dudpis / 6 lat, 9 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
OTL Extras logfile created on: 2011-05-17 12:43:28 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.22.3   Folder = C:\Documents and Settings\dudpis\Pulpit
Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 2 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd
 
1 022,00 Mb Total Physical Memory | 761,00 Mb Available Physical Memory | 74,00% Memory free
2,00 Gb Paging File | 2,00 Gb Available in Paging File | 89,00% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 1536 3072 [binary data]
 
%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 9,77 Gb Total Space | 5,57 Gb Free Space | 57,04% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 4,88 Gb Total Space | 1,37 Gb Free Space | 28,13% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 22,61 Gb Total Space | 14,75 Gb Free Space | 65,22% Space Free | Partition Type: NTFS
 
Computer Name: DUDPIS-2E954550 | User Name: dudpis | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: Off | File Age = 30 Days
 
[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]
 
 
[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.cpl [@ = cplfile] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*
.url [@ = InternetShortcut] -- rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l
 
[HKEY_USERS\S-1-5-21-602162358-412668190-839522115-1003\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.html [@ = Opera.HTML] -- E:\programy\opera\Opera.exe (Opera Software)
 
[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [open] -- "%1" %*
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*
exefile [open] -- "%1" %*
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
InternetShortcut [open] -- rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
 
[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"FirstRunDisabled" = 1
"AntiVirusDisableNotify" = 0
"FirewallDisableNotify" = 0
"UpdatesDisableNotify" = 0
"AntiVirusOverride" = 0
"FirewallOverride" = 0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]
 
[color=#E56717]========== System Restore Settings ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"DisableSR" = 0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]
"Start" = 0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]
"Start" = 2
 
[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]
 
[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"E:\programy\opera\opera.exe" = E:\programy\opera\opera.exe:*:Enabled:Opera Internet Browser -- (Opera Software)
"E:\programy\aqq\WapSter AQQ\AQQ.exe" = E:\programy\aqq\WapSter AQQ\AQQ.exe:*:Enabled:AQQ Instant Messenger -- (Creative Team S.A.)
 
 
[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{350C9415-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}" = WebFldrs XP
"{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A93000000001}" = Adobe Reader 9.3 - Polish
"{C9BED750-1211-4480-B1A5-718A3BE15525}" = REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver
"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver
"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin
"AQQ" = WapSter AQQ
"Audacity_is1" = Audacity 1.2.6
"CCleaner" = CCleaner
"IDNMitigationAPIs" = Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs
"ie7" = Windows Internet Explorer 7
"KLiteCodecPack_is1" = K-Lite Codec Pack 6.1.0 (Full)
"NLSDownlevelMapping" = Microsoft National Language Support Downlevel APIs
"NVIDIA Drivers" = NVIDIA Drivers
"RealAlt_is1" = Real Alternative 2.0.2
"WinRAR archiver" = WinRAR archiver
 
[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]
 
[HKEY_USERS\S-1-5-21-602162358-412668190-839522115-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"Opera 11.01.1190" = Opera 11.01
 
[color=#E56717]========== Last 10 Event Log Errors ==========[/color]
 
[ System Events ]
Error - 2011-05-10 14:08:26 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = Dhcp | ID = 1002
Description = Adres IP połączenia 192.168.100.11 dla karty sieciowej o adresie 001FD0867E0C
 został zabroniony przez serwer DHCP 192.168.100.1 (Serwer DHCP wysłał komunikat 
DHCPNACK).
 
Error - 2011-05-10 14:08:26 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = ipnathlp | ID = 32003
Description = Translator adresów sieciowych (NAT) nie może zażądać wykonania operacji
przez
 moduł tłumaczący, pracujący w trybie jądra. Może to wskazywać na błąd konfiguracji,
 niewystarczające zasoby lub na błąd wewnętrzny. Dane zawierają kod błędu.
 
Error - 2011-05-11 15:05:24 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = Dhcp | ID = 1001
Description = Komputerowi nie został przypisany adres z sieci (przez serwer DHCP)
 dla karty sieciowej o adresie 001FD0867E0C. Wystąpił następujący błąd:  %%1223. Komputer
 będzie dalej próbował sam uzyskać adres z serwera adresów sieciowych (DHCP).
 
Error - 2011-05-11 15:07:56 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = Dhcp | ID = 1002
Description = Adres IP połączenia 192.168.100.11 dla karty sieciowej o adresie 001FD0867E0C
 został zabroniony przez serwer DHCP 192.168.100.1 (Serwer DHCP wysłał komunikat 
DHCPNACK).
 
Error - 2011-05-11 15:07:56 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = ipnathlp | ID = 32003
Description = Translator adresów sieciowych (NAT) nie może zażądać wykonania operacji
przez
 moduł tłumaczący, pracujący w trybie jądra. Może to wskazywać na błąd konfiguracji,
 niewystarczające zasoby lub na błąd wewnętrzny. Dane zawierają kod błędu.
 
Error - 2011-05-12 12:46:50 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = Dhcp | ID = 1002
Description = Adres IP połączenia 192.168.100.11 dla karty sieciowej o adresie 001FD0867E0C
 został zabroniony przez serwer DHCP 192.168.100.1 (Serwer DHCP wysłał komunikat 
DHCPNACK).
 
Error - 2011-05-12 12:46:50 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = ipnathlp | ID = 32003
Description = Translator adresów sieciowych (NAT) nie może zażądać wykonania operacji
przez
 moduł tłumaczący, pracujący w trybie jądra. Może to wskazywać na błąd konfiguracji,
 niewystarczające zasoby lub na błąd wewnętrzny. Dane zawierają kod błędu.
 
Error - 2011-05-15 08:08:17 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = Service Control Manager | ID = 7031
Description = Usługa Bufor wydruku niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to
 razy: 1. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna:
 Uruchom usługę ponownie.
 
Error - 2011-05-15 08:08:21 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa NVIDIA Display Driver Service niespodziewanie zakończyła pracę.
 Wystąpiło to razy: 1.
 
Error - 2011-05-16 18:19:57 | Computer Name = DUDPIS-2E954550 | Source = Service Control Manager | ID = 7034
Description = Usługa NVIDIA Display Driver Service niespodziewanie zakończyła pracę.
 Wystąpiło to razy: 1.
 
 
< End of report >