Anonim / 2 lata temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:27-01-2016
Uruchomiony przez gryzz_000 (administrator) GRYZZL (07-02-2016 15:48:28)
Uruchomiony z C:\Users\gryzz_000\Downloads
Załadowane profile: gryzz_000 (Dostępne profile: gryzz_000)
Platform: Windows 10 Home (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Malwarebytes) D:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
() C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\22.5.5.15\nis.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Atheros) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
(Malwarebytes) D:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(Malwarebytes) D:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\22.5.5.15\nis.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
() C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(Pixart Imaging Inc) C:\Windows\System32\TiltWheelMouse.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek semiconductor) C:\Windows\RTFTrack.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\utility.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\ShadowPlay\nvspcaps64.exe
(Lenovo) C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Apps\2.0\QKZBLJEL.6JO\XZKWYBRO.R7X\lsb...tion_91a10ba61c75c82d_0001.0005_a24d0d716055ed94\LSB.exe
(Flux Software LLC) C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Skillbrains) C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\5.3.0.0\Lightshot.exe
(iSkySoft) C:\Program Files (x86)\Common Files\iSkysoft\iSkysoft Helper Compact\ISHelper.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Lenovo) C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\LSCNotify.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Mozilla Corporation) D:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [MouseDriver] => C:\Windows\system32\TiltWheelMouse.exe [241152 2013-04-09] (Pixart Imaging Inc)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_DOLBYDRAGON] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1393880 2015-04-28] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\Windows\RTFTrack.exe [5060864 2015-06-16] (Realtek semiconductor)
HKLM\...\Run: [Energy Manager] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.exe [16093512 2015-09-06] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [Lenovo Utility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Utility.exe [8235848 2015-09-06] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [3276104 2014-03-12] (ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [Apoint] => C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe [700248 2014-02-17] (Alps Electric Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2787264 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3947704 2015-10-27] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [322472 2015-06-23] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13877464 2015-05-15] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1393880 2015-04-28] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1393880 2015-04-28] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [LenovoUtility] => C:\Program Files\Lenovo\LenovoUtility\utility.exe [791848 2015-11-11] ()
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [170256 2015-10-16] ()
HKLM-x32\...\Run: [Lightshot] => C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe [226560 2014-11-18] ()
HKLM-x32\...\Run: [iSkysoft Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\iSkysoft\iSkysoft Helper Compact\ISHelper.exe [2086240 2015-04-29] (iSkySoft)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [597040 2015-10-06] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] => C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\Run: [Steam] => D:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3014224 2016-02-04] (Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8455960 2015-08-20] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\Run: [Spotify Web Helper] => C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [2346096 2015-12-20] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\Run: [Spotify] => C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [8387696 2015-12-20] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4179288 2015-11-30] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\Run: [f.lux] => C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe [1017224 2013-10-23] (Flux Software LLC)
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [50603136 2016-01-11] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5892.0626\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.5892.0626\amd64"
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\RunOnce: [Uninstall C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6201.1019\amd64] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6201.1019\amd64"
HKU\S-1-5-21-3996497637-3926826336-989093884-1001\...\MountPoints2: {61685c27-6b60-11e5-8270-90489afaab14} - "E:\setup.exe" 
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OverlayExcluded] -> {4433A54A-1AC8-432F-90FC-85F045CF383C} => C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine64\22.5.5.15\buShell.dll [2015-11-05] (Symantec Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OverlayPending] -> {F17C0B1E-EF8E-4AD4-8E1B-7D7E8CB23225} => C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine64\22.5.5.15\buShell.dll [2015-11-05] (Symantec Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OverlayProtected] -> {476D0EA3-80F9-48B5-B70B-05E677C9C148} => C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine64\22.5.5.15\buShell.dll [2015-11-05] (Symantec Corporation)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{3a3c80ff-44a6-46c7-9953-b56c2c3280aa}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{6cdaf9ef-6b28-48ba-8f9f-9628e9edc1f2}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
BHO: Norton Identity Protection -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine64\22.5.5.15\coIEPlg.dll [2015-11-05] (Symantec Corporation)
BHO-x32: Norton Identity Protection -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\22.5.5.15\coIEPlg.dll [2015-11-05] (Symantec Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\ssv.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\jp2ssv.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
Toolbar: HKLM - Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine64\22.5.5.15\coIEPlg.dll [2015-11-05] (Symantec Corporation)
Toolbar: HKLM-x32 - Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\22.5.5.15\coIEPlg.dll [2015-11-05] (Symantec Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bsggb6oy.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_18_0_0_232.dll [2015-09-05] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_232.dll [2015-09-05] ()
FF Plugin-x32: @Apple.com/iTunes,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll [2015-10-08] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_65\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-10-27] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2015-11-24] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2015-11-24] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-03] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-03] (Google Inc.)
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bsggb6oy.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-01-21]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{C1A2A613-35F1-4FCF-B27F-2840527B6556}] - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_22.5.2.15\coFFAddon
FF Extension: Norton Identity Safe - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_22.5.2.15\coFFAddon [2016-01-19]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{C1A2A613-35F1-4FCF-B27F-2840527B6556}] - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_22.5.2.15\coFFAddon
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - D:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-10-04]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-10-04]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-30]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-10-04]
CHR Extension: (Norton Security Toolbar) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe [2016-01-31]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-30]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-10-04]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-11-18]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2016-02-06]
CHR Extension: (Norton Identity Safe) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif [2015-10-04]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-10-04]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-10-04]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe] - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\22.5.5.15\Exts\Chrome.crx [2015-11-30]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe] - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\22.5.5.15\Exts\Chrome.crx [2015-11-30]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [77104 2015-10-07] (Apple Inc.)
R2 BcmBtRSupport; C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe [2251992 2015-03-27] (Broadcom Corporation.)
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1225216 2015-09-18] ()
S3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1368408 2015-11-30] (Disc Soft Ltd)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1163200 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [18856 2015-06-23] (Intel Corporation)
R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [350312 2015-09-05] (Intel Corporation)
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
S3 LSCWinService; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSCWinService.exe [271328 2015-10-26] (Lenovo)
R2 MBAMScheduler; D:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1513784 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 MBAMService; D:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\HPZinw12.dll [50688 2014-11-17] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 NIS; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\22.5.5.15\NIS.exe [282016 2015-11-20] (Symantec Corporation)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1879488 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [6308288 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [4812736 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
S3 Origin Client Service; D:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2099208 2015-11-02] (Electronic Arts)
R2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\HPZipm12.dll [66048 2014-11-17] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 PnkBstrA; C:\WINDOWS\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76152 2015-11-22] ()
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [362928 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
R2 ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [323584 2013-12-24] (Atheros) [Brak podpisu cyfrowego]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 bcbtums; C:\Windows\system32\drivers\bcbtums.sys [173312 2015-03-27] (Broadcom Corporation.)
R3 BCM43XX; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl63a.sys [7592664 2014-12-04] (Broadcom Corporation)
R1 BHDrvx64; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\NortonData\22.5.2.15\Definitions\BASHDefs\20160125.001_8fd\BHDrvx64.sys [1665608 2016-01-25] (Symantec Corporation)
R1 ccSet_NIS; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1605050.00F\ccSetx64.sys [173808 2015-07-11] (Symantec Corporation)
S3 dot4; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [146856 2015-11-26] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
S3 Dot4Print; C:\Windows\System32\drivers\Dot4Prt.sys [21928 2015-11-26] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2016-01-05] (Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [46392 2016-01-05] (Disc Soft Ltd)
R1 eeCtrl; C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [498512 2015-11-18] (Symantec Corporation)
R3 EraserUtilRebootDrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [157520 2015-11-18] (Symantec Corporation)
R1 IDSVia64; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\NortonData\22.5.2.15\Definitions\IPSDefs\20160205.001\IDSvia64.sys [767224 2016-01-29] (Symantec Corporation)
R3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-10-05] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [192216 2016-02-07] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebAccessControl; C:\WINDOWS\system32\drivers\mwac.sys [64216 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)
R3 MEIx64; C:\Windows\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys [183584 2015-06-12] (Intel Corporation)
R3 NAVENG; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\NortonData\22.5.2.15\Definitions\VirusDefs\20160206.002\ENG64.SYS [138488 2016-01-30] (Symantec Corporation)
R3 NAVEX15; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\NortonData\22.5.2.15\Definitions\VirusDefs\20160206.002\EX64.SYS [2148080 2016-01-30] (Symantec Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [26560 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [47760 2015-12-18] (NVIDIA Corporation)
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [895256 2015-06-23] (Realtek                      )
S3 RtkAvrcp; C:\Windows\System32\drivers\RtkAvrcp.sys [57560 2013-08-13] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 RtkAvrcpCtrlr; C:\Windows\System32\drivers\RtkAvrcpCtrlr.sys [69848 2013-06-21] (Realtek Semiconductor Corporation)
R3 RTSPER; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPer.sys [761600 2015-06-15] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 rtsuvc; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [3068160 2015-06-16] (Realtek Semiconductor Corp.)
S3 SmbDrv; C:\Windows\System32\drivers\Smb_driver_AMDASF.sys [30448 2014-03-07] (Synaptics Incorporated)
R3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [42696 2015-10-27] (Synaptics Incorporated)
R1 SRTSP; C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1605050.00F\SRTSP64.SYS [928496 2015-11-12] (Symantec Corporation)
R1 SRTSPX; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1605050.00F\SRTSPX64.SYS [50936 2015-07-11] (Symantec Corporation)
S3 ssudserd; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudserd.sys [206080 2014-01-22] (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr))
R0 SymEFASI; C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1605050.00F\SYMEFASI64.SYS [1621232 2015-11-12] (Symantec Corporation)
S0 SymELAM; C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1605050.00F\SymELAM.sys [24192 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R3 SymEvent; C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [111344 2015-09-12] (Symantec Corporation)
R1 SymIRON; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1605050.00F\Ironx64.SYS [297720 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R1 SymNetS; C:\Windows\System32\Drivers\NISx64\1605050.00F\SYMNETS.SYS [577768 2015-11-12] (Symantec Corporation)
S3 t_mouse.sys; C:\Windows\system32\DRIVERS\t_mouse.sys [6144 2013-04-09] ()
S3 UdeCx; C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys [44032 2015-07-10] ()
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [291680 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119648 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 wfpcapture; \SystemRoot\System32\drivers\wfpcapture.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-02-07 15:48 - 2016-02-07 15:49 - 00024599 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\FRST.txt
2016-02-07 15:47 - 2016-02-07 15:48 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-02-07 15:47 - 2016-02-07 15:47 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\gryzz_000\Downloads\frst64.exe
2016-02-07 15:41 - 2016-02-07 15:41 - 00016148 _____ C:\WINDOWS\system32\GRYZZL_gryzz_000_HistoryPrediction.bin
2016-02-07 15:36 - 2016-02-07 15:39 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-02-07 15:35 - 2016-02-07 15:35 - 01508352 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\adwcleaner.pl 5.032.exe
2016-02-07 15:23 - 2016-02-07 15:23 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
2016-02-07 15:23 - 2015-12-18 07:10 - 00099472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvaudcap64v.dll
2016-02-07 15:23 - 2015-12-18 07:10 - 00090768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2016-02-07 14:48 - 2016-02-07 14:48 - 00000000 ___HD C:\OneDriveTemp
2016-02-06 16:54 - 2016-02-06 16:54 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\Downloads\backups
2016-02-06 16:48 - 2016-02-06 17:02 - 00007605 _____ C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-02-06 15:34 - 2016-02-07 15:42 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-02-06 15:34 - 2016-02-06 15:34 - 00000852 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-02-06 15:34 - 2016-02-06 15:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-02-06 15:33 - 2016-02-06 15:33 - 22908888 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\gryzz_000\Downloads\mbam-setup-2.2.0.1024.exe
2016-02-06 15:33 - 2016-02-06 15:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-02-06 15:33 - 2015-10-05 09:50 - 00109272 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-02-06 15:33 - 2015-10-05 09:50 - 00064216 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
2016-02-06 15:33 - 2015-10-05 09:50 - 00025816 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
2016-02-06 15:23 - 2016-02-06 15:23 - 08388608 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\OTL 3.2.70.2.vhdx
2016-02-06 15:23 - 2016-02-06 15:23 - 00602112 _____ (OldTimer Tools) C:\Users\gryzz_000\Downloads\OTL_www.INSTALKI.pl.exe
2016-02-06 15:22 - 2016-02-06 15:22 - 00388608 _____ (Trend Micro Inc.) C:\Users\gryzz_000\Downloads\HijackThis.exe
2016-01-31 20:15 - 2016-01-31 20:15 - 00009369 _____ C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\recently-used.xbel
2016-01-31 15:53 - 2016-01-31 15:53 - 00448633 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\master_of_break.zip
2016-01-31 15:53 - 2016-01-31 15:53 - 00070327 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\milton_one.zip
2016-01-31 15:53 - 2016-01-31 15:53 - 00027706 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\youngranger.zip
2016-01-31 15:53 - 2016-01-31 15:53 - 00016793 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\dragon_is_coming.zip
2016-01-31 10:43 - 2016-01-31 10:51 - 08388608 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\installer_RegSupreme_Pro_sciagnij.vhdx
2016-01-25 19:54 - 2016-01-25 19:54 - 00091655 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\1453748055.pdf
2016-01-25 15:12 - 2016-01-25 15:12 - 00939972 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\Spolszczenie.rar
2016-01-25 01:09 - 2016-01-25 01:13 - 861228208 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\Enhanced_SubMod_MOS_1.70_with_patch_5_included.7z
2016-01-24 22:30 - 2016-01-24 22:30 - 00951751 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\MOS 1.61 PL (Kompletne) (1).rar
2016-01-24 22:25 - 2016-01-24 22:25 - 00951751 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\MOS 1.61 PL (Kompletne).rar
2016-01-24 22:25 - 2016-01-24 22:25 - 00122776 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\Królestwo Arnoru (wersja 2).rar
2016-01-24 22:19 - 2016-01-24 22:19 - 00797016 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\TATW 3.2 PL - wersja poprawiona (1).rar
2016-01-24 22:18 - 2016-01-24 22:18 - 00797016 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\TATW 3.2 PL - wersja poprawiona.rar
2016-01-22 20:29 - 2016-01-22 20:29 - 00041984 _____ (Lee 'FordGT90Concept' Glasser) C:\Users\gryzz_000\Downloads\Large Address Aware.exe
2016-01-22 12:32 - 2016-01-22 12:32 - 128698301 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\MOS_1.70_all_inclusive_patch_01-04.rar
2016-01-22 11:28 - 2016-01-22 23:04 - 00066492 _____ C:\WINDOWS\ProcessedPackets.KTL
2016-01-22 11:28 - 2016-01-22 23:04 - 00018887 _____ C:\WINDOWS\NGIPacket.KTL
2016-01-22 11:28 - 2016-01-22 23:04 - 00001387 _____ C:\WINDOWS\NGIControl.KTL
2016-01-22 11:21 - 2016-02-02 19:54 - 00001587 _____ C:\Users\gryzz_000\Desktop\Third Age - Total War.lnk
2016-01-22 11:21 - 2016-01-22 11:21 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Third Age - Total War 3.0 (Part 2of2)
2016-01-22 11:11 - 2016-01-22 11:11 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Third Age - Total War 3.0 (Part 1of2)
2016-01-21 20:59 - 2016-01-21 20:59 - 00000221 _____ C:\Users\gryzz_000\Desktop\Company of Heroes Tales of Valor.url
2016-01-21 20:55 - 2016-01-21 20:55 - 00000220 _____ C:\Users\gryzz_000\Desktop\Medieval II Total War.url
2016-01-19 16:36 - 2016-01-19 16:36 - 02560163 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\WZÓR NOWEGO DOWODU OSOBISTEGO - 2015 (1).pdf
2016-01-19 16:36 - 2016-01-19 16:36 - 01190945 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\Wniosek o wydanie dowodu osobistego PAPIEROWY.pdf
2016-01-19 16:34 - 2016-01-19 16:34 - 02560163 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\WZÓR NOWEGO DOWODU OSOBISTEGO - 2015.pdf
2016-01-19 16:34 - 2016-01-19 16:34 - 00116241 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\Wniosek o wydanie dowodu osobistego ELEKTRONICZNY.pdf
2016-01-15 21:00 - 2016-01-15 21:00 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\To the Moon - Freebird Games
2016-01-14 15:26 - 2016-01-14 15:26 - 00002642 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
2016-01-14 15:26 - 2016-01-14 15:26 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-01-14 15:26 - 2016-01-14 15:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2016-01-13 20:48 - 2016-01-13 20:49 - 08247824 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\układ wydalniczy (1).pdf
2016-01-13 20:41 - 2016-01-13 20:42 - 11549219 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\układ hormonalny (2).pdf
2016-01-13 20:41 - 2016-01-13 20:41 - 04305657 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\układ odpornościowy (1).pdf
2016-01-13 20:39 - 2016-01-13 20:39 - 08079546 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\układ oddechowy (3).pdf
2016-01-13 20:37 - 2016-01-13 20:37 - 18068309 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\układ krążenia (1).pdf
2016-01-13 20:36 - 2016-01-13 20:36 - 04959467 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\układ ruchu (2).pdf
2016-01-13 20:34 - 2016-01-13 20:35 - 05001332 _____ C:\Users\gryzz_000\Downloads\ewolucja ukł. oddechowego (strunowce).pdf
2016-01-13 20:22 - 2016-01-13 20:22 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\LocalLow\Temp
2016-01-12 22:02 - 2016-01-12 22:02 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Flux
2016-01-12 22:02 - 2016-01-12 22:02 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\FluxSoftware
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:07 - 02463704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:07 - 00377592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MP4SDECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:06 - 08022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:06 - 01991120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVENCOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:06 - 01270104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:06 - 01063504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2adec.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:06 - 00119800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MP3DMOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 02824248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 02641928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVDECOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 01591848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 01150816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00862056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00787720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMADMOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00784136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00779928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00772448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00751992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMADMOE.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00667856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00250520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPG4DECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00249464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00243248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00233992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mftranscode.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00115704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VIDRESZR.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00090912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 04:04 - 00083704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfvdsp.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:59 - 00781976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:52 - 00441696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:50 - 01817064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMALFXGFXDSP.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:50 - 01083072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:50 - 00723648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:50 - 00345080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVSDECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:50 - 00251544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MP43DECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:50 - 00205072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\COLORCNV.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:31 - 01365576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 02459096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 02162064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 02152744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 01106872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 00882208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 00368776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 00232896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:30 - 00100712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:29 - 00208688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mftranscode.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 02445128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00714808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetcore.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00696192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00695752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00645144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00635312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00497896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00277400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00116728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00107952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00082096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\devenum.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:28 - 00072808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfvdsp.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:21 - 00658528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:18 - 21873152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:15 - 24592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:15 - 00931328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:15 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserMgrProxy.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:15 - 00042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgrcli.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:10 - 00539136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfh264enc.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:10 - 00305776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:10 - 00278424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:10 - 00188032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:09 - 01234944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:09 - 00205312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:02 - 01672192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:02 - 00678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qedit.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:02 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qdvd.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:01 - 00305664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:00 - 00826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 03:00 - 00771072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:59 - 00572928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:57 - 00712704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgr.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:57 - 00578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:57 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:56 - 07523840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:51 - 01255936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:51 - 01009664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:51 - 00634368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVXENCD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:51 - 00463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFWMAAEC.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:51 - 00447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVSENCD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:44 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:44 - 00033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usermgrcli.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:43 - 19324928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:42 - 00871936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:38 - 00556032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfh264enc.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:32 - 01541632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\quartz.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:32 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qedit.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:31 - 00563200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qdvd.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:31 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:30 - 18802176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:29 - 00650240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:29 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:26 - 00373760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:24 - 05454848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:20 - 00890880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:19 - 01070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:19 - 00747008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:19 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2016-01-12 21:17 - 2016-01-05 02:19 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2016-01-11 19:36 - 2016-01-11 19:36 - 00000222 _____ C:\Users\gryzz_000\Desktop\Company of Heroes (New Steam Version).url
2016-01-09 17:00 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-06-02 04:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-05-26 11:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-05-26 11:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
2016-01-09 17:00 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2016-01-09 16:56 - 2016-01-09 16:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\L.A. Noire PL [BDIP]
2016-01-09 14:38 - 2016-01-09 14:38 - 00000222 _____ C:\Users\gryzz_000\Desktop\L.A. Noire.url

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-02-07 15:45 - 2015-12-22 10:15 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Norton Internet Security
2016-02-07 15:44 - 2015-07-10 12:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2016-02-07 15:43 - 2015-10-27 20:33 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Deployment
2016-02-07 15:42 - 2015-09-04 19:25 - 00000000 ___RD C:\Users\gryzz_000\OneDrive
2016-02-07 15:41 - 2015-10-27 20:04 - 00000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2016-02-07 15:41 - 2015-10-04 17:11 - 00001066 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-02-07 15:41 - 2015-09-04 19:10 - 00000000 __SHD C:\Users\gryzz_000\IntelGraphicsProfiles
2016-02-07 15:40 - 2015-10-27 20:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-02-07 15:40 - 2015-07-10 13:21 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2016-02-07 15:40 - 2015-07-10 12:02 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2016-02-07 15:39 - 2015-07-10 10:05 - 00262144 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2016-02-07 15:27 - 2015-10-04 17:11 - 00001070 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-02-07 15:24 - 2015-09-04 19:10 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\NVIDIA
2016-02-07 15:23 - 2015-09-06 18:32 - 00001457 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
2016-02-07 15:14 - 2015-10-15 16:55 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Spotify
2016-02-07 15:14 - 2015-10-15 16:50 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Spotify
2016-02-07 14:48 - 2015-11-22 20:16 - 00004214 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{1FE71BC6-FB85-4DAB-9EAD-99A295A7837C}
2016-02-06 16:40 - 2015-09-07 23:12 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Battle.net
2016-02-06 15:26 - 2015-09-04 19:10 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\VirtualStore
2016-02-06 15:16 - 2015-10-04 12:24 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\Desktop\Foldery
2016-02-06 12:36 - 2015-10-27 20:07 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000
2016-02-06 12:30 - 2015-07-10 12:04 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-02-06 11:28 - 2015-07-10 10:05 - 00032768 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2016-02-06 11:27 - 2015-07-10 13:20 - 00209520 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2016-02-05 16:42 - 2015-09-06 15:04 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\CrashDumps
2016-02-05 15:28 - 2015-10-04 17:13 - 00002285 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-02-05 15:28 - 2015-10-04 17:13 - 00002273 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-02-03 14:22 - 2015-10-04 17:11 - 00004128 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-02-03 14:22 - 2015-10-04 17:11 - 00003896 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-01-31 20:15 - 2015-11-20 07:12 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\gtk-2.0
2016-01-31 20:15 - 2015-11-20 06:44 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\.gimp-2.8
2016-01-31 17:12 - 2015-10-27 19:57 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
2016-01-31 17:05 - 2015-10-30 20:56 - 00000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
2016-01-31 12:24 - 2015-09-21 23:18 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\uTorrent
2016-01-31 11:35 - 2015-11-30 18:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\iTunes
2016-01-31 11:33 - 2015-12-22 17:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Papers Please
2016-01-31 11:33 - 2015-11-30 18:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes
2016-01-31 11:33 - 2015-11-30 18:01 - 00000000 ____D C:\Program Files\iPod
2016-01-31 11:33 - 2015-11-30 18:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\iTunes
2016-01-31 11:33 - 2015-11-30 18:00 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Apple Software Update
2016-01-31 11:33 - 2015-11-30 17:59 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Apple
2016-01-31 11:33 - 2015-11-30 17:59 - 00000000 ____D C:\Program Files\Bonjour
2016-01-31 11:33 - 2015-11-30 17:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Bonjour
2016-01-31 11:33 - 2015-10-04 12:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SystemRequirementsLab
2016-01-31 11:33 - 2015-09-12 10:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Norton
2016-01-31 11:23 - 2015-07-10 12:04 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\registration
2016-01-31 11:19 - 2015-10-08 22:20 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2016-01-31 11:19 - 2015-09-05 13:37 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Mozilla
2016-01-31 11:18 - 2015-09-12 22:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Apple Computer
2016-01-31 11:18 - 2015-09-12 22:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Apple
2016-01-25 00:45 - 2015-09-27 16:49 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Roaming\Skype
2016-01-21 22:39 - 2015-09-06 12:09 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\Documents\My Games
2016-01-21 21:01 - 2016-01-05 19:41 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\LocalLow\uTorrent
2016-01-21 10:45 - 2015-09-04 19:10 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Packages
2016-01-20 13:29 - 2014-07-21 17:21 - 143671360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2016-01-20 13:29 - 2014-07-21 17:21 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2016-01-19 18:19 - 2015-10-27 20:19 - 01839522 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2016-01-19 18:19 - 2015-07-10 17:30 - 00814800 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2016-01-19 18:19 - 2015-07-10 17:30 - 00156796 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2016-01-18 20:25 - 2015-09-14 17:34 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Apps\2.0
2016-01-14 15:26 - 2015-09-27 16:49 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Skype
2016-01-14 15:26 - 2015-09-27 16:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-01-12 21:20 - 2015-07-10 11:55 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2016-01-12 05:41 - 2015-09-02 21:48 - 01542600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspcap.dll
2016-01-12 05:41 - 2015-09-02 21:48 - 01316184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspbridge.dll
2016-01-12 05:40 - 2016-01-06 21:21 - 00112032 _____ C:\WINDOWS\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2016-01-12 05:40 - 2015-09-02 21:48 - 01860120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll
2016-01-12 05:40 - 2015-09-02 21:48 - 01756608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspbridge64.dll
2016-01-09 17:03 - 2015-10-20 22:05 - 00000000 ____D C:\Users\gryzz_000\Documents\Rockstar Games
2016-01-09 17:01 - 2015-10-20 22:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Rockstar Games
2016-01-09 17:01 - 2015-10-20 22:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\Rockstar Games

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-09-04 19:10 - 2015-10-27 19:27 - 0248301 _____ () C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\BTServer.log
2016-01-31 20:15 - 2016-01-31 20:15 - 0009369 _____ () C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\recently-used.xbel
2016-02-06 16:48 - 2016-02-06 17:02 - 0007605 _____ () C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2015-09-09 20:26 - 2015-09-09 20:26 - 0000003 _____ () C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\updater.log
2015-09-09 20:26 - 2015-10-02 12:42 - 0000424 _____ () C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\UserProducts.xml
2015-10-08 22:47 - 2015-10-08 22:47 - 0000000 ___SH () C:\ProgramData\.rdata
2015-11-01 21:25 - 2015-11-01 21:25 - 0000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini
2015-10-27 20:04 - 2015-10-27 20:04 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\gryzz_000\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-02-02 20:50

==================== Koniec FRST.txt ============================