Anonim / 9 lat, 1 miesiąc temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:34:09, on 2009-01-11
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe
C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
C:\Documents and Settings\Łepek\reader_s.exe
C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\TEMP\itw5.tmp
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Program Files\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe
O4 - HKLM\..\Run: [rs32net] C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
O4 - HKCU\..\Run: [USDownloader] "D:\Lepek\programy\USDownloader\USDownloader.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\Łepek\reader_s.exe
O4 - HKCU\..\Run: [rs32net] C:\WINDOWS\System32\rs32net.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F35B4CE8-24D0-4B80-A410-656D97129FBF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: zmnthqeg - C:\WINDOWS\SYSTEM32\zmnthqeg32.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Zarządzanie aplikacjami (AppMgmt) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Windows Audio (AudioSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Przeglądarka komputera (Browser) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Usługi kryptograficzne (CryptSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Program uruchamiający proces serwera DCOM (DcomLaunch) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Klient DHCP (Dhcp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Menedżer dysków logicznych (dmserver) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Klient DNS (Dnscache) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej (Dot3svc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Usługa protokołu uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) (EapHost) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Usługa raportowania błędów (ERSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: System zdarzeń COM+ (EventSystem) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Zgodność szybkiego przełączania użytkowników (FastUserSwitchingCompatibility) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Pomoc i obsługa techniczna (helpsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Usługa zarządzania kluczami i certyfikatami kondycji (hkmsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: HTTP SSL (HTTPFilter) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: ICF - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe:ext.exe
O23 - Service: Serwer (LanmanServer) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Stacja robocza (lanmanworkstation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Pomoc TCP/IP NetBIOS (LmHosts) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Agent ochrony dostępu do sieci (napagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Połączenia sieciowe (Netman) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) (Nla) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Magazyn wymienny (NtmsSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego (RasAuto) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny (RasMan) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Rejestr zdalny (RemoteRegistry) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Zdalne wywoływanie procedur (RPC) (RpcSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Harmonogram zadań (Schedule) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Logowanie pomocnicze (seclogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym (SENS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego (SharedAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Wykrywanie sprzętu powłoki (ShellHWDetection) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
O23 - Service: Usługa przywracania systemu (srservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Usługa odnajdywania SSDP (SSDPSRV) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Windows Image Acquisition (WIA) (stisvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Telefonia (TapiSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Usługi terminalowe (TermService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Kompozycje (Themes) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych (TrkWks) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play (upnphost) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Usługa Czas systemu Windows (W32Time) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: WebClient - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Instrumentacja zarządzania Windows (winmgmt) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Portable Media Serial Number Service (WmdmPmSN) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows (Wmi) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Centrum zabezpieczeń (wscsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework (WudfSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
O23 - Service: Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej (WZCSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
O23 - Service: Usługa dostarczania sieci (xmlprov) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

--
End of file - 11152 bytes