Anonim / 2 lata, 1 miesiąc temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:25-01-2016
Uruchomiony przez ok (administrator) OK-KOMPUTER (27-01-2016 11:57:44)
Uruchomiony z D:\pobieranie plik
Załadowane profile: ok (Dostępne profile: ok)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
() C:\Windows\SysWOW64\bnmtfilter.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Windows\WindowsMobile\wmdcBase.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\GoogleCrashHandler.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\GoogleCrashHandler64.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [Windows Mobile-based device management] => C:\Windows\WindowsMobile\wmdcBase.exe [660360 2007-05-31] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [89184 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [BeniaminConfig] => D:\BeniaminNet\BeniaminConfigNM.exe [4339136 2015-06-17] ()
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [7021880 2016-01-23] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-1000\...\MountPoints2: {b8d04e7d-a2a3-11e5-b5f6-001d7206a0bd} - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-01-23] (AVAST Software)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{0F182AF7-7A90-40C8-9C00-80A53790C826}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{C61E6501-555A-44DA-B6E4-5F9BD448BBE8}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=617910&ResetID=130931065274595965&GUID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=617910&ResetID=130931065274695965&GUID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
HKU\S-1-5-21-3586635275-1815924953-2730075497-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=617910&ResetID=130931065274795965&GUID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2016-01-23] (AVAST Software)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2016-01-23] (AVAST Software)
BHO-x32: Pomocnik logowania za pomocą konta Microsoft -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivtabftk.default
FF Homepage: hxxps://www.google.pl
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-09] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-09] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> D:\FILMY\VLC\npvlc.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\ok\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivtabftk.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-01-24]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-01-24]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF Extension: Avast SafePrice - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF [2016-01-23]

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://wwwgoogle.com/
CHR Profile: C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-08-06]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-08-06]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-26]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-10-05]
CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2016-01-10]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-30]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-08-06]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-11-21]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-08-06]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ok\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-08-06]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2016-01-23]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [226440 2016-01-23] (AVAST Software)
R2 BnmtService; C:\Windows\SysWOW64\bnmtfilter.exe [2557376 2015-06-17] ()
R2 MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1513784 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
S2 MsMpSvc; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [22056 2013-01-27] (Microsoft Corporation)
S3 NisSrv; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [379360 2013-01-27] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [28656 2016-01-23] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [97648 2016-01-24] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2016-01-23] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65224 2016-01-23] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1065208 2016-01-24] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [464256 2016-01-24] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [155304 2016-01-23] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [273784 2016-01-23] (AVAST Software)
R1 BnmtFilter; C:\Windows\System32\drivers\BnmtFilter.sys [59128 2014-12-08] ()
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-10-05] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [192216 2016-01-27] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)
R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [230320 2013-01-20] (Microsoft Corporation)
S3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [130008 2013-01-20] (Microsoft Corporation)
R3 NSCIRDA; C:\Windows\System32\DRIVERS\nscirda.sys [36352 2008-01-19] (National Semiconductor Corporation)
R3 tifm21; C:\Windows\System32\drivers\tifm21.sys [319488 2009-06-19] (Texas Instruments)
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [59904 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-01-27 07:51 - 2016-01-27 11:01 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-01-27 07:50 - 2016-01-27 09:12 - 00001100 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-01-27 07:50 - 2016-01-27 07:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-01-27 07:50 - 2016-01-27 07:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-01-27 07:50 - 2016-01-27 07:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-01-27 07:50 - 2015-10-05 09:50 - 00109272 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-01-27 07:50 - 2015-10-05 09:50 - 00063704 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2016-01-27 07:50 - 2015-10-05 09:50 - 00025816 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2016-01-27 07:44 - 2016-01-27 11:57 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-01-26 15:12 - 2016-01-26 15:13 - 00002562 _____ C:\Windows\diagwrn.xml
2016-01-26 15:12 - 2016-01-26 15:13 - 00001908 _____ C:\Windows\diagerr.xml
2016-01-24 13:19 - 2016-01-24 13:19 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\AVAST Software
2016-01-24 13:19 - 2016-01-24 13:19 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2016-01-24 12:39 - 2016-01-24 12:47 - 00000764 _____ C:\Users\ok\Desktop\TP-LINK Modem Router Settings.txt
2016-01-24 12:20 - 2016-01-24 12:20 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Roaming\AVAST Software
2016-01-23 16:41 - 2016-01-27 09:12 - 00001960 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
2016-01-23 16:40 - 2016-01-23 16:40 - 00386096 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2016-01-23 16:40 - 2016-01-23 16:40 - 00155304 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
2016-01-23 16:40 - 2016-01-23 16:40 - 00028656 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
2016-01-23 16:39 - 2016-01-23 16:39 - 00043112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\avastSS.scr
2016-01-23 16:32 - 2016-01-23 16:40 - 00273784 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2016-01-23 16:32 - 2016-01-23 16:40 - 00065224 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2016-01-23 16:15 - 2016-01-23 16:15 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Local\Blizzard Entertainment
2016-01-22 17:58 - 2016-01-22 17:58 - 00274768 _____ C:\Windows\Minidump\012216-33212-01.dmp
2016-01-22 17:57 - 2016-01-22 17:57 - 379980475 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
2016-01-20 22:37 - 2016-01-20 22:37 - 00000913 _____ C:\Users\ok\Documents\hosts2.txt
2016-01-17 16:23 - 2016-01-27 07:39 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-01-17 16:23 - 2016-01-24 13:20 - 01065208 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswsnx.sys
2016-01-17 16:23 - 2016-01-24 13:20 - 00464256 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswsp.sys
2016-01-17 16:23 - 2016-01-24 13:20 - 00097648 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswmonflt.sys
2016-01-17 16:23 - 2016-01-23 16:40 - 00093528 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2016-01-17 16:23 - 2016-01-23 16:32 - 00000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\config.nt
2016-01-17 16:22 - 2016-01-23 16:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2016-01-17 16:22 - 2016-01-17 16:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
2016-01-17 16:22 - 2012-10-30 23:50 - 00227648 _____ (AVAST Software) C:\Windows\SysWOW64\aswBoot.exe
2016-01-17 16:15 - 2016-01-17 16:15 - 00274768 _____ C:\Windows\Minidump\011716-29140-01.dmp
2016-01-17 15:53 - 2016-01-17 15:53 - 00274768 _____ C:\Windows\Minidump\011716-25131-01.dmp
2016-01-17 15:41 - 2016-01-17 15:41 - 00274768 _____ C:\Windows\Minidump\011716-25506-01.dmp
2016-01-17 14:30 - 2016-01-17 14:30 - 00274768 _____ C:\Windows\Minidump\011716-33321-01.dmp
2016-01-16 18:08 - 2015-11-14 00:09 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapistub.dll
2016-01-16 18:08 - 2015-11-14 00:09 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapi32.dll
2016-01-16 18:08 - 2015-11-14 00:08 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fixmapi.exe
2016-01-16 18:08 - 2015-11-13 23:50 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapistub.dll
2016-01-16 18:08 - 2015-11-13 23:50 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapi32.dll
2016-01-16 18:08 - 2015-11-13 23:49 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fixmapi.exe
2016-01-15 07:20 - 2016-01-15 07:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-01-14 19:43 - 2015-12-11 19:57 - 01164800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 02285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 01620992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 01568768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 01325056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00902144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpmde.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00739328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00541184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:54 - 00154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 03209728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 01329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00829952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qasf.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:53 - 00004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksuser.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 22:50 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 04121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 02777088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01955328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVENCOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01575424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01573888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01393152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01307136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2adec.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01232896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01160192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOE.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01026048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 01010688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcmde.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSDECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVXENCD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFWMAAEC.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSENCD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00378880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysFxUI.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00292352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VIDRESZR.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qasf.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPG4DECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP43DECD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COLORCNV.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfvdsp.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:07 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksuser.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:06 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:06 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 20:04 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 19:54 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmk.sys
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 19:12 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\portcls.sys
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 19:11 - 00005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmkaud.sys
2016-01-14 19:43 - 2015-12-08 18:58 - 03211264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-01-14 19:42 - 2015-12-24 00:13 - 00387784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-23 23:52 - 00341192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:54 - 25837568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:31 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:30 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:16 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:15 - 02887168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:15 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:15 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:15 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:14 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:07 - 06051328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:07 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:07 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:03 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:02 - 20367360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:02 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:02 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:02 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 19:02 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:55 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:51 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:49 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:44 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:40 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:39 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:37 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:37 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:37 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:37 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:36 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:36 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:35 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:33 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:31 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:30 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:28 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:27 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:27 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:27 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:25 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:23 - 00798208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:22 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:21 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:20 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:19 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:18 - 14457856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:14 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:12 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:10 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:10 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:09 - 04610560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:08 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:06 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:02 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:00 - 12856320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:00 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:00 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 18:00 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 17:54 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 17:42 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 17:41 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 17:38 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-01-14 19:42 - 2015-12-12 17:36 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-12-08 22:53 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-12-08 22:52 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-12-08 20:07 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-12-08 20:07 - 00405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-11-17 02:11 - 00025024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-01-14 19:40 - 2015-11-17 02:08 - 01381376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-11-17 02:08 - 00792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-11-17 02:08 - 00705536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-11-17 02:08 - 00505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-11-17 02:08 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-01-14 19:40 - 2015-11-16 21:17 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:08 - 05572544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:08 - 00154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:08 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:05 - 01730496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:02 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:02 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:02 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:02 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:02 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:02 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:01 - 01214464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:01 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:01 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:01 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:01 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:01 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:01 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 20:00 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:59 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:59 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:59 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:58 - 01461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:58 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:57 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:57 - 00729600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:57 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:55 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:55 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:55 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:54 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:47 - 03993536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:47 - 03938240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:44 - 01311768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:41 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:40 - 00251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:40 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:39 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:39 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:39 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:39 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:38 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:38 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 19:37 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:57 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:50 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:49 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:44 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:43 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:42 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:42 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:41 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:41 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:32 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:32 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:32 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:32 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:30 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:30 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:30 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-01-14 19:39 - 2015-12-30 18:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-01-07 20:57 - 2016-01-07 20:57 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Roaming\EncryptStick
2016-01-07 17:41 - 2016-01-08 15:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-01-01 19:01 - 2016-01-01 19:01 - 01700224 _____ C:\Windows\Minidump\010116-24570-01.dmp

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-01-27 11:59 - 2015-11-17 22:56 - 00000000 __SHD C:\ProgramData\.bnmtfilter
2016-01-27 11:31 - 2009-07-14 05:45 - 00028352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-01-27 11:31 - 2009-07-14 05:45 - 00028352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-01-27 11:03 - 2015-08-06 14:40 - 00001048 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-01-27 11:00 - 2015-08-06 14:40 - 00001044 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-01-27 11:00 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-01-27 09:12 - 2015-12-21 20:44 - 00000586 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-12-20 20:48 - 00002429 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-12-20 20:48 - 00002041 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-12-20 13:38 - 00001151 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-12-20 13:38 - 00001145 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-11-25 22:33 - 00002474 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Messenger.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-11-25 22:33 - 00001446 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-08-06 14:42 - 00002183 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-08-05 12:21 - 00002105 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Security Essentials.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-08-05 11:48 - 00001333 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
2016-01-27 09:12 - 2015-08-05 11:48 - 00001314 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
2016-01-27 09:12 - 2009-07-14 05:57 - 00001511 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2016-01-27 09:12 - 2009-07-14 05:57 - 00001340 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk
2016-01-27 09:12 - 2009-07-14 05:57 - 00001292 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk
2016-01-27 09:12 - 2009-07-14 05:57 - 00001234 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk
2016-01-27 09:12 - 2009-07-14 05:54 - 00001198 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk
2016-01-27 09:11 - 2015-11-25 23:35 - 00000584 _____ C:\Users\ok\Desktop\Format Factory.lnk
2016-01-27 09:11 - 2015-11-25 22:44 - 00002495 _____ C:\Users\ok\Desktop\Windows Movie Maker 2.6.lnk
2016-01-27 09:11 - 2015-11-25 22:29 - 00002216 _____ C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
2016-01-27 09:11 - 2015-11-17 23:03 - 00001125 _____ C:\Users\ok\Desktop\Continue Beniamin installation.lnk
2016-01-27 09:11 - 2015-08-06 14:24 - 00000363 _____ C:\Users\ok\Desktop\Komputer.lnk
2016-01-27 09:11 - 2015-08-05 11:53 - 00001425 _____ C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-01-27 09:11 - 2009-07-14 06:01 - 00001218 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk
2016-01-27 09:11 - 2009-07-14 05:49 - 00001246 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk
2016-01-27 09:09 - 2015-11-25 21:13 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Local\PrerequisiteWaddied
2016-01-27 09:09 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-01-27 09:09 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Cursors
2016-01-27 08:35 - 2015-08-20 14:26 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2016-01-27 07:49 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows
2016-01-26 15:14 - 2011-02-04 18:20 - 00740446 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-01-26 15:14 - 2011-02-04 18:20 - 00155988 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-01-26 15:14 - 2009-07-14 06:13 - 01669606 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-01-25 15:34 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-01-25 12:48 - 2015-08-06 14:37 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Local\Google
2016-01-24 13:44 - 2015-10-20 19:29 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Roaming\Azureus
2016-01-24 13:09 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2016-01-22 17:58 - 2015-12-20 20:06 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2016-01-20 22:11 - 2015-08-06 15:53 - 00000000 ____D C:\Users\ok\Documents\Pliki programu Outlook
2016-01-17 16:40 - 2015-10-20 19:29 - 00000000 ____D C:\Users\ok\Documents\Vuze Downloads
2016-01-17 16:24 - 2015-08-06 14:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-01-15 08:09 - 2009-07-14 05:45 - 00409064 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-01-15 08:07 - 2015-08-11 16:02 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2016-01-15 08:07 - 2015-08-11 16:02 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-01-15 07:49 - 2015-08-06 15:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Help
2016-01-15 07:46 - 2015-12-09 21:11 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-01-15 07:35 - 2015-12-09 21:11 - 143671360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-01-15 07:25 - 2009-07-14 03:34 - 00000478 _____ C:\Windows\win.ini
2016-01-14 19:01 - 2015-12-20 20:48 - 00003886 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2016-01-10 17:49 - 2015-12-21 20:44 - 00000000 ____D C:\Users\ok\AppData\Roaming\vlc
2016-01-08 15:34 - 2015-12-20 13:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-01-01 19:00 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-11-25 23:44 - 2015-11-26 22:07 - 0010752 _____ () C:\Users\ok\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-01-25 15:19

==================== Koniec FRST.txt ============================