Anonim / 1 rok, 4 miesiące temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 17-12-2016
Uruchomiony przez Kieszek (18-12-2016 14:52:47) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\Kieszek\Desktop
Załadowane profile: Kieszek (Dostępne profile: Kieszek & Administrator)
Tryb startu: Normal
==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
GroupPolicy: Ograniczenia <======= UWAGA
S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
S3 hwusb_cdcacm; system32\DRIVERS\ew_cdcacm.sys [X]
S3 hwusb_wwanecm; system32\DRIVERS\ew_wwanecm.sys [X]
EmptyTemp:
*****************

C:\Windows\system32\GroupPolicy\Machine => pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\system32\GroupPolicy\GPT.ini => pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy\GPT.ini => pomyślnie przeniesiono
ew_hwusbdev => serwis pomyślnie usunięto
ew_usbenumfilter => serwis pomyślnie usunięto
huawei_enumerator => serwis pomyślnie usunięto
hwusb_cdcacm => serwis pomyślnie usunięto
hwusb_wwanecm => serwis pomyślnie usunięto

=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 0 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 10726263 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 465198238 B
Windows/system/drivers => 11706 B
Edge => 0 B
Chrome => 357376 B
Firefox => 0 B
Opera => 356116796 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Users => 0 B
Default => 0 B
Public => 0 B
ProgramData => 0 B
systemprofile => 128 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 0 B
Kieszek => 70773745 B
Administrator => 15469215 B

RecycleBin => 4186838 B
EmptyTemp: => 880.1 MB danych tymczasowych Usunięto.

================================


System wymagał restartu.

==== Koniec  Fixlog 14:53:45 ====