Anonim / 2 lata temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja:25-01-2016
Uruchomiony przez ok (2016-01-27 12:01:19)
Uruchomiony z D:\pobieranie plik
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}\SC_Reader.ico (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Security Essentials.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Messenger.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Family Safety.lnk -> C:\Windows\Installer\{CB3CA48C-95CB-412B-B7AE-6F2EA8F89907}\fssicon.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live\Windows Live Writer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriter.exe (Microsoft Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> D:\FILMY\VLC\Documentation.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> D:\FILMY\VLC\NEWS.txt (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> D:\FILMY\VLC\VideoLAN Website.url (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> D:\FILMY\VLC\vlc.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> D:\FILMY\VLC\vlc.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> D:\FILMY\VLC\vlc.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SharePoint\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Deinstalacja programu Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\Chameleon\Windows\chameleon.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Beniamin Net\Beniamin Net.lnk -> D:\BeniaminNet\BeniaminConfig.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Beniamin Net\Pomoc.lnk -> D:\BeniaminNet\help.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\Links\OneDrive.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDriveSetup.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDriveSetup.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\ok\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\ok\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\ok\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\ok\Links\OneDrive.lnk -> C:\Users\ok\OneDrive ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Continue Beniamin installation.lnk -> C:\Users\ok\AppData\Local\Temp\ICReinstall_Beniamin-12600-dp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Format Factory.lnk -> D:\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time)
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Windows Movie Maker 2.6.lnk -> C:\Windows\Installer\{B3DAF54F-DB25-4586-9EF1-96D24BB14088}\MOVIEMK.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft Access 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Designer 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Filler 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft OneNote 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft Outlook 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft Publisher 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\Desktop\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk -> C:\Users\ok\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FormatFactory\FormatFactory.lnk -> D:\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FormatFactory\Help.lnk -> D:\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FormatFactory\Uninstall.lnk -> D:\FormatFactory\uninst.exe (Free Time)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Format Factory.lnk -> D:\FormatFactory\FormatFactory.exe (Free Time)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Outlook.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Microsoft Outlook 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk -> D:\FILMY\VLC\vlc.exe (Brak pliku)
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo


InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\MSN witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\MSN witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\MSN witryny sieci Web\MSN Sport.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\MSN witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\MSN witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\MSN witryny sieci Web\Portal MSN.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\W domu.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Microsoft witryny sieci Web\W pracy.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\ok\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\ok\Documents\Vuze Downloads\[ELECTRO-TORRENT.PL] The Hateful Eight (2015)\epremki.url -> hxxp://epremki.pl/
InternetURL: C:\Users\ok\Documents\Vuze Downloads\[ELECTRO-TORRENT.PL] The Hateful Eight (2015)\Zapraszamy.url -> hxxp://electro-torrent.pl/
InternetURL: C:\Users\ok\Documents\FreeTorrentDownload\Downloads\[best-torrents.net] Kto tam\KONIECZNIE ZOBACZ CO TRACISZ.url -> hxxp://best-torrents.net/
InternetURL: C:\Users\ok\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Play Games Online.url -> hxxp://gameoapp.com/?utm_source=gameo&utm_medium=Dlink&utm_campaign=ic21_PL_1

==================== Koniec Shortcut.txt =============================