ksenia1 / 2 lata, 4 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:07-11-2015
Uruchomiony przez User (administrator) DONA (15-11-2015 22:34:55)
Uruchomiony z M:\
Załadowane profile: User (Dostępne profile: User)
Platform: Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (X86) Język: Polski
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Autodata Limited) C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
(CrypKey (Canada) Ltd.) C:\WINDOWS\system32\Crypserv.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
(Innovative Solutions) C:\Program Files\Innovative Solutions\Advanced Uninstaller PRO\uninstaller.exe
( ) C:\WINDOWS\system32\lxdicoms.exe
(Malwarebytes) D:\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(Malwarebytes) D:\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
(NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
() C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
() C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe
(Rocket Division Software) D:\Program Files1\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
(Malwarebytes) D:\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Zune\ZuneBusEnum.exe
() C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
(Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
(Microsoft Corporation) C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [snpstd] => C:\WINDOWS\vsnpstd.exe [40960 2003-12-31] ()
HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [16876032 2008-07-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [nwiz] => nwiz.exe /install
HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1022152 2014-12-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\...\Run: [H/PC Connection Agent] => C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe [1289000 2006-11-13] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\...\Run: [ALLUpdate] => C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe [2765256 2015-04-27] (ALLPlayer Group Ltd.)
HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\...\MountPoints2: {456826ce-8e22-11dd-a4e3-001c25a8b72c} - J:\LaunchU3.exe -a
HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\...\MountPoints2: {692ad0a9-8e1c-11dd-93c1-806d6172696f} - E:\Setup.exe
HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\...\MountPoints2: {ae3cd353-24d0-11e5-b534-001c25a8b72c} - H:\Startme.exe
HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\...\MountPoints2: {ce62761a-7afa-11e3-b71b-001c25a8b72c} - G:\Startme.exe
Startup: C:\Documents and Settings\User\Menu Start\Programy\Autostart\OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk [2014-12-10]
ShortcutTarget: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (Brak pliku)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: Nie znaleziono pliku Hosts w domyślnym katalogu
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{3BD84B35-7B12-4391-B0CB-4A835DC3328B}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.gazeta.pl/0,0.html?p=164
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001 -> {B9E9F371-88E4-4119-8A22-651BBDBFD38F} URL = hxxp://www.google.pl/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}
BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer -> {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} -> C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll => Brak pliku
BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-26] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll [2015-04-17] (Oracle Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll [2015-04-17] (Oracle Corporation)
DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} hxxp://ax.emsisoft.com/asquared.cab
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll [2006-10-26] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xppkn1zn.default-1402649990593
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_17_0_0_134.dll [2015-04-02] ()
FF Plugin: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2013-10-07] (Google)
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.45.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-04-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.45.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-04-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40416.0\npctrl.dll [2015-04-15] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @real.com/nprndlchromebrowserrecordext;version=1.3.3 -> C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlchromebrowserrecordext.dll [Brak pliku]
FF Plugin: @real.com/nprndlhtml5videoshim;version=1.3.3 -> C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlhtml5videoshim.dll [Brak pliku]
FF Plugin: @real.com/nprndlpepperflashvideoshim;version=1.3.3 -> C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlpepperflashvideoshim.dll [Brak pliku]
FF Plugin: @real.com/nprpjplug;version=6.0.12.448 -> C:\Program Files\Real Alternative\browser\plugins\nprpjplug.dll [2008-09-10] (RealNetworks, Inc.)
FF Plugin: @real.com/nprpjplug;version=6.0.12.69 -> C:\Program Files\Real Alternative\browser\plugins\nprpjplug.dll [2008-09-10] (RealNetworks, Inc.)
FF Plugin: @realnetworks.com/npdlplugin;version=1 -> C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\npdlplugin.dll [Brak pliku]
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-15] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-15] (Google Inc.)
FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\np-mswmp.dll [2007-04-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\NPCARDS.dll [2008-06-24] (Ganymede Technologies)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npganymedenet.dll [2008-09-30] ( )
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\NPOFF12.DLL [2006-10-26] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\NPOFFICE.DLL [2003-07-15] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\nprpjplug.dll [2008-09-10] (RealNetworks, Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k5ntp93j.default-1398118835328\searchplugins\Search Provided by Yahoo.xml [2015-05-18]
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xppkn1zn.default-1402649990593\searchplugins\Search Provided by Yahoo.xml [2015-05-18]
FF Extension: Google Translator for Firefox - C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k5ntp93j.default-1398118835328\Extensions\translator@zoli.bod.xpi [2014-05-04] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k5ntp93j.default-1398118835328\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2014-06-13] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xppkn1zn.default-1402649990593\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2014-06-13] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
FF Extension: Microsoft .NET Framework Assistant - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2010-06-07] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{DF153AFF-6948-45d7-AC98-4FC4AF8A08E2}] - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Firefox\Ext => nie znaleziono

Chrome: 
=======
CHR Plugin: (Widevine Content Decryption Module) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\WidevineCDM\1.4.6.703\_platform_specific\win_x86\widevinecdmadapter.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\46.0.2490.86\PepperFlash\pepflashplayer.dll ()
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\46.0.2490.86\pdf.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Microsoft® Windows Media Player Firefox Plugin) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Ganymede Plugin) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPCARDS.dll (Ganymede Technologies)
CHR Plugin: (GanymedeNet.Detector) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npganymedenet.dll ( )
CHR Plugin: (2007 Microsoft Office system) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPOFF12.DLL (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Microsoft Office 2003) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPOFFICE.DLL (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
CHR Plugin: (Microsoft® DRM) - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Microsoft® DRM) - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (RealNetworks(tm) RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In (32-bit) ) - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlchromebrowserrecordext.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (RealNetworks(tm) RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In (32-bit) ) - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlhtml5videoshim.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (RealNetworks(tm) RealDownloader PepperFlashVideoShim Plug-In (32-bit) ) - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlpepperflashvideoshim.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (RealDownloader Plugin) - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\npdlplugin.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Google Earth Plugin) - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files\Google\Update\1.3.25.5\npGoogleUpdate3.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Java Deployment Toolkit 7.0.550.14) - C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Java(TM) Platform SE 7 U55) - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (RealPlayer Version Plugin) - C:\Program Files\Real Alternative\browser\plugins\nprpjplug.dll (RealNetworks, Inc.)
CHR Plugin: (RealPlayer(tm) G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit) ) - C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nppl3260.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (RealPlayer Download Plugin) - C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nprpplugin.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Windows Presentation Foundation) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Shockwave for Director) - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1212152.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_15_0_0_152.dll => Brak pliku
CHR Profile: C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-07]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-26]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-27]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-13]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-10-16]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-07-27]
CHR Extension: (AdBlock Pro) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ocifcklkibdehekfnmflempfgjhbedch [2015-11-05]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-30]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [idhngdhcfkoamngbedgpaokgjbnpdiji] - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\Chrome\Ext\realdownloader.crx <nie znaleziono>
CHR HKU\S-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bknbnapaddjdnbilpmlacdkjdkjmbjhd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
StartMenuInternet: chrome.exe - C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 Autodata Limited License Service; C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe [72704 2015-02-17] (Autodata Limited) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 ClipSrv; C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe [43008 2008-06-16] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Crypkey License; C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe [69632 2006-09-22] (CrypKey (Canada) Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 IDriverT; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-11-14] (Macrovision Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 InnovativeSolutions_monitor; C:\Program Files\Common Files\Innovative Solutions\Advanced Uninstaller\InnovativeSolutions_monitor_Svr.exe [1064552 2015-06-08] ()
R2 LightScribeService; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [73728 2008-03-17] (Hewlett-Packard Company) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 lxdiCATSCustConnectService; C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxdiserv.exe [99248 2007-04-26] (Lexmark International, Inc.)
R2 lxdi_device; C:\WINDOWS\system32\lxdicoms.exe [517040 2007-04-26] ( )
R2 MBAMScheduler; D:\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1513784 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 MBAMService; D:\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
S3 mnmsrvc; C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe [53248 2008-06-16] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 MSDTC; C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe [30720 2008-06-16] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [99840 2008-06-16] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [262144 2006-12-23] (Nero AG) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 NVSvc; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [159812 2008-06-25] (NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 PassThru Service; C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 RealNetworks Downloader Resolver Service; C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe [39056 2013-08-14] ()
S2 SamsungAllShareV2.0; C:\Program Files\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe [25504 2012-03-02] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 SimpleSlideShowServer; C:\Program Files\Samsung\AllShare\AllShareSlideShowService.exe [27584 2012-03-02] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 Sony PC Companion; C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [155520 2015-06-10] (Avanquest Software)
R2 StarWindServiceAE; D:\Program Files1\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [275968 2007-05-28] (Rocket Division Software) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ZuneBusEnum; c:\Program Files\Zune\ZuneBusEnum.exe [57056 2011-08-05] (Microsoft Corporation)
S3 ALG; %SystemRoot%\System32\alg.exe [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 actser; C:\WINDOWS\System32\drivers\actser.sys [29440 2005-11-30] (Siemens AG) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 atksgt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\atksgt.sys [281760 2010-12-12] ()
S3 BlueletAudio; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\blueletaudio.sys [20480 2005-05-31] (IVT Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BT; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\btnetdrv.sys [10804 2005-04-30] (IVT Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Btcsrusb; C:\WINDOWS\System32\Drivers\btcusb.sys [23000 2005-05-31] (IVT Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BTHidEnum; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\vbtenum.sys [11860 2005-04-30] () [Brak podpisu cyfrowego]
R0 BTHidMgr; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys [28271 2005-04-30] (IVT Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BTNetFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\BTNetFilter.sys [13304 2004-12-16] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 CrystalSysInfo; C:\Program Files\MediaCoder\SysInfo.sys [15152 2007-09-25] ()
R0 d347bus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\d347bus.sys [155136 2004-08-22] ( ) [Brak podpisu cyfrowego]
R0 d347prt; C:\WINDOWS\System32\Drivers\d347prt.sys [5248 2004-08-22] ( ) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 DgiVecp; C:\WINDOWS\system32\Drivers\DgiVecp.sys [41984 2008-01-10] (Samsung Electronics Co., Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 ENTECH; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ENTECH.sys [21664 2004-10-25] (EnTech Taiwan) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Epfwndis; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Epfwndis.sys [30728 2008-08-18] (ESET)
S3 FTDIBUS; C:\WINDOWS\System32\drivers\ftdibus.sys [57672 2009-02-17] (FTDI Ltd.)
S3 ggsomc; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ggsomc.sys [26328 2015-07-07] (Sony Mobile Communications)
R1 IPSec; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ipsec.sys [75264 2008-06-16] () [Brak podpisu cyfrowego]
R0 Jraid; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\jraid.sys [48896 2007-07-29] (JMicron Technology Corp.)
R2 lirsgt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\lirsgt.sys [25888 2010-12-12] ()
R3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [23256 2015-10-05] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [170200 2015-11-15] (Malwarebytes)
S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R1 NetworkX; C:\WINDOWS\system32\ckldrv.sys [31846 2006-01-10] () [Brak podpisu cyfrowego]
R3 nv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nv4_mini.sys [6555168 2008-06-25] (NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 pfc; C:\WINDOWS\System32\drivers\pfc.sys [10368 2006-10-02] (Padus, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 port_nt; c:\windows\system32\drivers\port_nt.sys [3608 2000-10-24] () [Brak podpisu cyfrowego]
R0 Si3112; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Si3112.sys [62208 2008-06-16] (Silicon Image, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 snpstd; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd.sys [301824 2004-03-22] ()
R0 sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [685816 2008-10-17] () [Brak podpisu cyfrowego]
R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361344 2008-06-16] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 usbUDisc; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\USBDrv.sys [7040 2012-07-29] (Scott) [Brak podpisu cyfrowego]
R1 UserPort; C:\WINDOWS\system32\Drivers\UserPort.sys [4256 2000-11-28] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 VComm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\VComm.sys [61312 2004-10-19] (IVT Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 VcommMgr; C:\WINDOWS\System32\Drivers\VcommMgr.sys [82148 2005-03-25] (IVT Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 vsbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\vsb.sys [15264 2005-11-30] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 vserial; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\vserial.sys [47744 2005-11-30] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 wceusbsh; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wceusbsh.sys [28672 2006-11-06] (Microsoft Corporation)
R2 zumbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\zumbus.sys [41472 2011-08-05] (Microsoft Corporation)
U3 a2k15qiu; Brak ImagePath

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-15 22:25 - 2015-11-15 22:25 - 00000000 _____ C:\Documents and Settings\User\Pulpit\Nowy Dokument tekstowy (7).txt
2015-11-15 11:50 - 2015-11-15 22:35 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-11 12:57 - 2015-11-11 13:24 - 1223163375 _____ C:\Documents and Settings\User\Pulpit\pakt z diablem.mp4
2015-11-05 22:20 - 2015-11-15 21:53 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-11-05 21:50 - 2015-11-05 21:50 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\Innovative Solutions
2015-11-05 21:50 - 2015-11-05 21:50 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\NeoSetup Updater
2015-10-18 16:32 - 2015-11-15 22:29 - 00000326 _____ C:\WINDOWS\Tasks\UninstallMonitor.job
2015-10-18 16:32 - 2015-11-05 21:51 - 00000000 ____D C:\Program Files\Innovative Solutions
2015-10-18 16:32 - 2015-11-05 21:50 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Innovative Solutions
2015-10-18 16:32 - 2015-11-05 21:50 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Innovative Solutions
2015-10-18 16:32 - 2015-10-18 16:32 - 00002076 _____ C:\Documents and Settings\User\Pulpit\Advanced Uninstaller PRO 11.lnk
2015-10-18 16:32 - 2015-10-18 16:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Innovative Solutions
2015-10-18 11:16 - 2015-10-15 15:06 - 23416078 _____ C:\Documents and Settings\User\Pulpit\guma.mp4
2015-10-18 10:23 - 2015-10-18 10:23 - 00000508 _____ C:\Documents and Settings\User\Pulpit\MPC-HC.lnk
2015-10-18 10:23 - 2015-10-18 10:23 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\MPC-HC
2015-10-18 09:11 - 2015-10-18 09:11 - 00000616 _____ C:\Documents and Settings\User\Pulpit\PhotoME.lnk
2015-10-18 09:11 - 2015-10-18 09:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\PhotoME
2015-10-18 09:11 - 2015-10-18 09:11 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\PhotoME
2015-10-18 09:11 - 2015-10-18 09:11 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\PhotoME
2015-10-17 13:01 - 2015-10-17 13:01 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AVS4YOU
2015-10-17 13:00 - 2015-10-17 13:00 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\AVS4YOU
2015-10-17 12:58 - 2015-10-18 16:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVSMedia

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2015-11-15 22:35 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Temp
2015-11-15 22:31 - 2008-06-16 02:28 - 00002145 _____ C:\WINDOWS\win.ini
2015-11-15 22:30 - 2014-04-17 20:48 - 00170200 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2015-11-15 22:29 - 2014-11-15 16:23 - 00000276 _____ C:\WINDOWS\Tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001.job
2015-11-15 22:29 - 2014-01-24 23:16 - 00001032 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-11-15 22:29 - 2014-01-18 19:34 - 00030590 _____ C:\WINDOWS\errord.log
2015-11-15 22:29 - 2008-09-29 13:24 - 00193253 _____ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
2015-11-15 22:29 - 2008-09-29 13:15 - 00000159 _____ C:\WINDOWS\wiadebug.log
2015-11-15 22:29 - 2008-09-29 13:15 - 00000050 _____ C:\WINDOWS\wiaservc.log
2015-11-15 22:29 - 2008-09-29 11:22 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-11-15 22:29 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Historia
2015-11-15 22:28 - 2008-09-29 11:22 - 00032392 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2015-11-15 22:27 - 2008-09-29 11:22 - 00000292 ___SH C:\Documents and Settings\User\ntuser.ini
2015-11-15 22:27 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Historia
2015-11-15 22:27 - 2008-09-29 11:19 - 00338073 _____ C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-11-15 22:26 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\User\Pulpit
2015-11-15 21:47 - 2014-01-24 23:16 - 00001036 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-11-15 11:37 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 __SHD C:\WINDOWS\CSC
2015-11-14 22:55 - 2014-12-08 09:52 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\User\Pulpit\Opel 3.1
2015-11-14 08:53 - 2008-06-16 02:28 - 00002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
2015-11-12 21:49 - 2014-06-19 10:37 - 00001819 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Google Chrome.lnk
2015-11-07 21:17 - 2014-11-15 16:23 - 00000284 _____ C:\WINDOWS\Tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-776561741-651377827-1801674531-1001.job
2015-11-06 22:40 - 2013-01-03 14:02 - 00000284 _____ C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
2015-11-05 22:45 - 2008-09-29 11:18 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Restore
2015-11-05 22:20 - 2015-04-02 06:40 - 00778440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
2015-11-05 22:20 - 2015-04-02 06:40 - 00142536 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-11-05 21:56 - 2012-03-30 21:31 - 00000000 ____D C:\Program Files\Advanced Diagnostic System
2015-11-05 21:50 - 2008-09-29 13:11 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
2015-11-05 21:50 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji
2015-10-25 18:19 - 2008-09-29 20:29 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NtmsData
2015-10-25 18:19 - 2008-09-29 13:31 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2015-10-25 14:05 - 2008-09-29 13:12 - 01087376 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2015-10-25 14:05 - 2008-06-16 02:28 - 00490784 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2015-10-25 14:05 - 2008-06-16 02:28 - 00083322 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2015-10-20 17:15 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\User\Moje dokumenty
2015-10-20 17:10 - 2015-08-25 14:09 - 00000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService\IETldCache
2015-10-20 17:10 - 2015-03-24 19:35 - 00000000 ____D C:\WinSetupFromUSB
2015-10-20 17:10 - 2008-10-02 11:36 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\skypePM
2015-10-20 17:10 - 2008-09-29 13:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\repair
2015-10-20 17:10 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 ___HD C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
2015-10-18 16:44 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\User\Menu Start\Programy
2015-10-18 16:41 - 2008-09-29 11:22 - 00000000 ___RD C:\Documents and Settings\User\Menu Start
2015-10-18 16:32 - 2013-01-03 13:53 - 00001954 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Advanced Uninstaller PRO 11.lnk
2015-10-18 16:32 - 2013-01-03 13:53 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Advanced Uninstaller PRO
2015-10-18 16:32 - 2008-09-29 13:11 - 00000000 __RHD C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji
2015-10-18 10:47 - 2009-05-17 14:19 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\QuickTime
2015-10-18 10:46 - 2015-05-24 16:31 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\ALLPlayer
2015-10-18 10:22 - 2008-09-29 22:13 - 00000069 _____ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2015-10-18 10:18 - 2015-05-24 16:31 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ALLPlayer
2015-10-17 16:27 - 2008-09-29 13:11 - 00566304 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2015-10-17 13:00 - 2008-09-29 13:26 - 00183288 _____ C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-10-17 12:22 - 2014-04-17 20:47 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Malwarebytes Anti-Malware
2015-10-17 12:22 - 2011-12-29 11:31 - 00000529 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2015-10-17 12:22 - 2008-09-29 13:11 - 00000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2009-08-15 16:43 - 2009-08-15 16:43 - 6309344 _____ (ALLPlayer                          ) C:\Program Files\ALLPlayerPL.exe
2014-04-19 14:14 - 2014-04-19 14:37 - 1303412736 _____ () C:\Program Files\MS Office 2007.iso
2008-12-17 18:16 - 2008-12-17 18:16 - 0002528 _____ () C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\$_hpcst$.hpc
2012-01-13 09:38 - 2012-11-17 13:54 - 0196093 _____ () C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\1
2014-11-09 10:56 - 2014-11-09 10:56 - 0000042 _____ () C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\WB.CFG
2014-01-16 20:27 - 2014-01-16 20:27 - 0000001 _____ () C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\RawCopy.1.10.agreement
2014-01-16 21:12 - 2014-01-16 22:15 - 0000001 _____ () C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\RawCopy.opendialog.filterindex
2014-01-16 20:30 - 2014-01-16 20:36 - 0000001 _____ () C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\RawCopy.savedialog.filterindex
2014-01-16 21:12 - 2014-01-16 22:15 - 0000061 _____ () C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\RawCopy.sourcedisk.filepath
2014-01-16 20:27 - 2014-01-16 22:48 - 0000001 _____ () C:\Documents and Settings\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\RawCopy.sourcedisk.index
2014-02-13 21:37 - 2014-02-13 21:37 - 0057648 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Pismo 7 dni OC.pdf

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\explorer.exe
[2008-06-27 04:36] - [2008-06-27 04:36] - 1424896 ____A (Microsoft Corporation) 4EC7ED41D95D18B3CD1A2BD9DFEFB591

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
[2008-06-16 02:28] - [2008-06-16 02:28] - 0549888 ____A (Microsoft Corporation) 335813EACD16E84F3047A3326F6E5473

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll
[2007-07-10 18:06] - [2007-07-10 18:06] - 0642560 ____A (Microsoft Corporation) CE594E18FE0D0AF804F1F3694921CE62

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo

==================== Koniec FRST.txt ============================