; / 9 lat, 2 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
ComboFix 08-11-30.02 - Kamila 2008-12-01 15:29:00.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.115 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: c:\documents and settings\Kamila\Pulpit\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\Kamila\Pulpit\CFScript.txt..txt
 * Utworzono nowy punkt przywracania
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Usunięto  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\found.000\dir0000.chk\blocklist.xml
c:\found.000\dir0000.chk\bookmarks.bak
c:\found.000\dir0000.chk\bookmarks.html
c:\found.000\dir0000.chk\cert8.db
c:\found.000\dir0000.chk\compatibility.ini
c:\found.000\dir0000.chk\compreg.dat
c:\found.000\dir0000.chk\content-prefs.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\cookies-1.txt
c:\found.000\dir0000.chk\cookies.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\downloads.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\extensions.cache
c:\found.000\dir0000.chk\extensions.ini
c:\found.000\dir0000.chk\extensions.rdf
c:\found.000\dir0000.chk\formhistory.dat
c:\found.000\dir0000.chk\formhistory.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\history.dat
c:\found.000\dir0000.chk\hostperm.1
c:\found.000\dir0000.chk\key3.db
c:\found.000\dir0000.chk\localstore.rdf
c:\found.000\dir0000.chk\mimeTypes.rdf
c:\found.000\dir0000.chk\parent.lock
c:\found.000\dir0000.chk\permissions.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\places.sqlite-journal
c:\found.000\dir0000.chk\places.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\pluginreg.dat
c:\found.000\dir0000.chk\prefs.js
c:\found.000\dir0000.chk\search.rdf
c:\found.000\dir0000.chk\search.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\secmod.db
c:\found.000\dir0000.chk\signons2.txt
c:\found.000\dir0000.chk\signons3.txt
c:\found.000\dir0000.chk\urlclassifier2.sqlite
c:\found.000\dir0000.chk\urlclassifierkey3.txt
c:\found.000\dir0000.chk\xpti.dat
c:\found.000\dir0001.chk\flashplayer.xpt
c:\found.000\dir0001.chk\np32dsw.dll
c:\found.000\dir0001.chk\NPMyGlSh.dll
c:\found.000\dir0001.chk\npnul32.dll
c:\found.000\dir0001.chk\NPSWF32.dll
c:\found.000\dir0001.chk\NPSWF32_FlashUtil.exe
c:\found.000\dir0001.chk\npwpk.dll
c:\found.000\dir0001.chk\ShockwavePlugin.class
c:\found.000\dir0002.chk\.autoreg
c:\found.000\dir0002.chk\AccessibleMarshal.dll
c:\found.000\dir0002.chk\application.ini
c:\found.000\dir0002.chk\blocklist.xml
c:\found.000\dir0002.chk\browserconfig.properties
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\browser.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\browser.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\classic.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\classic.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\comm.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\comm.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\icons\default\dlg_skype_about.ico
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\m9ffxtbr.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\m9ffxtbr.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\pippki.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\pippki.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\pl.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\pl.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\reporter.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\reporter.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\toolkit.jar
c:\found.000\dir0002.chk\chrome\toolkit.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\components\aboutRobots.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\browser.xpt
c:\found.000\dir0002.chk\components\browserdirprovider.dll
c:\found.000\dir0002.chk\components\brwsrcmp.dll
c:\found.000\dir0002.chk\components\FeedConverter.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\FeedProcessor.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\FeedWriter.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\fuelApplication.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\gemgecko.dll
c:\found.000\dir0002.chk\components\jsconsole-clhandler.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\npwpk.xpt
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsAddonRepository.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsBadCertHandler.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsBlocklistService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsBrowserContentHandler.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsBrowserGlue.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsContentDispatchChooser.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsContentPrefService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsDefaultCLH.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsDownloadManagerUI.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsExtensionManager.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsHandlerService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsHelperAppDlg.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsLivemarkService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsLoginInfo.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsLoginManager.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsLoginManagerPrompter.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsMicrosummaryService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsPlacesTransactionsService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsPostUpdateWin.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsProxyAutoConfig.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsSafebrowsingApplication.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsSearchService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsSearchSuggestions.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsSessionStartup.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsSessionStore.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsSetDefaultBrowser.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsSidebar.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsTaggingService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsTryToClose.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsUpdateService.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsUrlClassifierLib.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsUrlClassifierListManager.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsURLFormatter.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\nsWebHandlerApp.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\pluginGlue.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\storage-Legacy.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\txEXSLTRegExFunctions.js
c:\found.000\dir0002.chk\components\WebContentConverter.js
c:\found.000\dir0002.chk\crashreporter-override.ini
c:\found.000\dir0002.chk\crashreporter.exe
c:\found.000\dir0002.chk\crashreporter.ini
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\autoconfig\platform.js
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\autoconfig\prefcalls.js
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\pref\channel-prefs.js
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\pref\firefox-branding.js
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\pref\firefox-l10n.js
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\pref\firefox.js
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\pref\reporter.js
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\profile\bookmarks.html
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\profile\chrome\userChrome-example.css
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\profile\chrome\userContent-example.css
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\profile\localstore.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\profile\mimeTypes.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\shortcuts\Mozilla Firefox (Safe Mode).lnk
c:\found.000\dir0002.chk\defaults\shortcuts\Mozilla Firefox.lnk
c:\found.000\dir0002.chk\dictionaries\pl.aff
c:\found.000\dir0002.chk\dictionaries\pl.dic
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\install.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\chrome.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\chrome\icons\default\dlg_skype_about.ico
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\chrome\skype_ff_toolbar_win.jar
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\IPNRComponent.xpt
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\PNRComponent.dll
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\install.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.js
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.xul
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\de-DE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\en-US\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\es-ES\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\fr-FR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\it-IT\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ja-JP\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ko-KR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\sv-SE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-CN\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-TW\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA}\install.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.js
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.xul
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\de-DE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\en-US\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\es-ES\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\fr-FR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\it-IT\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ja-JP\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ko-KR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\sv-SE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-CN\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-TW\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\install.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.js
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.xul
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\de-DE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\en-US\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\es-ES\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\fr-FR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\it-IT\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ja-JP\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ko-KR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\sv-SE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-CN\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-TW\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}\install.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome.manifest
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.js
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\content\ffjcext\ffjcext.xul
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\de-DE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\en-US\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\es-ES\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\fr-FR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\it-IT\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ja-JP\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\ko-KR\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\sv-SE\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-CN\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\chrome\locale\zh-TW\ffjcext\ffjcext.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA}\install.rdf
c:\found.000\dir0002.chk\firefox.exe
c:\found.000\dir0002.chk\freebl3.chk
c:\found.000\dir0002.chk\freebl3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\greprefs\all.js
c:\found.000\dir0002.chk\greprefs\security-prefs.js
c:\found.000\dir0002.chk\greprefs\xpinstall.js
c:\found.000\dir0002.chk\install.log
c:\found.000\dir0002.chk\js3250.dll
c:\found.000\dir0002.chk\LICENSE
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\Fanfary.wav
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\JAAA.WAV
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\Matematyka.GID
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\Matematyka.hlp
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\Matematyka1.exe
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\Matematyka2.exe
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\POP.WAV
c:\found.000\dir0002.chk\Matma\WAAAHAHA.WAV
c:\found.000\dir0002.chk\modules\debug.js
c:\found.000\dir0002.chk\modules\distribution.js
c:\found.000\dir0002.chk\modules\DownloadUtils.jsm
c:\found.000\dir0002.chk\modules\ISO8601DateUtils.jsm
c:\found.000\dir0002.chk\modules\JSON.jsm
c:\found.000\dir0002.chk\modules\Microformats.js
c:\found.000\dir0002.chk\modules\PluralForm.jsm
c:\found.000\dir0002.chk\modules\utils.js
c:\found.000\dir0002.chk\modules\XPCOMUtils.jsm
c:\found.000\dir0002.chk\mozcrt19.dll
c:\found.000\dir0002.chk\nspr4.dll
c:\found.000\dir0002.chk\nss3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\nssckbi.dll
c:\found.000\dir0002.chk\nssdbm3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\nssutil3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\old-homepage-default.properties
c:\found.000\dir0002.chk\platform.ini
c:\found.000\dir0002.chk\plc4.dll
c:\found.000\dir0002.chk\plds4.dll
c:\found.000\dir0002.chk\README.txt
c:\found.000\dir0002.chk\removed-files
c:\found.000\dir0002.chk\res\arrow.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\arrowd.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\broken-image.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\charsetalias.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\charsetData.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\contenteditable.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\designmode.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\dtd\mathml.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\res\dtd\xhtml11.dtd
c:\found.000\dir0002.chk\res\EditorOverride.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\entityTables\html40Latin1.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\entityTables\html40Special.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\entityTables\html40Symbols.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\entityTables\htmlEntityVersions.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\entityTables\mathml20.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\entityTables\transliterate.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\fonts\mathfont.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\fonts\mathfontStandardSymbolsL.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\fonts\mathfontSTIXNonUnicode.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\fonts\mathfontSTIXSize1.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\fonts\mathfontSymbol.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\fonts\mathfontUnicode.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\forms.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\grabber.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\hiddenWindow.html
c:\found.000\dir0002.chk\res\html.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\html\folder.png
c:\found.000\dir0002.chk\res\langGroups.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\language.properties
c:\found.000\dir0002.chk\res\loading-image.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\mathml.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\quirk.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\svg.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-column-after-active.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-column-after-hover.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-column-after.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-column-before-active.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-column-before-hover.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-column-before.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-row-after-active.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-row-after-hover.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-row-after.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-row-before-active.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-row-before-hover.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-add-row-before.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-remove-column-active.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-remove-column-hover.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-remove-column.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-remove-row-active.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-remove-row-hover.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\table-remove-row.gif
c:\found.000\dir0002.chk\res\ua.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\viewsource.css
c:\found.000\dir0002.chk\res\wincharset.properties
c:\found.000\dir0002.chk\searchplugins\allegro-pl.xml
c:\found.000\dir0002.chk\searchplugins\fbc-pl.xml
c:\found.000\dir0002.chk\searchplugins\google.xml
c:\found.000\dir0002.chk\searchplugins\merlin-pl.xml
c:\found.000\dir0002.chk\searchplugins\pwn-pl.xml
c:\found.000\dir0002.chk\searchplugins\wikipedia-pl.xml
c:\found.000\dir0002.chk\searchplugins\wp-pl.xml
c:\found.000\dir0002.chk\smime3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\softokn3.chk
c:\found.000\dir0002.chk\softokn3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\sqlite3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\ssl3.dll
c:\found.000\dir0002.chk\uninstall\helper.exe
c:\found.000\dir0002.chk\uninstall\uninstall.log
c:\found.000\dir0002.chk\uninstall\uninstall.update
c:\found.000\dir0002.chk\updater.exe
c:\found.000\dir0002.chk\updater.ini
c:\found.000\dir0002.chk\xpcom.dll
c:\found.000\dir0002.chk\xul.dll
C:\found.000 . . . . nie udało się usunąć

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sterowniki/Usługi  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

-------\Service_ZDCndis5


(((((((((((((((((((((((((  Pliki utworzone od 2008-11-01 do 2008-12-01 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-11-30 16:23 . 2005-11-04 16:55	126,976	--a------	c:\windows\system32\coclassfast.dll
2008-11-30 16:13 . 2008-11-30 16:13	<DIR>	d--------	c:\program files\SAGEM
2008-11-30 11:25 . 2008-09-17 18:40	1,657,877	--a------	c:\windows\_detmp.1
2008-11-30 03:15 . 2008-11-30 03:15	<DIR>	d--------	c:\program files\VIAudioi
2008-11-30 03:14 . 2008-11-30 03:14	<DIR>	d--------	c:\program files\VIA
2008-11-30 03:13 . 2008-11-30 03:13	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\nView_Profiles
2008-11-30 02:34 . 2007-05-21 16:23	211	--ahs----	C:\BOOT.BKK
2008-11-30 02:23 . 2008-11-30 02:23	<DIR>	d--------	c:\program files\TGTSoft
2008-11-30 01:59 . 2008-11-30 11:20	2,560	--a------	c:\windows\_MSRSTRT.EXE
2008-11-30 01:37 . 2008-11-30 03:19	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Stardock
2008-11-30 01:29 . 2008-11-30 01:29	0	---------	c:\windows\WB.ini
2008-11-30 01:20 . 2008-11-30 01:20	<DIR>	d--------	c:\program files\Yahoo!
2008-11-30 01:20 . 2007-05-26 12:34	42,672	---------	c:\windows\system32\wbsys.dll
2008-11-30 01:20 . 2007-05-26 12:32	26,288	--a------	c:\windows\system32\wbload.dll
2008-11-30 01:02 . 2008-11-30 01:07	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Kamila\Dane aplikacji\SideSlide
2008-11-29 21:34 . 2008-11-29 21:34	<DIR>	d--------	c:\program files\Winamp Toolbar
2008-11-29 21:33 . 2008-11-29 21:46	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Kamila\Dane aplikacji\Winamp
2008-11-28 16:19 . 2008-11-28 16:20	<DIR>	d--------	c:\program files\Winamp Remote
2008-11-28 16:19 . 2008-11-28 16:20	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\OrbNetworks
2008-11-23 13:29 . 2008-11-23 13:29	703	--a------	c:\windows\unins001.dat
2008-11-23 13:29 . 2008-11-23 13:41	703	--a------	c:\windows\unins000.dat
2008-11-23 09:23 . 2008-12-01 15:30	<DIR>	d--hs----	C:\found.000
2008-11-22 18:57 . 2008-11-22 18:57	<DIR>	d--------	c:\program files\Audio4You
2008-11-22 18:57 . 2004-04-12 17:27	1,081,616	--a------	c:\windows\system32\mscomctl.ocx
2008-11-22 18:57 . 2005-07-01 21:24	421,888	--a------	c:\windows\system32\a4ylock.ocx
2008-11-22 18:57 . 2003-12-10 21:35	323,584	--a------	c:\windows\system32\AudioGenie.ocx
2008-11-22 18:57 . 2005-11-29 14:03	92,216	--a------	c:\windows\system32\bass.dll
2008-11-22 18:57 . 2005-11-21 16:29	5,688	--a------	c:\windows\system32\bassenc.dll
2008-11-09 20:28 . 2008-11-09 20:28	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Wru
2008-11-09 00:46 . 2008-11-17 14:39	<DIR>	d--------	c:\program files\Nowe Gadu-Gadu
2008-11-08 12:43 . 2008-11-08 12:43	<DIR>	d--------	c:\temp\Harry Potter and the Goblet of Fire Demo
2008-11-08 11:48 . 2008-11-09 20:28	<DIR>	d--------	c:\program files\Wru
2008-11-08 11:48 . 2004-04-09 18:12	1,040,384	--a------	c:\windows\system32\GnucDNA.dll

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sekcja Find3M  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-12-01 14:36	1,106,976	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox2.dat
2008-12-01 14:36	---------	d-----w	c:\documents and settings\Kamila\Dane aplikacji\OpenOffice.ux.pl2
2008-12-01 14:35	341,816	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx
2008-12-01 14:35	25,521,696	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat
2008-12-01 14:35	105,824	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox2.idx
2008-12-01 14:24	---------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab
2008-11-30 15:23	---------	d--h--w	c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-11-30 10:25	---------	d-----w	c:\program files\Testy gimnazjalne
2008-11-30 01:46	---------	d-----w	c:\documents and settings\Kamila\Dane aplikacji\foobar2000
2008-11-29 20:35	---------	d-----w	c:\program files\Winamp
2008-11-18 18:26	---------	d-----w	c:\documents and settings\Kamila\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu
2008-10-24 11:10	453,632	----a-w	c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2008-10-14 15:06	---------	d-----w	c:\program files\Windows Media Components
2008-10-06 18:26	---------	d-----w	c:\program files\VirtualDJ
2008-10-05 07:56	---------	d-----w	c:\program files\RTL Playtainment
2008-10-02 16:20	---------	d-----w	c:\program files\Gadu-Gadu
2008-09-30 15:43	1,286,152	----a-w	c:\windows\system32\msxml4.dll
2008-09-15 15:40	1,846,272	----a-w	c:\windows\system32\win32k.sys
2008-09-04 16:46	1,106,944	----a-w	c:\windows\system32\msxml3.dll
2008-08-23 21:25	42,757	---ha-w	c:\program files\WinRAR.GID
2008-03-27 21:39	32	----a-w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat
2007-10-18 15:13	22	----a-w	c:\program files\zipnew.dat
2007-10-18 15:13	20	----a-w	c:\program files\rarnew.dat
2007-09-20 16:35	245,178	----a-w	c:\program files\WinRAR.chm
2007-09-20 16:33	11,616	----a-w	c:\program files\WhatsNew.txt
2007-08-24 08:41	2,458,032	----a-w	c:\program files\ArtRage 2 Starter Edition.exe
2007-08-16 08:49	11,116	----a-w	c:\program files\ArtRage 2.5 Starter Edition Release Notes.rtf
2006-12-23 15:37	44,032	----a-w	c:\program files\RarExtLoader.exe
2006-12-11 00:14	43,008	----a-w	c:\program files\RarExt64.dll
2006-10-22 09:21	3,271	----a-w	c:\program files\Order.htm
2006-09-17 10:03	4,417	----a-w	c:\program files\Licencja.txt
2005-05-12 16:01	1,687	----a-w	c:\program files\ReadMe.txt
2004-10-01 13:00	40,960	----a-w	c:\program files\Uninstall_CDS.exe
2003-05-19 19:10	357,856	----a-w	c:\program files\WINRAR.HLP
2003-05-19 18:24	94,720	----a-w	c:\program files\Uninstall.exe
2003-05-19 18:24	828,416	----a-w	c:\program files\WinRAR.exe
2003-05-19 18:24	294,400	----a-w	c:\program files\Rar.exe
2003-05-19 18:24	197,632	----a-w	c:\program files\UnRAR.exe
2003-05-19 18:24	119,808	----a-w	c:\program files\RarExt.dll
2003-05-19 18:15	51,712	----a-w	c:\program files\Default.SFX
2003-05-19 18:15	38,912	----a-w	c:\program files\WinCon.SFX
2003-05-19 18:15	35,328	----a-w	c:\program files\Zip.SFX
2003-05-19 17:56	10,943	----a-w	c:\program files\CoNowego.txt
2003-05-19 17:53	615	----a-w	c:\program files\File_Id.diz
2003-05-19 17:51	8,939	----a-w	c:\program files\WinRAR.cnt
2003-05-15 13:43	95,112	----a-w	c:\program files\Dos.SFX
2003-05-07 19:36	207	----a-w	c:\program files\UnrarSrc.txt
2003-05-07 19:35	64,534	----a-w	c:\program files\Rar.txt
2003-05-07 19:14	5,339	----a-w	c:\program files\License.txt
2003-05-07 19:13	1,828	----a-w	c:\program files\CzytajTo.txt
2003-05-07 19:13	1,100	----a-w	c:\program files\Descript.ion
2003-04-24 11:02	10,377	----a-w	c:\program files\Rar_Site.txt
2003-04-06 09:50	1,217	----a-w	c:\program files\RarFiles.lst
2003-04-06 09:49	9,656	----a-w	c:\program files\TechNote.txt
2003-04-06 09:49	650	----a-w	c:\program files\Uninstall.lst
2003-04-06 09:49	2,897	----a-w	c:\program files\Register.txt
2003-04-06 09:47	3,283	----a-w	c:\program files\Order.txt
2007-12-23 17:15	248	--sh--r	c:\windows\system32\CA7D3F57AD.sys
2008-02-25 19:55	9,188	--sha-w	c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys
.

(((((((((((((((((((((((((((((  snapshot@2008-12-01_ 9.41.08.46  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
- 2005-10-20 18:02:28	163,328	----a-w	c:\windows\erdnt\subs\ERDNT.EXE
+ 2005-10-20 19:02:28	163,328	----a-w	c:\windows\erdnt\subs\ERDNT.EXE
+ 2008-12-01 14:36:37	16,384	----atw	c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_9b8.dat
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Wpisy startowe rejestru  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{57BCA5FA-5DBB-45A2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-07-16 1266992]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2006-03-02 15360]
"LClock"="c:\program files\LClock\lclock.exe" [2004-09-19 65536]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]
"Nowe Gadu-Gadu"="c:\program files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe" [2008-11-14 6885376]
"Orb"="c:\program files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2008-04-01 507904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2005-07-08 7110656]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2005-07-08 86016]
"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 144784]
"NetPanel"="c:\program files\NetPanel\Starter.exe" [2007-07-12 100032]
"Spik"="c:\program files\Spik\Spik.exe" [2007-07-03 95720]
"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-08-04 36352]
"AudioDeck"="c:\program files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe" [2006-09-05 540672]
"AVP"="c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" [2008-02-08 227856]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-12-22 c:\windows\SOUNDMAN.EXE]
"nwiz"="nwiz.exe" [2005-07-08 c:\windows\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2006-03-02 15360]
"Picasa Media Detector"="c:\program files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-09-28 443968]

c:\documents and settings\Kamila\Menu Start\Programy\Autostart\
OpenOffice.ux.pl 2.0.1.lnk - c:\program files\OpenOffice.ux.pl 2.0.1\program\quickstart.exe [2006-01-03 61440]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\
Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-03-19 113664]
Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 29696]
WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2007-08-03 394856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"vidc.ffds"= ffdshow.ax

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avgemc.exe"=
"d:\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"c:\\Program Files\\WapSter\\AQQ\\AQQ.exe"=
"c:\\PROGRA~1\\WapSter\\AQQ\\AQQ.exe"=
"c:\\Program Files\\Spik\\Spik.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
"c:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Kaspersky Lab Setup Files\\Kaspersky Anti-Virus 7.0.1.325\\Polish\\setup.exe"=
"c:\\Program Files\\Nowe Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"c:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe"=
"c:\\Program Files\\Wru\\Wru.exe"=
"c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\Orb.exe"=
"c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbTray.exe"=
"c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbStreamerClient.exe"=

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\klim5.sys [2007-12-13 24592]
S3 ss_bus;SAMSUNG Mobile USB Device 1.0 driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ss_bus.sys [2008-05-09 83592]
S3 ss_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\ss_mdfl.sys [2008-05-09 15112]
S3 ss_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Drivers;c:\windows\system32\DRIVERS\ss_mdm.sys [2008-05-09 109704]
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-12-01 15:36:03
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ... 

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 AudioDeck = c:\program files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1???\ ?|????c:\docume~1\Kami???|???|????????? 

skanowanie ukrytych plików ... 

skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0

**************************************************************************
.
--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1240)
c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\miscr3.dll
c:\windows\system32\klogon.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(1296)
c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\dnsq.dll
c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\miscr3.dll
c:\program files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\fssync.dll
.
------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------
.
c:\windows\system32\nvsvc32.exe
c:\windows\system32\PSIService.exe
c:\program files\OpenOffice.ux.pl 2.0.1\program\soffice.exe
c:\program files\OpenOffice.ux.pl 2.0.1\program\soffice.bin
.
**************************************************************************
.
Czas ukończenia: 2008-12-01 15:40:17 - komputer został uruchomiony ponownie
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-01 14:40:12
ComboFix2.txt 2008-12-01 08:42:37
ComboFix3.txt 2008-06-19 18:19:25

Przed: 10 013 310 976 bajtów wolnych
Po: 9,967,575,040 bajtów wolnych

527	--- E O F ---	2008-11-12 16:11:55