantine.exe
C:\Documents and Settings\aa\Ustawienia lokalne\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo

==================== Koniec FRST.txt ============================