Anonim / 1 rok, 10 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez szef (2016-03-31 19:13:45) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\szef\Downloads
Załadowane profile: szef (Dostępne profile: szef)
Tryb startu: Normal
==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
HKLM-x32\...\Run: [AdobeCS6ServiceManager] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [1073312 2012-03-09] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\...\MountPoints2: {2fddcedc-9132-11e5-827b-fcaa14755057} - "G:\setup.exe" 
HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\...\MountPoints2: {70205b01-93bc-11e5-827b-fcaa14755057} - "H:\SETUP.EXE" 
HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\...\MountPoints2: {aee03661-4f06-11e5-826f-fcaa14755057} - "G:\AutoRun.exe" 
HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\...\MountPoints2: {aee036db-4f06-11e5-826f-fcaa14755057} - "G:\AutoRun.exe"
URLSearchHook: [S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001] UWAGA => Brak domyślnego URLSearchHook
2016-03-31 12:20 - 2016-03-31 12:31 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
*****************

HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AdobeCS6ServiceManager => Wartość pomyślnie usunięto
"HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{2fddcedc-9132-11e5-827b-fcaa14755057}" => klucz pomyślnie usunięto
HKCR\CLSID\{2fddcedc-9132-11e5-827b-fcaa14755057} => klucz nie znaleziono. 
"HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{70205b01-93bc-11e5-827b-fcaa14755057}" => klucz pomyślnie usunięto
HKCR\CLSID\{70205b01-93bc-11e5-827b-fcaa14755057} => klucz nie znaleziono. 
"HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{aee03661-4f06-11e5-826f-fcaa14755057}" => klucz pomyślnie usunięto
HKCR\CLSID\{aee03661-4f06-11e5-826f-fcaa14755057} => klucz nie znaleziono. 
"HKU\S-1-5-21-891555996-3161951833-607200146-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{aee036db-4f06-11e5-826f-fcaa14755057}" => klucz pomyślnie usunięto
HKCR\CLSID\{aee036db-4f06-11e5-826f-fcaa14755057} => klucz nie znaleziono. 
Nie można przywrócić Domyślne URLSearchHook.
C:\AdwCleaner => pomyślnie przeniesiono

==== Koniec  Fixlog 19:13:45 ====