Anonim / 5 lat, 9 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Instaler:

!define APP_NAME "Odkurzacz 12.6 Portable"
!define REGKEY "HKEY_CURRENT_USER\Software\FranmoSoftware"
!define REGKEY2 "${REGKEY}Backup"
!define WER_LONG "12.6.0.9"
######################################################################

Name "${APP_NAME}"
OutFile "odk${WER_LONG}portable.exe"
XPStyle on
InstallDir ":\${APP_NAME}"
SetCompressor /SOLID lzma

######################################################################

!include MUI.nsh
!include LogicLib.nsh
!include Registry.nsh
!include x64.nsh

######################################################################

!define MUI_LANGDLL_REGISTRY_ROOT HKCU
!define MUI_LANGDLL_REGISTRY_KEY Software\ODKLang
!define MUI_LANGDLL_REGISTRY_VALUENAME Lang

######################################################################

!define MUI_ABORTWARNING
!insertmacro MUI_PAGE_WELCOME
!insertmacro MUI_PAGE_DIRECTORY
!insertmacro MUI_PAGE_INSTFILES
!define MUI_PAGE_CUSTOMFUNCTION_PRE Keys
!define MUI_FINISHPAGE_RUN_NOTCHECKED
!define MUI_FINISHPAGE_RUN "$INSTDIR\OdkurzaczPortable.exe"
!define MUI_FINISHPAGE_LINK "Wątek na forum Odkurzacza dotyczący wersji Portable"
!define MUI_FINISHPAGE_LINK_LOCATION "http://forum.odkurzacz.prohost.pl/index.php?topic=4337.0"
!insertmacro MUI_PAGE_FINISH
!insertmacro MUI_LANGUAGE "Polish"
!insertmacro MUI_LANGUAGE "English"
!insertmacro MUI_DEFAULT MUI_LANGDLL_WINDOWTITLE "Wybierz język instalacji" 
!insertmacro MUI_DEFAULT MUI_LANGDLL_INFO "Wybierz język używany podczas instalacji:"
Function .onInit
GetFirstRemovable::GetFirst
Pop $R1
${If} $R1 == ""
${Else}
StrCpy $INSTDIR "$R1${APP_NAME}"
${EndIf}
!insertmacro MUI_LANGDLL_DISPLAY
FunctionEnd

######################################################################

Caption "${APP_NAME} by XviX | Alvinek34 | Avik"
VIProductVersion "${WER_LONG}"
VIAddVersionKey "FileDescription" "Instalator ${APP_NAME}"
VIAddVersionKey "ProductName" "Odkurzacz Portable"
VIAddVersionKey "ProductVersion" "12.6"
VIAddVersionKey "LegalCopyright" "XviX & Maciej Opaliński"
VIAddVersionKey "CompanyName" "Franmo Software"
VIAddVersionKey "FileVersion" "${WER_LONG}"

######################################################################

Section
SetOverwrite ifnewer
SetOutPath "$INSTDIR"
File "C:\Odkurzacz Portable\OdkurzaczPortable.exe"
SetOutPath "$INSTDIR\App\Odkurzacz"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\bass.dll"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\midas.dll"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_images.dll"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odkurzacz.exe"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_aso.exe"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_scd.exe"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_mpf.exe"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_mr.exe"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_mcd.exe"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_uzp.exe"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\odk_pomoc.chm"
SetOutPath "$INSTDIR\App\Odkurzacz\Filtry"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_a1.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_a2.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_a3.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_descript.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_exp-a1.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_exp-a2.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_exp-a3.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_pornware.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\filtr_settings.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\mpf-ign_folder.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\mpf-spy_folder.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\odk-ign_fold.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\odk-ign_plik.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\odk-ign_typ.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\reg-ign_clsid.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\reg-ign_rozsz.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\reg-ign_wpis.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\reg-spy_clsid.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\reg-spy_prog.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\reg-tmp_prog.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\scd_settings.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\sygn_info.dat"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Filtry\tmp-ign_folder.dat"
SetOutPath "$INSTDIR\App\Odkurzacz\Lang"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Lang\Polski.odklang"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Lang\Polski.bmp"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Lang\English.odklang"
File "C:\Odkurzacz Portable\App\Odkurzacz\Lang\English.bmp"
SetOutPath "$INSTDIR\App\Data"
SectionEnd

Function Keys
${registry::DeleteKey} "${REGKEY2}" $R0
${registry::MoveKey} "${REGKEY}" "${REGKEY2}" $R0
${registry::MoveKey} "HKEY_CURRENT_USER\Software\ODKLang" "${REGKEY}" $R0
${registry::Read} "${REGKEY}" "Lang" $R0 $R1
${registry::DeleteValue} "${REGKEY}" "Lang" $R1
${If} $R0 == "1033"
${registry::Write} "${REGKEY}" "Lang" "English" "REG_SZ" $R1
${EndIf}
${registry::Write} "${REGKEY}" "VersionInstal" "12.60" "REG_SZ" $R1
${registry::SaveKey} "${REGKEY}" "$INSTDIR\App\Data\ODK.reg" "/G=1" $R0
${registry::DeleteKey} "${REGKEY}" $R0
${registry::MoveKey} "${REGKEY2}" "${REGKEY}" $R0
FunctionEnd