log combofix / 6 lat, 5 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
ComboFix 11-11-12.02 - ANGELA 2011-11-12 11:11:28.1.2 - x86
Microsoft Windows 7 Starter  6.1.7600.0.1250.48.1045.18.1012.308 [GMT 0:00]
Uruchomiony z: c:\otl\ComboFix.exe
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
 * Utworzono nowy punkt przywracania
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Usunięto  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
c:\windows\ 
c:\windows\$NtUninstallKB30036$\715456281
c:\windows\252486790
c:\windows\av_ico
c:\windows\av_ico\ico_norton_start.ico
c:\windows\phoenix
c:\windows\phoenix\kernels\phatk\__init__.py
c:\windows\phoenix\kernels\phatk\__init__.pyc
c:\windows\phoenix\kernels\phatk\BFIPatcher.py
c:\windows\phoenix\kernels\phatk\kernel.cl
c:\windows\phoenix\kernels\poclbm\__init__.py
c:\windows\phoenix\kernels\poclbm\__init__.pyc
c:\windows\phoenix\kernels\poclbm\BFIPatcher.py
c:\windows\phoenix\kernels\poclbm\kernel.cl
c:\windows\phoenix\phoenix.exe
c:\windows\rpcminer
c:\windows\rpcminer\bitcoinminercuda_10.cubin
c:\windows\rpcminer\bitcoinminercuda_11.cubin
c:\windows\rpcminer\bitcoinminercuda_20.cubin
c:\windows\rpcminer\bitcoinmineropencl.cl
c:\windows\rpcminer\cudart32_32_16.dll
c:\windows\rpcminer\curllib.dll
c:\windows\rpcminer\libeay32.dll
c:\windows\rpcminer\libsasl.dll
c:\windows\rpcminer\openldap.dll
c:\windows\rpcminer\rpcminer-4way.exe
c:\windows\rpcminer\rpcminer-cpu.exe
c:\windows\rpcminer\rpcminer-cuda.exe
c:\windows\rpcminer\rpcminer-opencl.exe
c:\windows\rpcminer\ssleay32.dll
c:\windows\sysdriver32.exe
c:\windows\sysdriver32_.exe
c:\windows\Temp\5426919.exe
c:\windows\update.1
c:\windows\update.1\svchost.exe
c:\windows\update.2
c:\windows\update.2\svchost.exe
c:\windows\update.3
c:\windows\update.3\svchost.exe
c:\windows\update.5.0
c:\windows\update.5.0\svchost.exe
c:\windows\update.tray-10-0\svchost.exe
c:\windows\$NtUninstallKB30036$ . . . . nie udało się usunąć
.
Zainfekowana kopia c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!WIDCOMM!Bluetooth Software!btwdins.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\swsetup\QuickWeb\QW.SYS\config\DVMExportService.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!SwSetup!QuickWeb!QW.SYS!config!DVMExportService.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!Hewlett-Packard!HP Health Check!hphc_service.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!Hewlett-Packard!HP Wireless Assistant!HPWA_Service.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!Hewlett-Packard!Shared!HPDrvMntSvc.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!Hewlett-Packard!HP Quick Launch!HPWMISVC.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!Intel!Intel Matrix Storage Manager!IAANTMon.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\program files\QUALCOMM\QDLService2k\QDLService2kHP.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!QUALCOMM!QDLService2k!QDLService2kHP.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\program files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMManager.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Program Files!Hewlett-Packard!HP Connection Manager!SMManager.exe 
.
Zainfekowana kopia c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_0cefa6767c6211ec\STacSV.exe została znaleziona. Problem naprawiono 
Plik odzyskano z - c:\combofix\HarddiskVolumeShadowCopy9_!Windows!System32!DriverStore!FileRepository!stwrt.inf_x86_neutral_0cefa6767c6211ec!STacSV.exe 
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sterowniki/Usługi  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
-------\Service_srvbtcclient
-------\Service_srviecheck
-------\Service_srvsysdriver32
-------\Service_wxpdrivers
.
.
(((((((((((((((((((((((((  Pliki utworzone od 2011-10-13 do 2011-11-13 )))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
2011-11-13 17:02 . 2011-11-13 17:05	--------	d-----w-	c:\users\ANGELA\AppData\Local\temp
2011-11-13 17:02 . 2011-11-13 17:02	--------	d-----w-	c:\users\Default\AppData\Local\temp
2011-11-12 11:13 . 2011-11-12 11:13	56200	----a-w-	c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{38CA0BAC-6B25-40D1-AF08-87200A989841}\offreg.dll
2011-11-12 11:03 . 2009-07-13 23:11	80896	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys
2011-11-12 08:35 . 2011-11-12 10:48	--------	d-----w-	C:\otl
2011-11-07 19:24 . 2011-11-07 19:24	--------	d-sh--w-	c:\windows\system32\%APPDATA%
2011-11-07 19:11 . 2011-11-07 19:11	--------	d-----w-	C:\found.000
2011-11-07 18:59 . 2011-11-07 19:24	--------	d-----w-	c:\windows\ufa
2011-10-28 12:06 . 2011-11-07 18:59	246272	----a-w-	c:\windows\unrar.exe
2011-10-28 12:01 . 2011-11-13 16:55	--------	d--h--w-	c:\windows\update.tray-10-0
2011-10-28 12:01 . 2011-10-28 12:01	--------	d--h--w-	c:\windows\update.tray-10-0-lnk
2011-10-28 11:48 . 2011-10-28 11:47	1198080	----a-w-	c:\windows\services32.exe
2011-10-28 08:19 . 2011-10-07 03:48	6668624	----a-w-	c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{38CA0BAC-6B25-40D1-AF08-87200A989841}\mpengine.dll
2011-10-25 20:36 . 2011-08-15 04:25	6144	----a-w-	c:\program files\Internet Explorer\iecompat.dll
.
.
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Sekcja Find3M  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2011-11-12 10:54 . 2009-07-13 23:12	187904	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\netbt.sys
2011-10-01 02:59 . 2011-10-11 22:04	1638912	----a-w-	c:\windows\system32\mshtml.tlb
2011-09-06 02:38 . 2011-10-11 22:05	2332672	----a-w-	c:\windows\system32\win32k.sys
2011-08-27 04:43 . 2011-10-11 22:05	571904	----a-w-	c:\windows\system32\oleaut32.dll
2011-08-27 04:43 . 2011-10-11 22:05	233472	----a-w-	c:\windows\system32\oleacc.dll
2011-08-22 02:53 . 2011-10-12 00:32	340088	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\NIS\1109000.00C\symtdiv.sys
2011-08-22 02:53 . 2011-10-12 00:32	173176	----a-w-	c:\windows\system32\drivers\NIS\1109000.00C\symefa.sys
2011-08-20 04:38 . 2011-10-11 22:04	981504	----a-w-	c:\windows\system32\wininet.dll
2011-08-20 04:35 . 2011-10-11 22:04	44544	----a-w-	c:\windows\system32\licmgr10.dll
2011-08-20 03:26 . 2011-10-11 22:04	386048	----a-w-	c:\windows\system32\html.iec
2011-08-17 04:26 . 2011-10-11 22:05	465408	----a-w-	c:\windows\system32\psisdecd.dll
2011-08-17 04:22 . 2011-10-11 22:05	75776	----a-w-	c:\windows\system32\psisrndr.ax
2011-08-17 04:22 . 2011-10-11 22:05	72704	----a-w-	c:\windows\system32\Mpeg2Data.ax
2011-08-17 04:22 . 2011-10-11 22:05	59904	----a-w-	c:\windows\system32\MSDvbNP.ax
2011-08-17 04:22 . 2011-10-11 22:05	204288	----a-w-	c:\windows\system32\MSNP.ax
.
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Wpisy startowe rejestru  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane 
REGEDIT4
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00Zecter]
@="{D25B32FE-CB96-491A-98FF-AD59DA382D69}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D25B32FE-CB96-491A-98FF-AD59DA382D69}]
2010-03-28 22:22	718848	----a-w-	c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\ShellExt.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\01Zecter]
@="{EB24CA6D-F315-4A81-AC1A-C79CFD77F3F5}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EB24CA6D-F315-4A81-AC1A-C79CFD77F3F5}]
2010-03-28 22:22	718848	----a-w-	c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\ShellExt.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\02Zecter]
@="{B3C78E40-6B64-47C3-AE34-60B770881EB8}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B3C78E40-6B64-47C3-AE34-60B770881EB8}]
2010-03-28 22:22	718848	----a-w-	c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\ShellExt.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\03Zecter]
@="{622AFE52-33F6-4D9F-9966-E0BC52D7D69D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{622AFE52-33F6-4D9F-9966-E0BC52D7D69D}]
2010-03-28 22:22	718848	----a-w-	c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\ShellExt.dll
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\04Zecter]
@="{855156F0-2A0F-11DE-8C30-0800200C9A66}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{855156F0-2A0F-11DE-8C30-0800200C9A66}]
2010-03-28 22:22	718848	----a-w-	c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\ShellExt.dll
.
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IPLA!"="c:\program files\ipla\ipla.exe" [2010-11-30 18635264]
"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2011-06-15 15141768]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2010-04-24 141848]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2010-04-24 173592]
"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2010-04-24 150552]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2010-04-16 1721640]
"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2009-10-13 186904]
"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2010-02-26 495708]
"HP Connection Manager.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HP Connection Manager.exe" [2010-03-12 1119048]
"HP Quick Launch"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe" [2010-04-09 601144]
"HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2008-12-08 54576]
"ZumoDrive"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\ZumoLauncher.lnk" [2010-05-25 2038]
"HPWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\DelayedAppStarter.exe" [2010-04-05 8192]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]
"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-01-07 253672]
"wxpdrv"="c:\windows\services32.exe" [2011-10-28 1198080]
.
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2010-3-9 828704]
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableLUA"= 0 (0x0)
"EnableSecureUIAPaths"= 0 (0x0)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"mixer1"=wdmaud.drv
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"FirewallOverride"=dword:00000001
"DisableThumbnailCache"=dword:00000001
.
R1 BHDrvx86;BHDrvx86;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.0.0.136\Definitions\BASHDefs\20100901.003\BHDrvx86.sys [x]
R1 IDSVix86;IDSVix86;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.0.0.136\Definitions\IPSDefs\20100914.003\IDSvix86.sys [x]
R1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NIS\1109000.00C\Ironx86.SYS [2010-04-29 116784]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
R2 NIS;Norton Internet Security;c:\program files\Norton Internet Security\Engine\17.9.0.12\ccSvcHst.exe [x]
R3 btwampfl;Bluetooth AMP USB Filter;c:\windows\system32\drivers\btwampfl.sys [2010-03-18 286248]
R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2010-03-18 33320]
R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2010-07-18 102448]
R3 netw5v32;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-13 4231168]
R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]
R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-02-09 186912]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-10-03 204288]
R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS [2009-07-13 207360]
R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS [2009-07-13 980992]
R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS [2009-07-13 661504]
R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x86.sys [2009-07-13 311296]
S0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NIS\1109000.00C\SYMDS.SYS [2009-08-30 328752]
S0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NIS\1109000.00C\SYMEFA.SYS [2011-08-22 173176]
S1 ccHP;Symantec Hash Provider;c:\windows\system32\drivers\NIS\1109000.00C\ccHPx86.sys [2011-08-04 485512]
S1 DVMIO;DeviceVM IO Service;c:\windows\system32\DRIVERS\dvmio.sys [2009-11-11 18136]
S1 SYMTDIv;Symantec Vista Network Dispatch Driver;c:\windows\System32\Drivers\NIS\1109000.00C\SYMTDIV.SYS [2011-08-22 340088]
S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128]
S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_0cefa6767c6211ec\aestsrv.exe [2009-03-03 81920]
S2 DvmMDES;DeviceVM Meta Data Export Service;c:\swsetup\QuickWeb\QW.SYS\config\DVMExportService.exe [2010-03-31 338168]
S2 HP Wireless Assistant Service;HP Wireless Assistant Service;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWA_Service.exe [2010-04-05 103992]
S2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-01-25 92216]
S2 HPWMISVC;HPWMISVC;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2010-04-09 26168]
S2 QDLService2kHP;Qualcomm Gobi 2000 Download Service (HP);c:\program files\QUALCOMM\QDLService2k\QDLService2kHP.exe [2010-03-15 331000]
S2 SMManager;HP Connection Manager Service;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\SMManager.exe [2010-03-12 82760]
S3 qcfilterhp2k;Gobi 2000 USB Composite Device Filter Driver(03F0-251D);c:\windows\system32\DRIVERS\qcfilterhp2k.sys [2010-03-15 5248]
S3 qcusbnethp2k;Gobi 2000 USB-NDIS miniport(03F0-251D);c:\windows\system32\DRIVERS\qcusbnethp2k.sys [2010-03-15 208384]
S3 qcusbserhp2k;Gobi 2000 USB Device for Legacy Serial Communication(03F0-251D);c:\windows\system32\DRIVERS\qcusbserhp2k.sys [2010-03-15 106880]
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
LocalServiceAndNoImpersonation	REG_MULTI_SZ  	SSDPSRV upnphost SCardSvr TBS FontCache fdrespub AppIDSvc QWAVE wcncsvc
.
Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'
.
2011-11-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-592157781-591325062-1114303090-1000Core.job
- c:\users\ANGELA\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-09 08:59]
.
2011-11-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-592157781-591325062-1114303090-1000UA.job
- c:\users\ANGELA\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-09 08:59]
.
2011-10-28 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForANGELA.job
- c:\program files\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-01-05 01:53]
.
.
------- Skan uzupełniający -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.pl/
mStart Page = hxxp://www.bing.com
IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
IE: Wyślij &do programu OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
IE: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
IE: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
Trusted Zone: generali.pl\portal
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{1AC88101-81C9-4FF9-95C5-FC7389AD447F}: NameServer = 217.116.100.65 79.163.127.70
TCP: Interfaces\{56D86404-FCA5-4999-8157-A4E3810EDF22}: NameServer = 79.163.127.70 217.116.100.65
.
- - - - USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -
.
HKLM-Run-tray_ico - (no file)
HKLM-Run-tray_ico0 - c:\windows\update.tray-10-0\svchost.exe
HKLM-Run-tray_ico1 - (no file)
HKLM-Run-tray_ico2 - (no file)
HKLM-Run-tray_ico3 - (no file)
HKLM-Run-tray_ico4 - (no file)
HKLM-Run-w_distrib.exe - c:\windows\update.3\svchost.exe
SafeBoot-41274666.sys
AddRemove-NIS - c:\program files\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS\A5E82D02\17.9.0.12\InstStub.exe
AddRemove-{E92D47A1-D27D-430A-8368-0BAFD956507D} - c:\program files\InstallShield Installation Information\{E92D47A1-D27D-430A-8368-0BAFD956507D}\setup.exe
.
.
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\NIS]
"ImagePath"="\"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\17.9.0.12\ccSvcHst.exe\" /s \"NIS\" /m \"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\17.9.0.12\diMaster.dll\" /prefetch:1"
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\.blbdrive]
"ImagePath"="\*"
.
--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
.
--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------
.
- - - - - - - > 'Explorer.exe'(5760)
c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\ShellExt.dll
c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btmmhook.dll
c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btncopy.dll
.
------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------
.
c:\windows\system32\WLANExt.exe
c:\windows\system32\conhost.exe
c:\windows\system32\conhost.exe
c:\windows\system32\taskhost.exe
c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
c:\program files\Hewlett-Packard\HP CloudDrive\zumodrive.exe
c:\windows\system32\conhost.exe
c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
c:\windows\system32\igfxsrvc.exe
c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe
c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
c:\windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
c:\windows\system32\sppsvc.exe
.
**************************************************************************
.
Czas ukończenia: 2011-11-13 17:14:14 - komputer został uruchomiony ponownie
ComboFix-quarantined-files.txt 2011-11-13 17:14
.
Przed: 192 035 631 104 bajtów wolnych
Po: 193 850 253 312 bajtów wolnych
.
- - End Of File - - A8D96968756366B3F8ADEF6799056E55