Anonim / 4 lata, 12 miesięcy temu | Download | Plaintext | Odpowiedz |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
# AdwCleaner v2.115 - Log utworzony 29/03/2013 o 15:20:16
# Aktualizacja 17/03/2013 przez Xplode
# System operacyjny : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits)
# Użytkownik : Filip - FILIP-KOMPUTER
# Tryb uruchomienia : Normalny
# Ścieżka : C:\Users\Filip\Downloads\adwcleaner.exe
# Opcja [Usuń]


***** [Usługi] *****


***** [Pliki / Foldery] *****

Folder Usunięto : C:\Program Files\adawaretb
Folder Usunięto : C:\Program Files\BrowseToSave
Folder Usunięto : C:\Program Files\Mozilla Firefox\Extensions\quickstores@quickstores.de
Folder Usunięto : C:\ProgramData\blekko toolbars
Folder Usunięto : C:\ProgramData\InstallMate
Folder Usunięto : C:\ProgramData\SoftSafe
Folder Usunięto : C:\Users\Filip\AppData\LocalLow\adawaretb
Folder Usunięto : C:\Users\Filip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d79wmjwh.default\adawaretb
Folder Usunięto : C:\Users\Filip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d79wmjwh.default\jetpack
Folder Usunięto : C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\QuickStoresToolbar
Plik Usunięto : C:\Program Files\Mozilla firefox\searchplugins\v9.xml
Plik Usunięto : C:\Users\Filip\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
Plik Usunięto : C:\Users\Filip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickStores.url
Plik Usunięto : C:\Users\Filip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\QuickStores.url

***** [Rejestr] *****

Klucz Usunięto : HKCU\Software\AppDataLow\SProtector
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{01BD49D7-C76B-4310-8BEB-14D7E5F322C6}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}
Klucz Usunięto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{01BD49D7-C76B-4310-8BEB-14D7E5F322C6}
Klucz Usunięto : HKLM\Software\SP Global
Klucz Usunięto : HKLM\Software\SProtector
Klucz Usunięto : HKU\S-1-5-21-3254831906-1842594826-368478231-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz Usunięto : HKU\S-1-5-21-3254831906-1842594826-368478231-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Wartość Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}]

***** [Przeglądarki Internetowe] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16470

Podmieniono : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://search.gboxapp.com/?pid=388&src=ie1&r=2013/03/29&hid=125959709&lg=EN&cc=PL --> hxxp://www.google.com
Podmieniono : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://search.gboxapp.com/?pid=388&src=ie1&r=2013/03/29&hid=125959709&lg=EN&cc=PL --> hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v19.0.2 (pl)

Plik : C:\Users\Filip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d79wmjwh.default\prefs.js

Usunięto : user_pref("aol_toolbar.default.homepage.check", false);
Usunięto : user_pref("aol_toolbar.default.search.check", false);
Usunięto : user_pref("browser.search.defaulturl", "hxxp://search.gboxapp.com/?pid=388&src=ff2&r=2013/03/29&hid=[...]
Usunięto : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://search.gboxapp.com/?pid=388&src=ff1&r=2013/03/29&hid=1[...]
Usunięto : user_pref("extensions.513c991f691e0.scode", "(function(){try{if('aol.com,mail.google.com,premiumrepo[...]
Usunięto : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 0);
Usunięto : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 0);
Usunięto : user_pref("keyword.URL", "hxxp://search.gboxapp.com/?pid=388&src=ff2&r=2013/03/29&hid=125959709&lg=E[...]
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP", "");
Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "");

-\\ Google Chrome v [Nie udało się określić wersji]

Plik : C:\Users\Filip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] Plik w porządku.

-\\ Chromium vnstall: 20556

Plik : C:\Users\Filip\AppData\Local\Chromium\User Data\Default\Preferences

[OK] Plik w porządku.

*************************

AdwCleaner[S1].txt - [18936 octets] - [11/11/2012 14:33:54]
AdwCleaner[S2].txt - [4928 octets] - [29/03/2013 15:20:16]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [4988 octets] ##########