Konrad / 9 lat, 3 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
ComboFix 08-11-22.02 - Konrad 2008-11-23 14:19:43.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.465 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: c:\documents and settings\Konrad\Pulpit\ComboFix.exe
.

(((((((((((((((((((((((((  Pliki utworzone od 2008-10-23 do 2008-11-23 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-11-23 12:59 . 2008-11-23 12:59	<DIR>	d--------	c:\program files\Trend Micro
2008-11-04 22:46 . 2008-11-04 22:46	<DIR>	d--------	C:\profiles
2008-10-30 16:41 . 2008-11-20 20:54	<DIR>	d--------	c:\program files\TuneUp Utilities 2006
2008-10-30 15:18 . 2008-11-23 10:59	<DIR>	d--------	c:\program files\iTunes
2008-10-30 15:18 . 2008-10-30 15:18	<DIR>	d--------	c:\program files\iPod
2008-10-30 15:18 . 2008-11-23 13:04	<DIR>	d--------	c:\program files\Bonjour
2008-10-30 15:18 . 2008-11-15 13:16	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Konrad\Dane aplikacji\Apple Computer
2008-10-30 15:18 . 2008-10-30 15:18	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}
2008-10-30 15:18 . 2008-04-17 13:12	107,368	--a------	c:\windows\system32\GEARAspi.dll
2008-10-30 15:18 . 2008-04-17 13:12	15,464	--a------	c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys
2008-10-30 15:17 . 2008-10-30 15:17	<DIR>	d--------	c:\program files\QuickTime
2008-10-30 15:17 . 2008-10-30 15:17	<DIR>	d--------	c:\program files\Apple Software Update
2008-10-30 15:17 . 2008-10-30 15:18	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Apple Computer
2008-10-30 15:16 . 2008-10-30 15:17	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Apple
2008-10-30 15:16 . 2008-10-30 15:16	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Apple

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sekcja Find3M  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-11-23 12:04	---------	d-----w	c:\program files\Gadu-Gadu
2008-11-23 11:40	---------	d-----w	c:\documents and settings\Konrad\Dane aplikacji\Hamachi
2008-11-22 21:27	---------	d-----w	c:\documents and settings\Konrad\Dane aplikacji\HPAppData
2008-11-22 09:18	---------	d-----w	c:\documents and settings\Konrad\Dane aplikacji\Skype
2008-11-15 15:25	---------	d-----w	c:\program files\Hamachi
2008-11-08 14:24	---------	d-----w	c:\program files\Opera
2008-11-01 13:29	---------	d-----w	c:\program files\Winamp
2008-10-30 18:00	---------	d-----w	c:\program files\Windows Messaging
2008-10-30 18:00	---------	d-----w	c:\program files\HP
2008-10-30 15:40	---------	d-----w	c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-10-30 15:02	---------	d--h--w	c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-10-24 11:10	453,632	----a-w	c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2008-10-16 13:13	202,776	----a-w	c:\windows\system32\wuweb.dll
2008-10-16 13:13	1,809,944	----a-w	c:\windows\system32\wuaueng.dll
2008-10-16 13:12	561,688	----a-w	c:\windows\system32\wuapi.dll
2008-10-16 13:12	323,608	----a-w	c:\windows\system32\wucltui.dll
2008-10-16 13:09	92,696	----a-w	c:\windows\system32\cdm.dll
2008-10-16 13:09	51,224	----a-w	c:\windows\system32\wuauclt.exe
2008-10-16 13:09	43,544	----a-w	c:\windows\system32\wups2.dll
2008-10-16 13:08	34,328	----a-w	c:\windows\system32\wups.dll
2008-10-12 17:44	---------	d-----w	c:\documents and settings\Konrad\Dane aplikacji\Leadertech
2008-10-12 12:08	66,872	----a-w	c:\windows\system32\PnkBstrA.exe
2008-10-03 19:53	---------	d-----w	c:\documents and settings\Konrad\Dane aplikacji\AdobeUM
2008-09-30 15:43	1,286,152	----a-w	c:\windows\system32\msxml4.dll
2008-09-23 18:51	---------	d-----w	c:\program files\Microsoft.NET
2008-09-23 18:50	---------	d-----w	c:\program files\Microsoft Works
2008-09-15 15:40	1,846,272	----a-w	c:\windows\system32\win32k.sys
2008-09-13 07:49	139,264	----a-w	c:\windows\system32\hpzjrd01.dll
2008-09-04 16:46	1,106,944	----a-w	c:\windows\system32\msxml3.dll
2008-08-29 09:18	87,336	----a-w	c:\windows\system32\dns-sd.exe
2008-08-29 08:53	61,440	----a-w	c:\windows\system32\dnssd.dll
2008-08-26 08:27	826,368	----a-w	c:\windows\system32\wininet.dll
2008-06-03 17:54	56	--sh--r	c:\windows\system32\1DA35F5490.sys
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Wpisy startowe rejestru  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"APVXDWIN"="c:\program files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" [2006-09-13 311296]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avldr]
2005-09-27 11:13 45056 c:\windows\system32\avldr.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^HP Digital Imaging Monitor.lnk]
path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk
backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]
--a------ 2006-12-23 17:05 143360 c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]
--a--c--- 2004-05-06 08:48 118784 c:\windows\system32\hkcmd.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]
--a------ 2007-10-14 20:17 49152 c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpqSRMon]
--a------ 2007-08-22 15:31 80896 c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
--a------ 2008-10-01 18:57 289576 c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
--a------ 2006-01-12 14:40 155648 c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]
--a------ 2008-09-06 15:09 413696 c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]
-ra--c--- 2005-10-26 15:17 159744 c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
--a--c--- 2008-03-25 03:28 144784 c:\program files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skrót do strony właściwości High Definition Audio]
--------- 2004-03-17 14:10 61952 c:\windows\system32\Hdaudpropshortcut.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"TUWinStylerThemeSvc"=3 (0x3)
"PnkBstrA"=2 (0x2)
"Pml Driver HPZ12"=2 (0x2)
"LightScribeService"=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\PandaAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\PandaFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"f:\\Konrad\\gry\\FIFA 08\\FIFA08.exe"=
"f:\\Konrad\\gry\\Wolf ET\\ET.exe"=
"c:\\Program Files\\BearShare\\BearShare.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=
"c:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Nero Web\\SetupX.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"8461:TCP"= 8461:TCP:GoD High Port
"8462:TCP"= 8462:TCP:GoD Low Port


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
HPZ12	REG_MULTI_SZ  	Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
hpdevmgmt	REG_MULTI_SZ  	hpqcxs08 hpqddsvc

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{12a1bfc1-40ed-11dd-8612-000fea4facc3}]
\Shell\AutoRun\command - J:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{df6aa5d4-8a22-11dd-86c8-000fea4facc3}]
\Shell\AutoRun\command - J:\setupSNK.exe

*Newly Created Service* - CATCHME
*Newly Created Service* - PROCEXP90
.
Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2008-11-07 c:\windows\Tasks\1-Click Maintenance.job
- c:\program files\TuneUp Utilities 2006\SystemOptimizer.exe [2005-09-21 22:35]

2008-11-15 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 12:34]
.
.
------- Skan uzupełniający -------
.
FireFox -: Profile - c:\documents and settings\Konrad\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\acl8m722.default\
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - www.onet.pl
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-11-23 14:20:37
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ... 

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ... 

skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0

**************************************************************************
.
--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(744)
c:\windows\system32\avldr.dll
c:\windows\system32\rsaenh.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(800)
c:\windows\system32\msprivs.dll
c:\windows\system32\rsaenh.dll
.
Czas ukończenia: 2008-11-23 14:21:23
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-11-23 13:21:21
ComboFix2.txt 2008-11-23 13:15:09

Przed: 26 271 178 752 bajtów wolnych
Po: 26,261,811,200 bajtów wolnych

179	--- E O F ---	2008-11-12 06:05:34