Anonim / 2 lata temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja:25-01-2016
Uruchomiony przez ok (2016-01-27 07:48:17)
Uruchomiony z D:\pobieranie plik
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) (2015-08-05 10:51:54)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-1002 - Limited - Enabled)
ok (S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\ok

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AV: avast! Antivirus (Enabled - Up to date) {17AD7D40-BA12-9C46-7131-94903A54AD8B}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: avast! Antivirus (Enabled - Up to date) {ACCC9CA4-9C28-93C8-4B81-AFE241D3E736}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

Adobe Acrobat Reader DC - Polish (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 15.010.20056 - Adobe Systems Incorporated)
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\avast) (Version: 11.1.2245 - AVAST Software)
Beniamin Net 5.0 (HKLM-x32\...\BeniaminNetApp2_is1) (Version: 05.00.39 - beniamin.pl)
D3DX10 (x32 Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
FormatFactory 3.7.5.0 (HKLM-x32\...\FormatFactory) (Version: 3.7.5.0 - Free Time)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 47.0.2526.111 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.29.1 - Google Inc.) Hidden
Junk Mail filter update (x32 Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Malware Protection Live (HKLM-x32\...\MalwareProtectionLive) (Version: - )
Microsoft .NET Framework 4.5.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.5.51209 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Polski) (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045) (Version: 4.5.51209 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Outlook Connector (HKLM-x32\...\{95140000-007A-0415-0000-0000000FF1CE}) (Version: 14.0.5118.5000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Professional Plus 2010 (HKLM-x32\...\Office14.PROPLUS) (Version: 14.0.7015.1000 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-1000\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.0.4035.0328 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM\...\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)) (Version: 10.0.50903 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 43.0.4 (x86 pl) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 43.0.4 (x86 pl)) (Version: 43.0.4 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 43.0.4.5848 - Mozilla)
Poczta usługi Windows Live (x32 Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Podstawowe programy Windows Live (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation)
Podstawowe programy Windows Live (x32 Version: 16.4.3528.0331 - Microsoft Corporation) Hidden
Polski pakiet językowy dla narzędzi Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) (HKLM\...\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) Language Pack - PLK) (Version: 10.0.50903 - Microsoft Corporation)
Raptr (HKLM-x32\...\Raptr) (Version: - )
Service Pack 2 for Microsoft Office 2010 (KB2687455) 32-Bit Edition (HKLM-x32\...\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{DE28B448-32E8-4E8F-84F0-A52B21A49B5B}) (Version: - Microsoft)
VLC media player (HKLM-x32\...\VLC media player) (Version: 2.2.1 - VideoLAN)
Windows Movie Maker 2.6 (HKLM-x32\...\{B3DAF54F-DB25-4586-9EF1-96D24BB14088}) (Version: 2.6.4037.0 - Microsoft Corporation)

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {403F5238-1EBF-4720-8D0C-A2A768F61A81} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-06] (Google Inc.)
Task: {4F134480-CD31-41DF-B2B8-2DFAE459E88C} - System32\Tasks\AVAST Software\Avast settings backup => C:\Program Files\Common Files\AV\avast! Antivirus\backup.exe [2016-01-24] (AVAST Software)
Task: {5A40E926-9E86-4B89-9CFD-B12311724371} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UPnP\UPnPHostConfig => config upnphost start= auto
Task: {76E99C48-0905-482D-BBA5-AFDFD144BBBB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime => C:\Windows\system32\GWX\GWXUXWorker.exe [2015-12-05] (Microsoft Corporation)
Task: {7A33526B-DF1A-43C7-8844-62F3583F19B8} - System32\Tasks\PrerequisiteWaddiedV2 => Rundll32.exe VocabulariesVaulter.dll,main 7 1 <==== UWAGA
Task: {9A5D69B0-F707-43EA-82A8-0AF388696115} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-08-06] (Google Inc.)
Task: {CA121C29-11FD-483B-A930-EB41D1CC2453} - System32\Tasks\Price Fountain => C:\Users\ok\AppData\Roaming\PRICEF~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE <==== UWAGA
Task: {CC24792D-35CB-41ED-B168-8FF8478F1A8B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime => C:\Windows\system32\GWX\GWXUXWorker.exe [2015-12-05] (Microsoft Corporation)
Task: {CE116310-2DA6-4440-A87D-31D56B4D24C4} - System32\Tasks\avast! Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastEmUpdate.exe [2016-01-23] (AVAST Software)
Task: {CF51A3C5-4037-4537-9629-1F5CAD7262DE} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2015-12-13] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {DD9F510C-95F4-499A-90C8-BAC5BC372FF4} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\SoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask => start sppsvc

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\Price Fountain.job => C:\Users\ok\AppData\Roaming\PRICEF~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE <==== UWAGA

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============

2013-09-05 00:17 - 2013-09-05 00:17 - 04300456 _____ () C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Cultures\OFFICE.ODF
2015-11-17 22:56 - 2015-06-17 20:08 - 02557376 _____ () C:\Windows\SysWOW64\bnmtfilter.exe
2015-10-16 18:43 - 2015-10-16 18:43 - 00850464 _____ () C:\Users\ok\AppData\Local\MalwareProtectionLive\MalwareProtectionClient.exe
2016-01-23 16:39 - 2016-01-23 16:39 - 00103888 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\log.dll
2016-01-23 16:39 - 2016-01-23 16:39 - 00125512 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\JsonRpcServer.dll
2016-01-25 13:02 - 2016-01-25 13:02 - 02818048 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\16012500\algo.dll
2016-01-23 16:39 - 2016-01-23 16:39 - 00469008 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ffl2.dll
2016-01-27 07:39 - 2016-01-27 07:39 - 02818048 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\16012700\algo.dll
2015-11-25 21:00 - 2015-11-25 21:00 - 00349184 _____ () C:\Users\ok\AppData\Local\PrerequisiteWaddied\VocabulariesVaulter.dll
2016-01-23 16:39 - 2016-01-23 16:39 - 40539648 _____ () C:\Program Files\AVAST Software\Avast\libcef.dll
2013-09-05 00:14 - 2013-09-05 00:14 - 04300456 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\Cultures\OFFICE.ODF
2016-01-16 18:11 - 2016-01-12 17:35 - 01590088 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\47.0.2526.111\libglesv2.dll
2016-01-16 18:11 - 2016-01-12 17:35 - 00087880 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\47.0.2526.111\libegl.dll
2016-01-27 07:48 - 2016-01-27 07:48 - 00708608 _____ () C:\Users\ok\AppData\Local\Temp\is-8D5QQ.tmp\mbam-setup-2.2.0.1024.tmp
2016-01-27 07:48 - 2016-01-27 07:48 - 00708608 _____ () C:\Users\ok\AppData\Local\Temp\is-86956.tmp\mbam-setup-2.2.0.1024.tmp

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)


==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)


==================== EXE - Powiązania (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)


==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)


==================== Hosts - zawartość: ===============================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2009-07-14 03:34 - 2009-06-10 22:00 - 00000824 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Inne obszary ============================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)


==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [{ACF5E2C7-F7F9-4432-8AE1-C5AE677BE4E5}] => (Allow) C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe
FirewallRules: [{82E5D6F7-8CEC-45E9-A2E5-1E7658CAF0B9}] => (Allow) C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe
FirewallRules: [{ADB86EBE-BE1D-4DB2-A861-D61D0D64D03E}] => (Allow) LPort=9191
FirewallRules: [{AD171756-CFC2-402D-AF88-8C55CCE584C3}] => (Allow) C:\Users\ok\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe
FirewallRules: [{E15D4110-49B9-407B-8AC7-3030F59C8C27}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{61CBA333-C1C7-438F-80BB-18D767B897BC}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{4E70C3BC-9A9B-48CE-8AED-378C08CDAC47}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{13A21F1A-E0C3-4295-A7A9-1636A0D689AC}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
FirewallRules: [{1B26F1E3-F954-469B-8711-F1328E2A4FF1}] => (Allow) D:\FormatFactory\FFModules\Package\PFInstOnline.exe
FirewallRules: [TCP Query User{4D24C938-0FB1-4A0D-84B7-A17BE68A7C89}D:\formatfactory\formatfactory.exe] => (Block) D:\formatfactory\formatfactory.exe
FirewallRules: [UDP Query User{8215C094-3B0B-43A4-A813-117E7ADD42F2}D:\formatfactory\formatfactory.exe] => (Block) D:\formatfactory\formatfactory.exe
FirewallRules: [{04A650E6-B79B-4DB6-A512-808219DCD945}] => (Allow) D:\FormatFactory\FormatFactory.exe
FirewallRules: [{021E1AEA-D1A5-4A51-878F-50DFFBECFFE0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{F72E1186-29B5-449D-AC05-9AEA5C8CA3DE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{8FEFC23B-DC27-4BFD-9FD7-C1D8D45704CE}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==================== Punkty Przywracania systemu =========================

25-01-2016 12:45:47 Removed Google Drive
26-01-2016 15:07:39 Windows Update

==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============

Name: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Description: Karta tunelowania Teredo firmy Microsoft
Class Guid: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Microsoft
Service: tunnel
Problem: : This device cannot start. (Code10)
Resolution: Device failed to start. Click "Update Driver" to update the drivers for this device.
On the "General Properties" tab of the device, click "Troubleshoot" to start the troubleshooting wizard.


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (01/27/2016 07:38:34 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

Error: (01/26/2016 02:58:31 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

Error: (01/25/2016 12:46:33 PM) (Source: SideBySide) (EventID: 80) (User: )
Description: Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest1. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest2 w wierszu C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest3.
Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika, która jest już aktywna.
Składniki powodujące konflikt:
Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest.
Składnik 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest.

Error: (01/25/2016 12:46:33 PM) (Source: SideBySide) (EventID: 80) (User: )
Description: Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest1. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest2 w wierszu C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest3.
Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika, która jest już aktywna.
Składniki powodujące konflikt:
Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_41e855142bd5705d.manifest.
Składnik 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.18837_none_fa3b1e3d17594757.manifest.

Error: (01/25/2016 12:43:14 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

Error: (01/24/2016 12:31:21 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

Error: (01/24/2016 12:20:05 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

Error: (01/23/2016 04:17:09 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program WoW_WOD_Models.exe w wersji 5.4.2.17688 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.

Identyfikator procesu: a8

Godzina rozpoczęcia: 01d155f0da23da01

Godzina zakończenia: 312

Ścieżka aplikacji: D:\wow pandaria\WoW_WOD_Models.exe

Identyfikator raportu:

Error: (01/23/2016 03:29:46 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003

Error: (01/22/2016 05:53:27 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003


Dziennik System:
=============
Error: (01/27/2016 07:37:34 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
Description: Usługa Microsoft Antimalware Service zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 
%%-2147024894

Error: (01/27/2016 07:37:33 AM) (Source: atikmdag) (EventID: 10261) (User: )
Description: Display is not active

Error: (01/27/2016 07:37:33 AM) (Source: atikmdag) (EventID: 19468) (User: )
Description: CPLIB :: General - Invalid Parameter

Error: (01/26/2016 03:11:46 PM) (Source: Disk) (EventID: 11) (User: )
Description: Sterownik wykrył błąd kontrolera na \Device\Harddisk1\DR1.

Error: (01/26/2016 02:57:18 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
Description: Usługa Microsoft Antimalware Service zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 
%%-2147024894

Error: (01/26/2016 02:57:08 PM) (Source: atikmdag) (EventID: 10261) (User: )
Description: Display is not active

Error: (01/26/2016 02:57:08 PM) (Source: atikmdag) (EventID: 19468) (User: )
Description: CPLIB :: General - Invalid Parameter

Error: (01/25/2016 12:42:27 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7023) (User: )
Description: Usługa Microsoft Antimalware Service zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 
%%-2147024894

Error: (01/25/2016 12:42:26 PM) (Source: atikmdag) (EventID: 10261) (User: )
Description: Display is not active

Error: (01/25/2016 12:42:26 PM) (Source: atikmdag) (EventID: 19468) (User: )
Description: CPLIB :: General - Invalid Parameter


CodeIntegrity:
===================================
 Date: 2015-12-27 16:17:39.713
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-27 16:17:39.623
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-27 16:17:39.532
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-27 16:17:07.753
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-27 16:17:07.649
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-27 16:17:07.206
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-20 21:09:09.793
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-20 21:09:09.713
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpx.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-20 21:09:09.500
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpa.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.

 Date: 2015-12-20 21:09:09.292
 Description: Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\avgdumpa.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.


==================== Statystyki pamięci =========================== 

Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5250 @ 1.50GHz
Procent pamięci w użyciu: 86%
Całkowita pamięć fizyczna: 2046.43 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 281.2 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 4092.86 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 1762.08 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:78.03 GB) (Free:32.81 GB) NTFS
Drive d: () (Fixed) (Total:154.76 GB) (Free:104.41 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 232.9 GB) (Disk ID: 2931BE6A)
Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=78 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=154.8 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== Koniec Addition.txt ============================