Anonim / 2 lata, 2 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja:05-12-2015
Uruchomiony przez Marcin (2015-12-07 15:48:08)
Uruchomiony z C:\Users\Marcin\Desktop
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Administrator\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Administrator\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Desktop\MediaConverter 7.5.lnk -> C:\Program Files (x86)\ArcSoft\MediaConverter 7.5\MediaConverter.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Administrator\Desktop\RipCast 1.9.lnk -> C:\Program Files (x86)\RipCast 1.9\RipCast.exe (Xoteck Software)
Shortcut: C:\Users\Administrator\Desktop\ˢ»úרĽŇ(׿´óʦ).lnk -> C:\Program Files (x86)\zhuods\zhuodashi3.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\Administrator\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\Administrator\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk -> C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\HP SimplePass.lnk -> C:\Program Files\Hewlett-Packard\SimplePass\HPSmplPass.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\CyberLink Media Suite.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Media Suite\PS.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer (2).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer (3).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\VueScan x64.lnk -> C:\Program Files\VueScan\vuescan.exe (Hamrick Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audacity.lnk -> C:\Program Files (x86)\Audacity\audacity.exe (The Audacity Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blend for Visual Studio 2015.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\Blend.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Camera.lnk -> C:\Windows\Camera\Camera.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileManager.lnk -> C:\Windows\FileManager\FileManager.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\foobar2000.lnk -> C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\googleearth.exe (Google)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Paint.NET.lnk -> C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe (dotPDN LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotosApp.lnk -> C:\Windows\FileManager\PhotosApp.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2015.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Store.lnk -> C:\Windows\WinStore\WinStore.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinSCP.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Check for Updates.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\autoupdate-windows.exe (Xvid Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Release Notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\releasenotes.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Uninstall Xvid Video Codec.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\uninstall.exe (Xvid Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Xvid MiniConvert.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\MiniConvert.exe (Xvid Solutions)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Advanced\Nic's FourCC Changer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\AviC.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Advanced\Nic's MiniCalc.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\MiniCalc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Advanced\Some Quantization Matrices.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\Xvid_Quant_Matrices.zip ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Advanced\StatsReader 2.1.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\StatsReader.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Advanced\StatsReader Notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xvid\statsreader.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Co nowego.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\whatsnew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Odinstaluj Winampa.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\UninstWA.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Winamp.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VobSub\SubMux.lnk -> C:\Program Files (x86)\Gabest\VobSub\submux.exe (Gabest)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VobSub\SubResync.lnk -> C:\Program Files (x86)\Gabest\VobSub\subresync.exe (Gabest)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VobSub\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Gabest\VobSub\uninstall.exe (AVI ReComp Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2015\Visual Studio Tools\Remote Debugger Folder.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\Remote Debugger ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual Audio Cable\Audio Repeater (KS).lnk -> C:\Program Files\Virtual Audio Cable\audiorepeater_ks.exe (Eugene V. Muzychenko)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual Audio Cable\Audio Repeater (MME).lnk -> C:\Program Files\Virtual Audio Cable\audiorepeater.exe (Eugene V. Muzychenko)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual Audio Cable\Control panel.lnk -> C:\Program Files\Virtual Audio Cable\vcctlpan.exe (Eugene V. Muzychenko)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual Audio Cable\Homepage.lnk -> C:\Program Files\Virtual Audio Cable\homepage.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual Audio Cable\Readme.lnk -> C:\Program Files\Virtual Audio Cable\readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual Audio Cable\User manual.lnk -> C:\Program Files\Virtual Audio Cable\vac.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unitrunker\UniScope.lnk -> C:\Windows\Installer\{516B58F3-E46C-4FC9-AF3E-6CC0354A976A}\UniScope.exe (Rick Parrish)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unitrunker\Unitrunker.lnk -> C:\Windows\Installer\{516B58F3-E46C-4FC9-AF3E-6CC0354A976A}\Uniform.exe (Rick Parrish)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UI-View32\Quick Start.lnk -> C:\Program Files (x86)\Peak Systems\UI-View32\QUSTART32.HLP ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UI-View32\SA Map Grabber.lnk -> C:\Program Files (x86)\Peak Systems\UI-View32\SAGrab.exe (Peak Systems)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UI-View32\UI-View32 Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Peak Systems\UI-View32\Uiview32.hlp ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UI-View32\UI-View32.lnk -> C:\Program Files (x86)\Peak Systems\UI-View32\Uiview32.exe (Peak Systems)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\HandyAndy.lnk -> C:\ERROR\HandyAndy.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Create System Report.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDLogReport.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\File Scan.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFiles.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Immunization.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Rootkit Scan.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDRootAlyzer.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\System Scan.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Tray Icon (Live Protection).lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Uninstall Spybot-S&D.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Vegas Pro 13.0 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\vegas130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Snooper\Snooper Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Snooper\snooper_help.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Snooper\Snooper on the Web.lnk -> C:\Program Files (x86)\Snooper\snpr.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Snooper\Snooper.lnk -> C:\Program Files (x86)\Snooper\snpr.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RipCast Streaming Audio Ripper 1.9\My Music.lnk -> C:\Program Files (x86)\RipCast 1.9\My Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RipCast Streaming Audio Ripper 1.9\RipCast 1.9.lnk -> C:\Program Files (x86)\RipCast 1.9\RipCast.exe (Xoteck Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Help and Tutorials.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Help\Recolored.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Recolored on the Web.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Recolored.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Recolored.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Recolored.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Recolored\Uninstall Recolored.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RDS Spy\Deinstalacja programu RDS Spy.lnk -> C:\Program Files (x86)\RDS Spy\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RDS Spy\RDS Spy.lnk -> C:\Program Files (x86)\RDS Spy\rdsspy.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RarmaRadio\RarmaRadio.lnk -> C:\Program Files (x86)\RarmaRadio\RarmaRadio.exe (Raimersoft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RarmaRadio\Uninstall RarmaRadio.lnk -> C:\Program Files (x86)\RarmaRadio\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\CyberLink Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\Power2Go8.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\CyberLink PowerBackup.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerBackup\PowerBackup.exe (CyberLink)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\Desktop Burning Gadget.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\Power2GoExpress8.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\Foxit PhantomPDF.lnk -> C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\FoxitPhantomPDF.exe (Foxit Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\ISO Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\IsoViewer8.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools\Virtual Drive.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pinnacle Studio 18\Install Manager.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle\InstallManager\Studio18\InstallManager.exe (Pinnacle)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pinnacle Studio 18\Live Screen Capturing.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle\LiveScreenCapturing\VSSCap.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pinnacle Studio 18\Pinnacle Studio 18.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle\Studio 18\programs\PinnacleStudio.EXE (Pinnacle)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pinnacle Studio 18\Pinnacle Studio ReadMe.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle\Studio 18\ReadMe\pl-PL\ReadMe.doc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pinnacle Studio 18\Triple Scoop Music.lnk -> C:\Users\Public\Music\Triple Scoop Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pinnacle Studio 18\Tools\NemoCheck.lnk -> C:\Windows\Installer\{11FB47FB-B341-4FD8-A505-E4C0CC0536C1}\NewShortcut54_DF2B4CE013C2471D81F9B78C36EB6412.exe (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Poznaj systemy PCTV.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_iexplore.exe (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\TVCenter.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_TVCenter.exe (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Narzedzia\Broadway.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\SHCT_BRDWAY_A2D0E8A8179F49658D597A8DAD7622E1.exe (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Narzedzia\w-lanTV.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\NewShortcut4_3F4FBEF0378747D1B4CB8749AE156DFA.exe (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Dokumentacja\Centrum serwisowe i pomocy technicznej.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_hh.exe (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Dokumentacja\Pomoc TVCenter.lnk -> C:\Program Files (x86)\PCTV Systems\TVCenter\TVCenter_en.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Dokumentacja\Readme.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_wordpad128.ico (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Dokumentacja\w-lanTV.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_wordpad128.ico (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Dokumentacja\What´s new.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_PCTV_Logo.ico (Flexera Software, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Orbit\Orbit.lnk -> C:\Program Files (x86)\Orbitdownloader\orbitdm.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Orbit\Uninstall Orbit.lnk -> C:\Program Files (x86)\Orbitdownloader\unins000.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe (NVIDIA)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Legal Information.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\Legal.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Quick Start Guide.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\QuickStart.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Read Me.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\ReadMe.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\User Guide.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\NeatVideo.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\What's New.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Web Links\Bug report form.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\LINKS\Bug report form.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Web Links\Download.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\LINKS\Download.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Web Links\Neat Video forum.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\LINKS\Neat Video forum.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Web Links\Neat Video web page.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\LINKS\Neat Video web page.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Web Links\Purchase a license.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\LINKS\Purchase.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video v4 for Sony Vegas\Web Links\Support by e-mail.lnk -> C:\Program Files\Neat Video v4 for Sony Vegas\LINKS\Support by e-mail.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Legal Information.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\Legal.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Read Me.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\ReadMe.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\User Guide.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\NeatVideo.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\What's New.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Web Links\Bug report form.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\LINKS\Bug report form.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Web Links\Download.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\LINKS\Download.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Web Links\Neat Video forum.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\LINKS\Neat Video forum.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Web Links\Neat Video web page.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\LINKS\Neat Video web page.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Neat Video for Sony Vegas\Web Links\Support by e-mail.lnk -> C:\Program Files\Neat Video for Sony Vegas\LINKS\Support by e-mail.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Music, Photos and Videos\Beats Audio.lnk -> C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe (Realtek Semiconductor)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Music, Photos and Videos\CyberLink Media Suite.lnk -> C:\Program Files (x86)\CyberLink\Media Suite\PS.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Music, Photos and Videos\CyberLink PhotoDirector.lnk -> C:\Program Files\CyberLink\PhotoDirector\PhotoDirector5.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Music, Photos and Videos\CyberLink PowerDirector.lnk -> C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector12\PDR12.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MULTIPSK\CLOCK.lnk -> C:\MULTIPSK\CLOCK.EXE ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MULTIPSK\MULTIPSK.lnk -> C:\MULTIPSK\MULTIPSK.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Changelog.lnk -> C:\Program Files\MPC-HC\Changelog.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Deinstalacja programu MPC-HC.lnk -> C:\Program Files\MPC-HC\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\MPC-HC x64.lnk -> C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Historia wersji.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tagVersion.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tag.exe (Florian Heidenreich)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Odinstaluj Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tagUninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Pomoc dla Mp3tag (w jez. angielskim).lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\help\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Access 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Filler 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft OneNote 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Outlook 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Publisher 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Expression\Microsoft Expression Blend SDK\Expression Blend SDK Documentation.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.0\Help\en\.NETFramework40BlendSDK.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Deinstalacja programu Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware Notifications.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\Chameleon\Windows\chameleon.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Magic RDS\Deinstalacja programu Magic RDS.lnk -> C:\Program Files (x86)\Magic RDS\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Magic RDS\Magic RDS.lnk -> C:\Program Files (x86)\Magic RDS\magicrds.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MA-COM Software Tools\File Conversion Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\MA-COM Software Tools\ProGrammer\convper.exe (M/A-COM Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MA-COM Software Tools\Panther 300 Flash Update Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\MA-COM Software Tools\ProGrammer\pn3Flash.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MA-COM Software Tools\PCS MDX Type Flash Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\MA-COM Software Tools\ProGrammer\ed2flash.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MA-COM Software Tools\ProGrammer On-Line Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\MA-COM Software Tools\ProGrammer\Edacs4.hlp ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MA-COM Software Tools\ProGrammer ReadMe.lnk -> C:\Program Files (x86)\MA-COM Software Tools\ProGrammer\readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MA-COM Software Tools\ProGrammer.lnk -> C:\Program Files (x86)\MA-COM Software Tools\ProGrammer\EDACS4.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MA-COM Software Tools\RadioMaint.lnk -> C:\Program Files (x86)\MA-COM Software Tools\ProGrammer\RadioMaint.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hytera RCPs\Hytera Radio Upgrage Kit(T3-P3)\Hytera Radio Upgrade Kit for PD(TD)3_A1.03.06.001.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hytera\Hytera Radio Upgrade Kit(T3-P3)\UpgradeKit.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hytera RCPs\Hytera Customer Programming Software\Hytera Customer Programming Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hytera\Hytera Customer Programming Software\CPS.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HTC Sync\HTC Sync.lnk -> C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HTC\HTC Sync Manager\HTC Sync Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HTCSyncManager.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDSDR\Deinstalacja programu HDSDR.lnk -> C:\Program Files (x86)\HDSDR\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDSDR\EULA.lnk -> C:\Program Files (x86)\HDSDR\hdsdr_eula.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDSDR\HDSDR.lnk -> C:\Program Files (x86)\HDSDR\HDSDR.exe (DG0JBJ)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDSDR\keyboard shortcuts.lnk -> C:\Program Files (x86)\HDSDR\hdsdr_keyboard_shortcuts.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDSDR\release notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\HDSDR\HDSDR_release_notes.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDR Express 3\HDR Express 3 Tutorial.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Pinnacle Imaging Systems\doc\HDRExpressTutorial3.pdf (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDR Express 3\HDR Express 3.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle Imaging Systems\HDR Express 3\HDRExpress3.exe (Pinnacle Imaging Systems)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDR Express 3\Uninstall HDR Express 3.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle Imaging Systems\HDR Express 3\uninstall.exe (Pinnacle Imaging Systems)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Merge MP3\Free Merge MP3 (2).lnk -> C:\Program Files (x86)\Free Merge MP3\FreeMergeMP3.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Merge MP3\Free Merge MP3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free Merge MP3\FreeMergeMP3.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Merge MP3\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free Merge MP3\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\After Installation.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\doc\After_Installation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Deinstalacja Firebird'a 2.5.0.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Deinstalacja Firebird'a 2.5.2.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird 2.1.3 Installation Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\doc\Firebird_v2.1.3.InstallationGuide.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird 2.1.4 Installation Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\doc\Firebird_v2.1.4.InstallationGuide.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird 2.5 Quick Start Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\doc\Firebird-2.5-QuickStart.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird 2.5.0 - przeczytaj mnie.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\czytajto.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird 2.5.0 Release Notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\doc\Firebird_v2.5.0.ReleaseNotes.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird 2.5.2 - przeczytaj mnie.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\czytajto.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird 2.5.2 Release Notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\doc\Firebird_v2.5.2.ReleaseNotes.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird Web-site.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\doc\firebirdsql.org.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVDVideoSoft\DVDVideoSoft Free Studio.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\FreeStudioManager.exe (DVDVideoSoft Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVDVideoSoft\Free YouTube Uploader.lnk -> C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoft\Free YouTube Uploader\FreeYouTubeUploader.exe (DVDVideoSoft Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVDVideoSoft\Log Report.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\DVSSysReport.exe (DVDVideoSoft Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVDVideoSoft\Premium Membership.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\PremiumMembershipOffer.exe (DVDVideoSoft Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVDVideoSoft\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\lib\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\DjVu Plug-in Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Help\pl\index.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Samples\DjVu Comparisions.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Examples\DjVuComparisonExcerpt.djvu ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Samples\General.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Examples\general.djvu ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Samples\Large Format.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Examples\largeformat.djvu ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Samples\Maps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Examples\middle_east_maps.djvu ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Samples\Online Publishing.lnk -> C:\Program Files (x86)\Cuminas\Document Express DjVu Plug-in\Examples\realview.djvu ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Classic Shell\Aktualizacja Classic Shell.lnk -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicShellUpdate.exe (IvoSoft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Classic Shell\Classic Shell Readme.lnk -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicShellReadme.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Classic Shell\Pomoc Classic Shell.lnk -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicShell.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Classic Shell\Ustawienia Classic Explorer.lnk -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorerSettings.exe (IvoSoft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Classic Shell\Ustawienia Classic IE.lnk -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE_32.exe (IvoSoft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bullzip\PDF Printer\Bullzip PDF Printer Opcje.lnk -> C:\Program Files\Bullzip\PDF Printer\gui.exe (Bullzip)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bullzip\PDF Printer\Dokumentacja.lnk -> C:\Program Files\Bullzip\PDF Printer\doc.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bullzip\PDF Printer\Strona domowa.lnk -> C:\Program Files\Bullzip\PDF Printer\website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bullzip\PDF Printer\Debug\Bug Radar.lnk -> C:\Program Files\Bullzip\PDF Printer\Debug\BugRadar.exe (Bullzip)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bullzip\PDF Printer\Debug\Installation Log.lnk -> C:\Program Files\Bullzip\PDF Printer\Debug\install.log ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Angielska dokumentacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Docs\English\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Folder wtyczek.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\plugins ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Licencja po polsku.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\License Translations\gpl-pl.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Licencja.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\gpl.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Polska dokumentacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Docs\Polish\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Przykładowe skrypty.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Examples ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Angielska dokumentacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Docs\English\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Folder wtyczek.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\plugins ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Licencja po polsku.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\License Translations\gpl-pl.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Licencja.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\gpl.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Odinstaluj AviSynth.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Uninstall.exe (The Public)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Polska dokumentacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Docs\Polish\index.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Przykładowe skrypty.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Examples ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software\Avast SecureLine.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\SecureLine\SecureLine.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Andy\HandyAndy.lnk -> C:\ERROR\HandyAndy.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Andy\Start Andy.lnk -> C:\ERROR\HandyAndy.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Scan.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Hewlett-Packard\Recovery\Links\RM.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Recovery Manager\rebecca.exe (Hewlett-Packard Development Company, L.P.)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\Marcin\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\Marcin\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk -> C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Start Menu\Programs\SpyHunter\SpyHunter.lnk -> C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe (Enigma Software Group USA, LLC.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Pictures\SparkIV 0.6.6\SparkIV.exe skrót.lnk -> C:\Users\Marcin\Pictures\SparkIV 0.6.6\SparkIV.exe (Aru)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Pictures\Nowy folder\szczepa skrót.lnk -> C:\Users\Marcin\Pictures\Nowy folder ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Music\(10) Mirage - Wolam Cie skrót.lnk -> C:\Users\Marcin\Disco Polo\(10) Mirage - Wolam Cie.mp3 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Music\Magnat Dla Ciebie skrót.lnk -> C:\Users\Marcin\Music\Magnat Dla Ciebie.mp3 (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Music\Obrazy skrót.lnk -> C:\Users\Marcin\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Music\Sample Music.lnk -> C:\Users\Public\Music\Sample Music (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Marcin\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Marcin\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Links\Dropbox.lnk -> C:\Users\Marcin\Dropbox ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Downloads\Muzyka skrót.lnk -> C:\Users\Marcin\Music ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Documents\Rockstar Games\GTA IV\User Music\Muzyka skrót.lnk -> C:\Users\Marcin\Music ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\InterNet.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\SpyHunter.lnk -> C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe (Enigma Software Group USA, LLC.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\TheCrew.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\games\The Crew (Worldwide)\TheCrewLauncher.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Tor Browser\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\Marcin\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Airomate.lnk -> C:\Program Files (x86)\Diffusion software\Airomate\Airomate.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Audacity.lnk -> C:\Program Files (x86)\Audacity\audacity.exe (The Audacity Team)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\AVI ReComp.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVI ReComp\AVIReComp.exe (Mateusz Gola (aka Prozac))
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\CLOCK.lnk -> C:\MULTIPSK\CLOCK.EXE ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Connected Photo.lnk -> C:\Program Files (x86)\Online Services\HPCP\HPCPDesktopIcon.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Driver - San Francisco.lnk -> C:\Program Files (x86)\R.G. Mechanics\Driver - San Francisco\Driver.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\DVDVideoSoft Free Studio.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\FreeStudioManager.exe (DVDVideoSoft Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Evernote.lnk -> C:\Windows\Installer\{B1A0F908-1448-11E4-8684-00163E98E7D0}\Evernote.ico (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\foobar2000.lnk -> C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Free Merge MP3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free Merge MP3\FreeMergeMP3.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Free YouTube Uploader.lnk -> C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoft\Free YouTube Uploader\FreeYouTubeUploader.exe (DVDVideoSoft Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\FreeRIP MP3 Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\FreeRIP\FreeRIP3.exe (GreenTree Applications SRL)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\HDSDR.lnk -> C:\Program Files (x86)\HDSDR\HDSDR.exe (DG0JBJ)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\HTC Sync Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HTCSyncManager.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\HTC Sync.lnk -> C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Hytera Customer Programming Software.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hytera\Hytera Customer Programming Software\CPS.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Hytera Radio Upgrade Kit for PD(TD)3_A1.03.06.001.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hytera\Hytera Radio Upgrade Kit(T3-P3)\UpgradeKit.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\IrfanView 64.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Kadu.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kadu\kadu.exe (Kadu Team)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\MediaConverter 7.5.lnk -> C:\Program Files (x86)\ArcSoft\MediaConverter 7.5\MediaConverter.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Movavi Video Suite 12.lnk -> C:\Program Files (x86)\Movavi Video Suite 12\Suite.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Mp3tag.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mp3tag\Mp3tag.exe (Florian Heidenreich)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\MPC-HC x64.lnk -> C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\MPXtool.lnk -> C:\Users\Marcin\Documents\SDRPACK\MpxTool-v2.10.03-by-SND\mpxtool.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\MULTIPSK.lnk -> C:\MULTIPSK\MULTIPSK.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Opera.lnk -> C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Orbit.lnk -> C:\Program Files (x86)\Orbitdownloader\orbitdm.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Pinnacle Studio 18.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle\Studio 18\programs\PinnacleStudio.EXE (Pinnacle)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Pinnacle Studio Training.lnk -> C:\Program Files\Pinnacle\Studio 18\programs\Pinnacle Studio Training.url ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\RarmaRadio.lnk -> C:\Program Files (x86)\RarmaRadio\RarmaRadio.exe (Raimersoft)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\RDS Spy.lnk -> C:\Program Files (x86)\RDS Spy\rdsspy.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Recolored.lnk -> C:\Program Files (x86)\Recolored\Recolored.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revouninstaller.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\RipCast 1.9.lnk -> C:\Program Files (x86)\RipCast 1.9\RipCast.exe (Xoteck Software)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\SDR#.lnk -> C:\Users\Marcin\Documents\SDRPACK\PROGRAMY SDR\sdrsharp-x86\SDRSharp.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Skype.lnk -> C:\Windows\Installer\{24991BA0-F0EE-44AD-9CC8-5EC50AECF6B7}\SkypeIcon.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Snooper.lnk -> C:\Program Files (x86)\Snooper\snpr.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Start Andy.lnk -> C:\ERROR\HandyAndy.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\Marcin\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Tipard Total Media Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\Tipard Studio\Tipard Total Media Converter\Tipard Total Media Converter.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\TVCenter.lnk -> C:\Program Files (x86)\PCTV Systems\TVCenter\TVCenter.exe (PCTV Systems S.à r.l.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Uplay.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\VLC media player.lnk -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\VueScan x64.lnk -> C:\Program Files\VueScan\vuescan.exe (Hamrick Software)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Winamp.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\WinSCP.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\YTD Video Downloader.lnk -> C:\Program Files (x86)\GreenTree Applications\YTD Video Downloader\ytd.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\µTorrent.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Free Merge MP3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free Merge MP3\FreeMergeMP3.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\RipCast 1.9.lnk -> C:\Program Files (x86)\RipCast 1.9\RipCast.exe (Xoteck Software)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\Marcin\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\Marcin\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Tor Browser.lnk -> C:\Users\Marcin\Desktop\Tor Browser\Browser\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uninstall.exe (Ubisoft)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uplay.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk -> C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\SAM Reporter.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\SAMReporter\SAMReporter.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Utils\Data Path.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\jump2userdir.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Utils\Program Path.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Utils\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Help\HTML Output reference.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\help\HTML reference guide.chm ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Help\License.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\license.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Help\PAL Quick Start Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\help\PAL Quick Start Guide.doc ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Help\PAL Scripting reference.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\help\PALGuide.chm ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Help\Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\help\Readme.html ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller.lnk -> C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revouninstaller.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\uninst.exe (VS Revo Group Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Website.lnk -> C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revo Uninstaller.url ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Playlist Creator 3.6.2\Playlist Creator 3.6.2 Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\Playlist Creator 3.6.2\PC3_EN.chm ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Playlist Creator 3.6.2\Playlist Creator 3.6.2.lnk -> C:\Program Files (x86)\Playlist Creator 3.6.2\pc3.exe (oddgravity)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Playlist Creator 3.6.2\Release Notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\Playlist Creator 3.6.2\ReleaseNotes.htm ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Playlist Creator 3.6.2\www.oddgravity.de.lnk -> C:\Program Files (x86)\Playlist Creator 3.6.2\OddgravityWebsite.url ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\About IrfanView.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_about.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Available Languages.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_languages.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Available PlugIns.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_plugins.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Command line Options.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_options.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView 64 4.40.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView Help.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view32.chm ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\What's New.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_changes.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeRIP MP3 Converter\FreeRIP MP3 Converter.lnk -> C:\Program Files (x86)\FreeRIP\FreeRIP3.exe (GreenTree Applications SRL)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeRIP MP3 Converter\License.lnk -> C:\Program Files (x86)\FreeRIP\FreeRipLicenseAgreement.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeRIP MP3 Converter\Read me.lnk -> C:\Program Files (x86)\FreeRIP\readme.txt ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeRIP MP3 Converter\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\FreeRIP\unins000.exe (GreenTree Applications SRL)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Odinstaluj AviSynth.lnk -> C:\Program Files (x86)\AviSynth\Uninstall.exe (The Public)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVI ReComp\AVI ReComp.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVI ReComp\AVIReComp.exe (Mateusz Gola (aka Prozac))
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVI ReComp\Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVI ReComp\Help\AVIReCompHelp_en.chm ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVI ReComp\Homepage.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVI ReComp\Homepage.url ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVI ReComp\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVI ReComp\Uninstall.exe (AVI ReComp Team)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Dropbox.lnk -> C:\Users\Marcin\Dropbox ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ChomikBox.lnk -> C:\Program Files (x86)\ChomikBox\ChomikBox.exe ( )
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Free Merge MP3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Free Merge MP3\FreeMergeMP3.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Winamp.lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\Adobe Audition CC.lnk -> C:\Adobe Audition CC 2015\Adobe Audition CC.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\AirCheck.lnk -> C:\AirCheck\AirCheck.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\HP Recovery Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Recovery Manager\rebecca.exe (Hewlett-Packard Development Company, L.P.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\Kadu.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kadu\kadu.exe (Kadu Team)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\Szpieg.lnk -> C:\Program Files (x86)\Snooper\snpr.exe ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\Vegas Pro 13.0 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 13.0\vegas130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Paint.NET.lnk -> C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe (dotPDN LLC)


ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2015\Visual Studio Tools\Developer Command Prompt for VS2015.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\VsDevCmd.bat""
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2015\Visual Studio Tools\MSBuild Command Prompt for VS2015.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\VsMSBuildCmd.bat""
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\Sprawdzanie aktualizacji.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\PCTV Systems\WebUpdater\WebUpdater.exe (PCTV Systems) -> -s -c -f="UpdateTVC6.xml" -p="TVCenter" -language=PL -url=hxxp://www.pctvsystems.com/Portals/pctv/WebUpdaterFiles
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Narzedzia\Sprawdzanie aktualizacji.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\PCTV Systems\WebUpdater\WebUpdater.exe (PCTV Systems) -> -c -f="UpdateTVC6.xml" -p="TVCenter" -language=PL -url=hxxp://www.pctvsystems.com/Portals/pctv/WebUpdaterFiles
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Booking.com.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\WizLink.exe () -> hxxp://www.booking.com/index.en-us.html?aid=398438&label=dticon


ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Dropbox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\WizLink.exe () -> C:\Program Files (x86)\Dropbox\DropboxOEM\DropboxOEM.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Application Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDapp.exe (Adobe Systems Incorporated) -> --appletID=CCM_UI --appletVersion=1.0 --workflow=CCM_workflow_launch
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\FIRSTRUN.EXE (Microsoft Corporation) -> /OEM
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> -sta {C90FB8CA-3295-4462-A721-2935E83694BA}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Configure Decoder.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> xvid.ax,Configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Configure Encoder.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> xvidvfw.dll,Configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Advanced\xvid_encraw.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k ""C:\Program Files (x86)\Xvid\xvid_encraw.exe"" -h
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Winamp (Tryb awaryjny).lnk -> C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.) -> /SAFE=1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VobSub\DirectVobSub Configure.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> dvobsub.ax,Configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VobSub\VobSub Configure.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> vobsub.dll,Configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VobSub\VobSub Cutter.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> vobsub.dll,Cutter
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VobSub\VobSub Joiner.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> vobsub.dll,Joiner
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2015\Visual Studio Tools\Debuggable Package Manager.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -Command "& cd 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\Remote Debugger\Appx\'; Import-Module Appx; Import-Module .\AppxDebug.dll; Show-AppxDebug"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual Audio Cable\Uninstall Virtual Audio Cable.lnk -> C:\Program Files\Virtual Audio Cable\setup64.exe (Eugene V. Muzychenko) -> -u
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\avast! SecureLine.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\SecureLine\SecureLine.exe (AVAST Software) -> /nogui
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Security and Protection\McAfee LiveSafe - Internet Security.lnk -> C:\Program Files\mcafee.com\agent\mcagent.exe (McAfee, Inc.) -> /desktopicon /platui
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RipCast Streaming Audio Ripper 1.9\Remove RipCast Streaming Audio Ripper 1.9.lnk -> C:\Windows\unvise32.exe (MindVision Software) -> C:\PROGRA~2\RIPCAS~1.9\uninstal.log
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pinnacle Studio 18\Uninstall Pinnacle Studio 18.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {11FB47FB-B341-4FD8-A505-E4C0CC0536C1}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Kreator TVCenter.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_TVCenter.exe (Flexera Software, Inc.) -> -wizard
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\TVCenter EPG.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\NewShortcut53_1104075E47944F9CA5E09FF6F8898AB8.exe (Flexera Software, Inc.) -> -epg
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\TVCenter Gallery.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_TVCenter.exe (Flexera Software, Inc.) -> -gallery
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\TVCenter Radio.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_TVCenter.exe (Flexera Software, Inc.) -> -radio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Ustawienia TVCenter.lnk -> C:\Windows\Installer\{B32267A7-4B02-4C03-A69C-61247B3A3A2C}\ICON_TVCenter.exe (Flexera Software, Inc.) -> -s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Narzedzia\Start Streaming Server.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\PCTV Systems\StreamingServer\StrmServer.exe (PCTV Systems S.à r.l.) -> /Start
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PCTV Systems\Narzedzia\Stop Streaming Server.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\PCTV Systems\StreamingServer\StrmServer.exe (PCTV Systems S.à r.l.) -> /Stop
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Designer 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe () -> /design 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hytera RCPs\Hytera Radio Upgrage Kit(T3-P3)\Uninstall.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {F30EF577-C73E-4B17-B9B1-54EEDD901932}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hytera RCPs\Hytera Customer Programming Software\Uninstall.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{23DDEF58-302B-4569-91E3-6DF28D535AC7}\setup.exe" -l0x9
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HTC Sync\Odinstaluj program HTC Sync.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i {CBDAE89D-8ABD-4DC5-9309-C2C58696B371}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HTC\HTC Sync Manager\Uninstall HTC Sync Manager.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {231D0C79-98A6-4693-A366-36DE7D7346EC}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HTC\HTC Driver\Uninstall HTC Driver.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {4CEEE5D0-F905-4688-B9F9-ECC710507796}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firebird 2.5 (Win32)\Firebird ISQL Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\isql.exe (Firebird Project) -> -z
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox\Dropbox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.) -> /home
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Classic Shell\Ustawienia Classic Start Menu.lnk -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe (IvoSoft) -> -settings
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chomikuj.pl\Odinstaluj ChomikBox.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {C7B52FAF-58D8-438C-B810-F78C3C927504} 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon MP495 series\Dezinstalator MP Drivers.lnk -> C:\Windows\System32\CanonIJ Uninstaller Information\{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MP495_series\DelDrv64.exe (CANON INC.) -> /U:{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MP495_series /L0x0015
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Hewlett-Packard\Recovery\Links\Apps.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Recovery Manager\rebecca.exe (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -> \SWR
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Hewlett-Packard\Recovery\Links\BTR.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Recovery Manager\rebecca.exe (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -> \BTR
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Hewlett-Packard\Recovery\Links\Driver.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Recovery Manager\rebecca.exe (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -> \SWR
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Hewlett-Packard\Recovery\Links\RMC.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Recovery Manager\rebecca.exe (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -> \CRM
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Start Menu\Programs\SpyHunter\SpyHunter Emergency Startup.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.com"
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Start Menu\Programs\SpyHunter\Uninstall.lnk -> C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Enigma Software Group\sh_installer.exe (Enigma Software Group USA, LLC.) -> -r sh
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\SAM Broadcaster PRO.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\SAMBC.exe (Spacial Audio Solutions, LLC) -> /FBSS
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Adobe Application Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDapp.exe (Adobe Systems Incorporated) -> --appletID=CCM_UI --appletVersion=1.0 --workflow=CCM_workflow_launch
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Connected Music.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\WizLink.exe () -> C:\Program Files (x86)\Online Services\HPCM\HPCMDesktopIcon.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Dropbox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.) -> /home
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\IrfanView 64 Thumbnails.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan) -> /thumbs
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\McAfee LiveSafe - Internet Security.lnk -> C:\Program Files\mcafee.com\agent\mcagent.exe (McAfee, Inc.) -> /desktopicon /platui
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\Program uruchamiający aplikacje Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --show-app-list
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\SAM Broadcaster PRO.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\SAMBC.exe (Spacial Audio Solutions, LLC) -> /FBSS
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\SAM Broadcaster PRO.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\SAMBC.exe (Spacial Audio Solutions, LLC) -> /FBSS
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAM Broadcaster\Utils\Reconfigure.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\SAMBC.exe (Spacial Audio Solutions, LLC) -> /FIRSTRUN
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller\Run Hunter Mode.lnk -> C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\Revouninstaller.exe (VS Revo Group) -> -hunter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView - Thumbnails.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan) -> /thumbs
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome\Pulpit zdalny Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory=Default --app-id=gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\WinSCP (dla wysyłania).lnk -> C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl) -> /upload
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\SAM Broadcaster PRO.lnk -> C:\Program Files (x86)\SpacialAudio\SAMBC\SAMBC.exe (Spacial Audio Solutions, LLC) -> /FBSS
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\startscreen.lnk -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe (IvoSoft) -> -togglenew
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\ClassicShell\Pinned\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Program uruchamiający aplikacje Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --show-app-list


InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Bing.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Links\Booking.com.url -> hxxp://www.booking.com/index.en-us.html?aid=398438&label=webslice
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\HP\Booking.com.url -> hxxp://www.booking.com/index.en-us.html?aid=398438&label=iefav
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xvid\Xvid Homepage.url -> hxxp://www.xvid.org
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RDS Spy\Strona WWW programu RDS Spy.url -> hxxp://www.rdsspy.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Orbit\Homepage.url -> hxxp://www.orbitdownloader.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC-HC x64\Strona WWW programu MPC-HC.url -> hxxps://mpc-hc.org/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Strona WWW Mp3tag.url -> hxxp://www.mp3tag.de
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Magic RDS\Strona WWW programu Magic RDS.url -> hxxp://www.pira.cz/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDSDR\Strona WWW programu HDSDR.url -> hxxp://www.hdsdr.de
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Merge MP3\Free Audio Editor.url -> hxxp://www.freeaudiovideosoft.com/freeaudioeditor/index.html
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Merge MP3\More Rated Software.url -> hxxp://www.freeaudiovideosoft.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox\Dropbox Website.URL -> 0
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Strona główna AviSynth.url -> hxxp://www.avisynth.org
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth 2.5\Ściągnij wtyczki.url -> hxxp://www.avisynth.org/warpenterprises/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Strona główna AviSynth.url -> hxxp://www.avisynth.org
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviSynth\Ściągnij wtyczki.url -> hxxp://www.avisynth.org/users/warpenterprises/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Links\Amazon.co.uk Online Shopping.url -> hxxp://redirect.hp.com/svs/rdr?locale=pl_pl&c=142&bd=pavilion&tp=iefavbar&s=amazon&pf=cnnb&TYPE=4
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Links\Booking.com.url -> hxxp://www.booking.com/index.en-us.html?aid=398438&label=webslice
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Links\TripAdvisor.url -> hxxp://js.redirect.hp.com/jumpstation?bd=all&c=none&locale=all&pf=cnnb&s=TripAdvisor_iefav&tp=iefavs
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\HP\Amazon.co.uk Online Shopping.url -> hxxp://redirect.hp.com/svs/rdr?locale=pl_pl&c=142&bd=pavilion&tp=iefavbar&s=amazon&pf=cnnb&TYPE=4
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\HP\Booking.com.url -> hxxp://www.booking.com/index.en-us.html?aid=398438&label=iefav
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\HP\TripAdvisor.url -> hxxp://js.redirect.hp.com/jumpstation?bd=all&c=none&locale=all&pf=cnnb&s=TripAdvisor_iefav&tp=iefavs
InternetURL: C:\Users\Marcin\Music\Sprosne.numery.-.Tylko.dla.doroslych\Sprosne.numery.-.Tylko.dla.doroslych\CyberLand Filmy Gry Muzyka.url -> hxxp://www.cyberland.webd.pl/
InternetURL: C:\Users\Marcin\Music\riva_tt_final\[ MM2 Riva ].url -> hxxp://www.mm2x.com/mm2riva/
InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Bing.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links\Amazon.co.uk Online Shopping.url -> hxxp://redirect.hp.com/svs/rdr?locale=pl_pl&c=142&bd=pavilion&tp=iefavbar&s=amazon&pf=cnnb&TYPE=4
InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links\Booking.com.url -> hxxp://www.booking.com/index.en-us.html?aid=398438&label=webslice
InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\Links\TripAdvisor.url -> hxxp://js.redirect.hp.com/jumpstation?bd=all&c=none&locale=all&pf=cnnb&s=TripAdvisor_iefav&tp=iefavs
InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\HP\Amazon.co.uk Online Shopping.url -> hxxp://redirect.hp.com/svs/rdr?locale=pl_pl&c=142&bd=pavilion&tp=iefavbar&s=amazon&pf=cnnb&TYPE=4
InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\HP\Booking.com.url -> hxxp://www.booking.com/index.en-us.html?aid=398438&label=iefav
InternetURL: C:\Users\Marcin\Favorites\HP\TripAdvisor.url -> hxxp://js.redirect.hp.com/jumpstation?bd=all&c=none&locale=all&pf=cnnb&s=TripAdvisor_iefav&tp=iefavs
InternetURL: C:\Users\Marcin\Downloads\mkvtoolnix-64bit-8.5.1\mkvtoolnix\MKVToolNix.url -> hxxps://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/
InternetURL: C:\Users\Marcin\Documents\SimCity 4\Plugins\Network Addon Mod\SC4Devotion.url -> hxxp://www.sc4devotion.com
InternetURL: C:\Users\Marcin\Documents\SimCity 4\Plugins\Network Addon Mod\Simtropolis.url -> hxxp://www.simtropolis.com
InternetURL: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\AvaxHome - Cool site.url -> hxxp://avxhome.se/
InternetURL: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\OperaTor\Tor\Tor Website.url -> hxxps://www.torproject.org/
InternetURL: C:\Users\Marcin\Desktop\Szybki Dostęp\OperaTor\Polipo\Polipo Website.url -> hxxp://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/
InternetURL: C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeRIP MP3 Converter\FreeRIP MP3 Converter on the Web.url -> hxxp://www.freerip.com/

==================== Koniec Shortcut.txt =============================