Regulamin Serwisu

1. Korzystanie z serwisu wklej.org oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wysłane teksty pozostają własnością ich twórców.
3. Wklej.org nie ponosi odpowiedzialności za treść przechowywanych tekstów.
4. Zabrania się umieszczania tekstów zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem, m.in
   o charakterze rasistowskim, wzywających do nienawiści etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie 
   za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, pochwalających 
   faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających 
   prawa innych osób.
5. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie tekstów, których nie jest autorem, a co do których 
   nie posiada zgody na ich publikacje. 
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
7. Teksty, w stosunku do których zostanie zgłoszone nadużycie, będą usuwane z serwisu.
8. Wklej.org zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, bez informowania
   o tym użytkowników.