Anonim / 2 lata temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Czesio (administrator) CzesioPC (30-03-2016 09:28:44)
Uruchomiony z D:\Inne\Logi
Załadowane profile: Czesio & (Dostępne profile: Czesio & Admin)
Platform: Windows 10 Pro Wersja 1511 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\EShaSrv.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\x86\ekrn.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Acronis) C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe
(Acronis) C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.13.20000.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Acronis) C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\egui.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
(Flux Software LLC) C:\Users\Czesio\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe
(Acronis International GmbH) C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
() C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Acronis) C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\SyncAgent\syncagentsrv.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_16.302.8200.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCalculator_10.1601.49020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Calculator.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [Acronis Scheduler2 Service] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe [531808 2015-11-26] (Acronis)
HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\egui.exe [4150472 2015-08-05] (ESET)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [170256 2015-12-17] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [IMSS] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe [113656 2013-01-24] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [AcronisTibMounterMonitor] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe [651560 2015-11-10] (Acronis International GmbH)
HKLM-x32\...\Run: [TrueImageMonitor.exe] => C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe [7211112 2015-11-26] ()
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [597040 2015-12-22] (Oracle Corporation)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-2972042383-919334712-3952368370-1001\...\Run: [f.lux] => C:\Users\Czesio\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe [1017224 2013-10-24] (Flux Software LLC)
HKU\S-1-5-21-2972042383-919334712-3952368370-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [f.lux] => C:\Users\Czesio\AppData\Local\FluxSoftware\Flux\flux.exe [1017224 2013-10-24] (Flux Software LLC)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AcronisSyncError] -> {934BC6C0-FEC2-4df5-A100-961DE2C8A0ED} => C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\tishell64.dll [2015-11-11] (Acronis)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AcronisSyncInProgress] -> {00F848DC-B1D4-4892-9C25-CAADC86A215D} => C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\tishell64.dll [2015-11-11] (Acronis)
ShellIconOverlayIdentifiers: [AcronisSyncOk] -> {71573297-552E-46fc-BE3D-3DFAF88D47B7} => C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\tishell64.dll [2015-11-11] (Acronis)
GroupPolicyScripts: Ograniczenia <======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)


Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-2972042383-919334712-3952368370-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
HKU\S-1-5-21-2972042383-919334712-3952368370-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE03&ocid=UE03DHP
HKU\S-1-5-21-2972042383-919334712-3952368370-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
HKU\S-1-5-21-2972042383-919334712-3952368370-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=619797&pc=UE03&ocid=UE03DHP
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\ssv.dll [2016-01-29] (Oracle Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\jp2ssv.dll [2016-01-29] (Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.72.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-01-29] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.72.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-01-29] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41105.0\npctrl.dll [2015-11-05] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Apple.com/iTunes,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll [2015-10-14] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.38 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-05-21] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-05-21] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41105.0\npctrl.dll [2015-11-05] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.2 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-01-21] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\Mozilla Thunderbird
FF Extension: ESET Endpoint Security Extension - C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\Mozilla Thunderbird [2015-12-21] [Brak podpisu cyfrowego]

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-03-30]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-30]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-30]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-30]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-03-29]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-30]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [77104 2015-10-07] (Apple Inc.)
S3 EhttpSrv; C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\EHttpSrv.exe [44744 2015-08-05] (ESET)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\x86\ekrn.exe [1042064 2015-08-05] (ESET)
R2 ESHASRV; C:\Program Files\ESET\ESET Endpoint Security\EShaSrv.exe [192200 2015-08-05] (ESET)
S4 mmsminisrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Infrastructure\mms_mini.exe [4884064 2015-08-11] (Acronis)
R2 Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\HPZinw12.dll [50688 2013-11-15] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\HPZipm12.dll [66048 2013-11-15] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 rpcapd; C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe [118520 2013-03-01] (Riverbed Technology, Inc.)
S3 VsEtwService120; C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Packages\Debugger\Services\VsEtwService.exe [87728 2013-10-05] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [364464 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-10-30] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 dcdbas; C:\Windows\System32\drivers\dcdbas64.sys [39016 2012-09-23] (Dell Inc.)
R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [249544 2015-08-11] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [179544 2015-07-14] (ESET)
R2 epfw; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfw.sys [222256 2015-07-14] (ESET)
R1 EpfwLWF; C:\Windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [49240 2015-07-14] (ESET)
R0 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [67792 2015-07-14] (ESET)
R0 file_tracker; C:\Windows\System32\DRIVERS\file_tracker.sys [339808 2015-12-17] (Acronis International GmbH)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [192216 2016-03-30] (Malwarebytes)
R2 NPF; C:\Windows\System32\drivers\npf.sys [36600 2013-03-01] (Riverbed Technology, Inc.)
S3 SensorsSimulatorDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [216064 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
R0 tib; C:\Windows\System32\DRIVERS\tib.sys [1049432 2015-12-17] (Acronis International GmbH)
R2 tib_mounter; C:\Windows\system32\DRIVERS\tib_mounter.sys [202592 2015-12-17] (Acronis International GmbH)
S3 tnd; C:\Windows\system32\DRIVERS\tnd.sys [581464 2015-12-17] (Acronis International GmbH)
R2 virtual_file; C:\Windows\System32\DRIVERS\virtual_file.sys [301408 2015-12-17] (Acronis International GmbH)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [293216 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [118112 2015-10-30] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-30 09:28 - 2016-03-30 09:28 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-30 08:38 - 2016-03-30 09:06 - 00109074 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\Extras.Txt
2016-03-30 08:37 - 2016-03-30 09:09 - 00202250 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\OTL.Txt
2016-03-30 07:53 - 2016-03-30 08:27 - 00602112 _____ (OldTimer Tools) C:\Users\Czesio\Desktop\OTL.exe
2016-03-30 07:25 - 2016-03-30 08:05 - 00028272 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
2016-03-30 07:25 - 2016-03-30 07:25 - 23993416 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\RogueKillerX64.exe
2016-03-30 07:23 - 2016-03-30 07:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
2016-03-29 15:01 - 2016-03-29 15:01 - 03102208 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\adwcleaner_5.107.exe
2016-03-29 15:00 - 2016-03-30 07:06 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-03-29 14:50 - 2016-03-29 14:50 - 00002362 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-29 14:50 - 2016-03-29 14:50 - 00002350 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-03-29 14:49 - 2016-03-30 09:03 - 00001058 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-29 14:49 - 2016-03-30 07:09 - 00001054 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-29 14:49 - 2016-03-29 14:58 - 00004116 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-03-29 14:49 - 2016-03-29 14:58 - 00003884 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-03-29 14:40 - 2016-03-29 14:42 - 00003408 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{87B689D9-8A01-4560-AB1E-4900BEAFF6E3}
2016-03-29 13:36 - 2016-03-29 13:36 - 00128554 _____ C:\Users\Czesio\Documents\bookmarks_29.03.2016.html
2016-03-29 13:05 - 2016-03-29 13:05 - 00000000 ____D C:\Users\Czesio\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-03-29 13:00 - 2016-03-29 13:00 - 03369291 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\505314_linux1302.tar.gz
2016-03-29 11:38 - 2016-03-29 11:38 - 00068755 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\TR_DETAILS_20160329113841.pdf
2016-03-21 10:32 - 2016-03-21 10:32 - 00000000 ____D C:\Users\Czesio\Desktop\doc
2016-03-11 11:17 - 2016-03-11 11:17 - 00000808 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\PowerShell Scripts.lnk
2016-03-09 06:25 - 2016-03-01 07:31 - 00848168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-03-01 07:22 - 00709688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:52 - 01997328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:51 - 07474528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:48 - 00713568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:47 - 01173344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:40 - 00513888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:34 - 01613664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:28 - 03449168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSService.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 11:15 - 01557768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:58 - 00794888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:54 - 00127840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:51 - 01322248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:50 - 00808800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:46 - 06607080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:43 - 00625000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipSVC.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:39 - 00358752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:39 - 00141560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthHost.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:19 - 00670928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:14 - 00216416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:11 - 01997152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:11 - 00957608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:11 - 00703840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:11 - 00652392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:11 - 00394080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:11 - 00258280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sqmapi.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:10 - 00630632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:10 - 00576864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:09 - 00640472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:09 - 00147808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 10:06 - 05242496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:59 - 00294752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:39 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTypeHelperUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:39 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExtrasXmlParser.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:38 - 00187744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:38 - 00111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:37 - 00045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataLanguageUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:36 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PimIndexMaintenanceClient.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:35 - 00540752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:35 - 00523752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:35 - 00220064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sqmapi.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:35 - 00045568 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:33 - 00538736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:33 - 00141664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:31 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:30 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:28 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\POSyncServices.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:23 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:23 - 00068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataPlatformHelperUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:22 - 00196608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fwpolicyiomgr.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:20 - 00195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VCardParser.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:20 - 00167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dafBth.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:20 - 00087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxSysprep.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:19 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssvc.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:19 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\seclogon.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:15 - 00365568 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:14 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExSMime.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:13 - 00121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppointmentActivation.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:12 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cemapi.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:12 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneCallHistoryApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:10 - 00093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpninprc.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:09 - 00258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataAccountApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:09 - 00161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxSip.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:07 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PimIndexMaintenance.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:05 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storewuauth.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:03 - 00088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:02 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CallHistoryClient.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:01 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:01 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthBroker.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:01 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profext.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 09:00 - 00214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:59 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:59 - 00360448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vaultsvc.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:59 - 00318976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\domgmt.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:58 - 00685568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scapi.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:55 - 00790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EmailApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:55 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PackageStateRoaming.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:55 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExtrasXmlParser.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:54 - 00526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:54 - 00288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vaultcli.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:54 - 00228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsqmcons.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:54 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTypeHelperUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:53 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:53 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataLanguageUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:52 - 00451584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werui.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:52 - 00048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PimIndexMaintenanceClient.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:51 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:49 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ChatApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:47 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:46 - 00020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:44 - 01713664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRHInproc.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:44 - 00915456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\configurationclient.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:44 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppointmentApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:44 - 00056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\POSyncServices.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:43 - 00957952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:43 - 00286720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceaccess.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:41 - 00982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxPackaging.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:41 - 00436736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:40 - 01224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Unistore.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:40 - 00078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:40 - 00056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataPlatformHelperUtil.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:39 - 01390592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:39 - 00164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:38 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VCardParser.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:36 - 01847808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPDMC.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:34 - 00938496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContactApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:34 - 00303104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:32 - 00223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExSMime.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:32 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:31 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cemapi.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:31 - 00169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhoneCallHistoryApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:28 - 00870912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:28 - 00196608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataAccountApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:28 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxSip.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:25 - 00401408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sharemediacpl.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:23 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CallHistoryClient.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:22 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\profext.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:21 - 00315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:21 - 00168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:18 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataService.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:18 - 00575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EmailApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:18 - 00184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PackageStateRoaming.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:17 - 00369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:16 - 00394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werui.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:13 - 00540160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ChatApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:11 - 03593216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:09 - 01443328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRHInproc.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:09 - 00793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRH.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:09 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppointmentApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:09 - 00228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\deviceaccess.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:07 - 00949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Unistore.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:07 - 00890368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:07 - 00342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:04 - 01497088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPDMC.exe
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:03 - 00769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContactApis.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:01 - 01831936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:00 - 02273792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 08:00 - 01098752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:57 - 02158592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:55 - 01996288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:43 - 00184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fwbase.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:34 - 01707520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:22 - 00163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fwbase.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:20 - 22376960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:18 - 18677760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:12 - 19339776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:12 - 05321728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:10 - 24600576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:09 - 06972416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:05 - 12586496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 07:03 - 14252544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 06:59 - 05661696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
2016-03-09 06:25 - 2016-02-24 06:55 - 07835648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
2016-03-04 12:16 - 2016-03-04 12:16 - 00000000 ____D C:\Users\Czesio\AppData\Roaming\ESBCalc
2016-03-03 10:35 - 2016-03-03 10:35 - 01193696 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\Czesio\Downloads\readerdc_pl_ha_install.exe
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 13:25 - 01818696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 12:34 - 01542816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 12:32 - 08705672 _____ (Microsoft Corp.) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 12:32 - 00369912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 12:31 - 00536256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 11:38 - 06952088 _____ (Microsoft Corp.) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 10:58 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininetlui.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 10:28 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 10:09 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 10:06 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininetlui.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 10:06 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 10:00 - 02624512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 09:58 - 00345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 09:30 - 01731584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 09:24 - 02755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 09:22 - 01944576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputService.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 09:21 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:59 - 01500672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:55 - 04894208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:55 - 02229760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:52 - 11545600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:50 - 09919488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:39 - 13382656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:36 - 12125696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-23 08:36 - 03666432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-09 05:24 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-09 05:07 - 01626624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2016-03-02 02:52 - 2016-02-09 05:04 - 01946624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:29 - 01030416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:29 - 00874968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:27 - 02654872 _____ C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:27 - 01317640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:27 - 01141504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:25 - 02152288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:25 - 00563552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:15 - 00779384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskschd.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 13:08 - 00989536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:34 - 01859960 _____ C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:33 - 00696160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupEngine.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:33 - 00389992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:32 - 02544264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:32 - 01152328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:32 - 01062480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:32 - 00498448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:31 - 01017032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:31 - 00819648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:31 - 00476728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:31 - 00408120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:25 - 03671888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:22 - 00572272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskschd.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:21 - 22564328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 12:17 - 00146272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:45 - 02773096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:40 - 00430944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:39 - 00502112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:38 - 02180136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:38 - 00980352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:38 - 00895080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:38 - 00882720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:38 - 00450912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:38 - 00420928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:37 - 00713824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:32 - 00791744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:30 - 02919320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:27 - 21124344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:27 - 00376536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:25 - 00534368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:20 - 01139712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblGameSave.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:20 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xboxgip.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:19 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xinputhid.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:17 - 00649216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcsvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:12 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provpackageapidll.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:10 - 00027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiConfigSP.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:07 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchWinApp.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:07 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvcpal.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:06 - 00129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\flvprophandler.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:01 - 00104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rasl2tp.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:00 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 11:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfdprov.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:58 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:58 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\irmon.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:57 - 00199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgent.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:56 - 02186864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:55 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bridge.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:53 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srpapi.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:53 - 00099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngckeyenum.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:52 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAppInstaller.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:50 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:48 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppCapture.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:48 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TimeBrokerClient.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:40 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SMSRouter.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:39 - 00178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psmsrv.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:38 - 00320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSFlacDecoder.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:38 - 00287712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:37 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorSvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:37 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DisplayManager.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:37 - 00204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupSvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:36 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\QuickActionsDataModel.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:34 - 00305664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifiprofilessettinghandler.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:34 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiDisplay.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:33 - 00558080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MBMediaManager.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:32 - 00414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvr.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:31 - 00463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:29 - 00591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmsRouterSvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:27 - 00307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usbmon.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:26 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDEServer.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:23 - 00412672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:22 - 00567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:20 - 00847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:20 - 00606720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:20 - 00493568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:20 - 00330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:19 - 00948736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthManager.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:19 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:18 - 00557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PsmServiceExtHost.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:14 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:14 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:12 - 00852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:11 - 00587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:10 - 00997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:10 - 00474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupShim.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:09 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SharedStartModel.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:09 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\modernexecserver.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:06 - 01213440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:05 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgent.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:04 - 01131520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:04 - 00673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:04 - 00382464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:02 - 01318912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifinetworkmanager.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:02 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 10:02 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:58 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:58 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TimeBrokerServer.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:58 - 00108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:57 - 00031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TimeBrokerClient.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:52 - 00456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipnathlp.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:50 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSFlacDecoder.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:49 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DisplayManager.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:48 - 00838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:47 - 00157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:38 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:37 - 01118208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:37 - 00613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:36 - 00713728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:36 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:36 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:35 - 00400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:31 - 00585216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:30 - 00646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:29 - 00349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:28 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncController.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:28 - 00256512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\accountaccessor.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:24 - 04827136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:24 - 01105920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:24 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:21 - 00133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:20 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputLocaleManager.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:17 - 02635264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:14 - 00990720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:11 - 01390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Shell.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:05 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 09:01 - 02295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:58 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SyncController.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:56 - 04412928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:53 - 01799168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:51 - 00754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:42 - 03425792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:41 - 02912256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:39 - 02581504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:35 - 07533568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:33 - 02604032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnroll.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:32 - 02793472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:30 - 02061312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-23 08:28 - 06740992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-09 06:28 - 00277856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-09 06:13 - 00185184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2016-03-02 02:51 - 2016-02-09 05:18 - 00297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\thumbcache.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-09 05:18 - 00237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\thumbcache.dll
2016-03-02 02:51 - 2016-02-09 05:07 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceEnroller.exe
2016-03-01 09:32 - 2016-03-24 15:24 - 00000600 _____ C:\Users\Czesio\AppData\Local\PUTTY.RND
2016-03-01 09:11 - 2016-03-01 09:11 - 00000000 ___SD C:\Users\Czesio\Documents\Moje źródła danych
2016-02-29 10:30 - 2016-02-29 10:30 - 00042829 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\motherboard_memory_ga-g31m-s2l.pdf
2016-02-29 09:55 - 2016-02-29 09:55 - 12736557 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\mb_installation_guide.pdf

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-30 07:13 - 2015-12-21 08:15 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-03-30 07:12 - 2015-12-15 10:12 - 01845594 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-30 07:12 - 2015-10-30 21:19 - 00817060 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-30 07:12 - 2015-10-30 21:19 - 00157764 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-30 07:12 - 2015-10-30 09:21 - 00000000 ____D C:\Windows\INF
2016-03-30 07:08 - 2015-12-15 10:07 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-30 07:07 - 2015-10-30 08:28 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-03-30 07:06 - 2016-01-29 14:18 - 00000000 ____D C:\Users\Czesio\Desktop\INNE
2016-03-29 14:50 - 2015-12-15 12:10 - 00000000 ____D C:\Users\Czesio\AppData\Local\Google
2016-03-29 14:49 - 2015-12-15 12:10 - 00927824 _____ (Google Inc.) C:\Users\Czesio\Downloads\ChromeSetup.exe
2016-03-29 14:49 - 2015-12-15 12:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-03-29 14:01 - 2015-12-21 08:29 - 00000000 ____D C:\EEK
2016-03-29 13:31 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2016-03-25 00:38 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-03-24 15:15 - 2015-12-21 08:15 - 00001183 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-03-24 15:15 - 2015-12-21 08:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-03-24 15:15 - 2015-12-21 08:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-03-23 19:16 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-03-23 16:06 - 2015-10-30 09:11 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-03-22 08:45 - 2015-12-21 14:02 - 00000000 ____D C:\Users\Czesio\Desktop\TOP13
2016-03-17 12:30 - 2016-01-11 08:29 - 00068888 _____ C:\Users\Czesio\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-03-11 10:06 - 2016-01-26 16:37 - 00002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-03-10 15:09 - 2015-12-21 08:15 - 00065408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2016-03-10 15:08 - 2015-12-21 08:15 - 00140672 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-03-10 15:08 - 2015-12-21 08:15 - 00027008 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2016-03-09 15:52 - 2015-12-15 10:03 - 00277856 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-09 15:50 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
2016-03-09 15:50 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
2016-03-09 15:50 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
2016-03-09 15:50 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
2016-03-09 09:26 - 2015-12-15 15:38 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-03-09 09:22 - 2015-12-15 15:38 - 143659408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-03-08 10:37 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-03-08 09:12 - 2015-10-30 09:26 - 00829944 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-03-08 09:12 - 2015-10-30 09:26 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-03-08 08:10 - 2015-12-15 10:13 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 21:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 __RSD C:\Windows\Media
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ___RD C:\Windows\PurchaseDialog
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 09:24 - 00000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 08:28 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2016-03-08 04:16 - 2015-10-30 08:28 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2016-03-04 08:12 - 2015-12-21 13:15 - 00000000 ____D C:\Users\Czesio\Documents\Visual Studio 2010
2016-03-01 14:56 - 2016-02-26 11:50 - 00015385 _____ C:\Users\Czesio\Desktop\Usuwanie aplikacji WINDOWS 10.txt

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2012-05-21 15:00 - 2012-05-21 15:00 - 0020984 _____ (Intel Corporation) C:\Users\Czesio\AppData\Roaming\JomCap.dll
2016-03-01 09:32 - 2016-03-24 15:24 - 0000600 _____ () C:\Users\Czesio\AppData\Local\PUTTY.RND
2015-12-16 12:17 - 2015-12-16 12:17 - 0000000 _____ () C:\Users\Czesio\AppData\Local\{EFC9A572-674E-4072-804F-441F032AF6C8}

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Czesio\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
C:\Users\Czesio\AppData\Local\Temp\libeay32.dll
C:\Users\Czesio\AppData\Local\Temp\msvcr120.dll
C:\Users\Czesio\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-03-21 09:08

==================== Koniec FRST.txt ============================