Chotkos / 8 lat temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <iostream>
using namespace std;
 
const int n = 100;
 
bool numbersTable[n + 1]; // tablica o indeksach od 0 do 100 | wszystkie false (czyli: 0);
 
int main()
{
	for (int i = 2; i*i <= n; i++ ) // przeszukuj liczby od 2 do sqrt(n), 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi
	{
		if (numbersTable[i] == true) // jeżeli dana liczb jest już wykreślona
			continue; // to przejdź do kolejnej
		for (int j = 2 * i ; j <= n; j += i) // przejdź od liczby 2 * i do n przesuwając się o i
			numbersTable[j] = true; // i każdą z nich usuwaj ze zbioru
	}
 
	cout << "Liczby pierwsze z przedziału od 0 do " << n << ":" << endl;
 
	for (int i = 2; i <= n; i++) // przeszukaj liczby od 2 do n
		if (numbersTable[i] == false) // jeśli liczba nie została usunięta ze zbioru
			cout << i << endl; // to ją wypisz
	return 0;
}