Anonim / 6 lat, 11 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
"Autouzupelnianie nawiasow
"inoremap { {<CR>}<C-O>O
inoremap { {}<LEFT>
inoremap [ []<LEFT>
inoremap ( ()<LEFT>

syntax on

set autoindent
set number "pokazywanie numerow lini
set modifiable
set write
filetype indent on "wlaczenie rozpoznawania wciec
set showmatch "nawiasy

"Backup
set backup
set backupdir=/home/mat/Backup/vim/

let g:html_use_css="1" "htmle uzywaja css

"Wrap
set linebreak
set wrap
set nolist

"Tabulacja
"
se expandtab
se shiftwidth=4
se softtabstop=4