Anonim / 9 lat temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
ComboFix 09-02-02.03 - 2009-02-03 19:41:55.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.255.60 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: c:\documents and settings\Polaski\Pulpit\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\Polaski\Pulpit\CFScript.txt
AV: avast! antivirus 4.8.1296 [VPS 090203-0] *On-access scanning disabled* (Updated)
FW: COMODO Firewall Pro *enabled*
 * Utworzono nowy punkt przywracania
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Usunięto  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\program files\AskSBar
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\A2FFXTBR.JAR
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\A2FFXTBR.MANIFEST
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\A2HIGHIN.EXE
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\A2NTSTBR.JAR
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\A2NTSTBR.MANIFEST
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\A2PLUGIN.DLL
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL
c:\program files\AskSBar\bar\1.bin\NPASKSBR.DLL
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EF7373
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EF7A77
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EF7FF6.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EF893D.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EF8E7C.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EF93EB.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EF9AB1.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EFA06E.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EFA5FC.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\[u]0[/u]1EFAB7A.bin
c:\program files\AskSBar\bar\Cache\files.ini
c:\program files\AskSBar\bar\History\search2
c:\program files\AskSBar\bar\Settings\prevcfg2.htm
c:\program files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL
c:\program files\MyGlobalSearch
c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.JAR
c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.MANIFEST
c:\program files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.JAR
c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.MANIFEST
c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL
c:\program files\myglobalsearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL
c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\[u]0[/u]054FD33
c:\program files\MyGlobalSearch\bar\Cache\[u]0[/u]05500CD
c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\[u]0[/u]05502C1.bin
c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\[u]0[/u]0550765.bin
c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\[u]0[/u]0550BF9.bin
c:\program files\myglobalsearch\bar\Cache\files.ini
c:\program files\myglobalsearch\bar\History\search
c:\program files\MyGlobalSearch\bar\Settings\prevcfg.htm
c:\windows\system32\setup.ini

.
(((((((((((((((((((((((((  Pliki utworzone od 2009-01-03 do 2009-02-03 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-01-16 20:53 . 2009-01-25 20:50	334	--a------	c:\windows\PhEdit.INI
2009-01-16 20:33 . 2009-01-16 20:33	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Polaski\Dane aplikacji\Panasonic
2009-01-16 20:31 . 2009-01-16 20:31	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Polaski\Dane aplikacji\InstallShield
2009-01-16 20:31 . 2005-03-07 19:44	45,056	--a------	c:\windows\system32\PhDi2.sys
2009-01-16 20:22 . 2009-01-16 20:31	<DIR>	d--------	c:\program files\Panasonic
2009-01-06 20:45 . 2009-01-06 20:45	<DIR>	d--------	c:\program files\Windows Media Connect 2
2009-01-03 19:21 . 2009-01-03 19:21	<DIR>	d--------	c:\program files\Microsoft.NET
2009-01-03 17:39 . 2009-01-03 19:33	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Polaski\Dane aplikacji\GetRightToGo

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sekcja Find3M  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-02-03 18:20	---------	d-----w	c:\documents and settings\Polaski\Dane aplikacji\OpenOffice.org2
2009-01-16 19:31	---------	d--h--w	c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-01-03 18:37	---------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help
2008-12-25 22:47	---------	d-----w	c:\program files\Google
2008-12-15 21:04	---------	d-----w	c:\program files\Grupa33
2008-12-11 11:57	333,184	----a-w	c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2004-10-01 13:00	40,960	----a-w	c:\program files\Uninstall_CDS.exe
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Wpisy startowe rejestru  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
"{57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B}"= "c:\program files\Winamp Toolbar\winamptb.dll" [2008-03-19 1267040]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{57bca5fa-5dbb-45a2-b558-1755c3f6253b}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLTBSearch]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4}]
2008-04-17 08:44	398776	--a------	c:\program files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 15360]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-07-09 68856]
"Gadu-Gadu"="c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-01-30 1716224]
"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]
"Orb"="c:\program files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2008-04-01 507904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-11-26 81000]
"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-12-08 32768]
"InCD"="c:\program files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2005-07-08 1397760]
"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]
"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2003-09-12 335872]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" [2008-03-25 144784]
"COMODO SafeSurf"="c:\program files\COMODO\SafeSurf\cssurf.exe" [2008-07-21 278264]
"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-05-27 413696]
"AdslTaskBar"="stmctrl.dll" [2006-06-02 c:\windows\system32\stmctrl.dll]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2007-04-16 c:\windows\soundman.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

c:\documents and settings\Polaski\Menu Start\Programy\Autostart\
OpenOffice.org 2.4.lnk - c:\program files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe [2008-01-21 393216]
Tworzenie wycink˘w ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 98632]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\
PHOTOfunSTUDIO -viewer-.lnk - c:\program files\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe [2009-01-16 40960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=c:\windows\system32\cssdll32.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\Orb.exe"=
"c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbTray.exe"=
"c:\\Program Files\\Winamp Remote\\bin\\OrbStreamerClient.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\winver.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-06-15 111184]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-06-15 20560]
R3 Stmatm;ATM/ADSL miniport;c:\windows\system32\drivers\stmatm.sys [2008-06-15 60255]
R3 TaurusUsb;ADSL Modem USB Service;c:\windows\system32\drivers\torususb.sys [2008-06-15 683791]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{7290f7f5-e6db-11dd-9514-f4ae2c78f784}]
\Shell\AutoRun\command - wjlfhtfm.cmd
\Shell\explore\Command - wjlfhtfm.cmd
\Shell\open\Command - wjlfhtfm.cmd

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{7290f7fa-e6db-11dd-9514-f4ae2c78f784}]
\Shell\AutoRun\command - F:\wjlfhtfm.cmd
\Shell\explore\Command - F:\wjlfhtfm.cmd
\Shell\open\Command - F:\wjlfhtfm.cmd
.
Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2008-11-22 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-04-11 17:57]
.
- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

HKLM-Run-WinampAgent - c:\program files\Winamp\winampa.exe
HKLM-Run-BearShare - c:\program files\BearShare\BearShare.exe


.
------- Skan uzupełniający -------
.
uStart Page = hxxp://beta.onet.pl/
uSearch Page = hxxp://www.google.com
uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
TCP: {9CD3E519-AC0F-46D7-8B4F-8B6C3851D948} = 79.163.127.70 217.116.100.65
DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} - hxxp://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-02-03 19:43:49
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ... 

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 

skanowanie ukrytych plików ... 

skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0

**************************************************************************
.
--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(508)
c:\windows\system32\cssdll32.dll
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(564)
c:\windows\system32\cssdll32.dll
.
Czas ukończenia: 2009-02-03 19:45:31
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-02-03 18:45:27

Przed: 20 993 658 880 bajtów wolnych
Po: 23,138,115,584 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

182	--- E O F ---	2009-01-14 20:49:22